Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Ruční odinstalace agentů z počítačů se systémy UNIX a Linux

Matt Goedtel|Poslední aktualizace: 01.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Operations Manager

Existují tři způsoby, jak odinstalovat agenty a sady Management Pack systému UNIX a Linux.

 1. Odstranění vybraných sad Management Pack systému UNIX nebo Linux z konzoly Operations Console nástroje Operations Manager.

 2. Odstranění agenta z nástroje Operations Manager a odinstalace agenta z monitorovaného počítače. Nejprve bude odinstalován z počítače se systémem UNIX nebo Linux.

 3. Odstranění agenta z nástroje Operations Manager bez jeho odinstalování na hostiteli UNIX nebo Linux.

Odinstalujte agenty pomocí následujících postupů.

Odstranění agenta pomocí Průvodce odinstalací agenta systému UNIX/Linux

 1. Další informace najdete v tématu Upgrade a odinstalace agentů v počítačích se systémy UNIX a Linux.

Poté, co byl počítač se systémem UNIX nebo Linux odstraněn ze seznamu monitorovaných počítačů, je nutné se přihlásit k monitorovanému počítači a ručně agenta odinstalovat. Pro ruční odinstalaci agentů z počítačů se systémem UNIX a Linux použijte následujících postupy.

Odinstalace agenta ze serverů se systémem Red Hat Enterprise Linux a SUSE Linux Enterprise

 1. Přihlaste se jako kořenový uživatel (root) a odinstalujte agenta zadáním příkazu

  rpm -e scx

 2. Chcete-li ověřit, zda byl balíček odinstalován, zadejte příkaz

  rpm -q scx

Odinstalace agenta ze serverů Universal Linux na bázi RPM (Oracle a Centos)

 1. Přihlaste se jako kořenový uživatel (root) a odinstalujte agenta zadáním příkazu

  rpm -e scx

 2. Chcete-li ověřit, zda byl balíček odinstalován, zadejte příkaz

  rpm -q scx

Odinstalace agenta ze serverů Universal Linux na bázi DEB (Debian a Ubuntu)

 1. Přihlaste se jako kořenový uživatel (root) a odinstalujte agenta zadáním příkazu

  dpkg -P scx

 2. Chcete-li ověřit, zda byl balíček odinstalován, zadejte příkaz

  dpkg -l scx

Odinstalace agenta z počítačů s operačním systémem Solaris

 1. Přihlaste se jako kořenový uživatel (root) a odinstalujte agenta zadáním příkazu

  pkgrm MSFTscx

 2. Chcete-li ověřit, zda byl balíček odinstalován, zadejte příkaz

  pkginfo -I MSFTscx

Odinstalace agenta ze systému HP-UX

 1. Přihlaste se jako kořenový uživatel (root) a odinstalujte agenta zadáním příkazu

  swremove scx

 2. Chcete-li ověřit, zda byl balíček odinstalován, zadejte příkaz

  swlist scx

Odinstalace agenta ze systému IBM AIX

 1. Přihlaste se jako kořenový uživatel (root) a odinstalujte agenta zadáním příkazu

  installp -u scx

 2. Chcete-li ověřit, zda byl balíček odinstalován, zadejte příkaz

  lslpp -L scx.rte

Další kroky

© 2017 Microsoft