Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Provádění změn ve skupině pro správu Operations Manageru

Matt Goedtel|Poslední aktualizace: 16.11.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Operations Manager

Po počátečním nasazení System Center 2016 – Operations Manageru je možné, že budete třeba chtít provést změny nebo aktualizace v původním nasazení z několika důvodů, např.:

  • Je třeba nahradit hardware, u kterého dochází k potížím a který nelze nadále považovat za spolehlivý.

  • Je třeba nahradit hardware v rámci procesu upgradu ze System Center Operations Manageru 2012 R2.

  • Je třeba přidat další hardware za účelem zlepšení škálovatelnosti a výkonu.

  • Z důvodu požadavků na místo nebo výkon je třeba přesunout databázi a soubor protokolu do jiného svazku.

  • Je třeba vyměnit hardware, který je pronajatý a bude nutné ho vrátit.

  • Je třeba vyměnit nebo upgradovat hardware, aby odpovídal novým hardwarovým standardům.

  • Nejdřív jste nainstalovali několik funkcí Operations Manageru na jeden server a teď potřebujete distribuovat některé součásti na jiné servery.

  • Je třeba obnovit funkčnost v případě selhání.

Operations Manager podporuje změny ve své infrastruktuře, jak se uvádí níže. Při provádění těchto operací buďte opatrní, protože nebudou-li provedeny správně, může dojít ke ztrátě dat.

© 2017 Microsoft