Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Monitorování cílů na úrovni služby Operations Managerem

Matt Goedtel|Poslední aktualizace: 27.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Operations Manager

Společnosti chtějí, aby prostředky, jako jsou aplikace a systémy, byly dostupné a dostatečně výkonné. Proto stanoví u svých služeb cíle týkající se jejich dostupnosti a doby odezvy. System Center Operations Manager umožňuje tyto cíle monitorovat, protože sleduje cíle na úrovni služby.

Cílové úrovně služeb jsou měřítkem, pomocí něhož lze ověřit, zda bylo dosaženo stanovených závazků pro úrovně služeb. V nástroji Operations Manager definujete cíl na úrovni služby. Jde o sadu parametrů, které chcete sledovat (například výkon a dostupnost). Potom spustíte sestavy, které zjistí, jestli bylo daného cíle dosaženo.

Pomocí informací z daných sestav můžete rozpoznat všechny nedostatky mezi cílovými úrovněmi služeb a skutečným výkonem. Máte tedy nejen přehled o případných problémech, ale můžete také sledovat jejich relativní dopad na chod firmy.

Pokud například máte skupinu serverů s nainstalovanými instancemi serveru Microsoft Exchange Server, které jsou klíčové pro vnitřní e-mailovou síť, můžete určit cílovou úroveň služby stanovující, že 95 % serverů musí být neustále dostupných. Poté můžete vytvořit sestavu, jež porovná skutečnou dostupnost těchto serverů s cílovou úrovní služby.

Ke sledování cílových úrovní služby můžete také vytvořit přehledná zobrazení řídicího panelu.

Definování cíle na úrovni služby pro aplikaci

Můžete definovat cíl na úrovni služby (SLO) pro vytvoření cílů dostupnosti a výkonu určité aplikace. V níže uvedeném postupu vytvoříte cíl na úrovni služby pro distribuovanou aplikaci, definujete monitor SLO založený na dostupnosti (99,9 % doby provozu) a definujete pravidlo kolekce SLO založené na pravidle výkonu (80 % průměrného času procesoru).

 1. Otevřete konzolu Operations Console. Použijte účet s rolí správce v nástroji Operations Manager.

 2. Klikněte na Vytváření obsahu.

 3. V navigačním podokně rozbalte Objekty sady Management Pack a potom klikněte na Sledování úrovně služeb.

 4. V podokně Úlohy klikněte na Vytvořit.

 5. V dialogovém okně Sledování úrovně služeb zadejte název definované úrovně služeb. Například zadejte Aplikace LOB 1. Volitelně můžete zadat popis. Klikněte na Další.

 6. Na stránce Objekty ke sledování klikněte pod Cílová třída na Vybrat.

 7. V dialogovém okně Vyberte cílovou třídu vyberte ze seznamu textového pole třídu úrovně služby, například Distribuovaná aplikace. Pokud chcete třídu vyhledat, zadejte její název do textového pole Hledat. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Vyberte cílovou třídu.

 8. Možnost Obor můžete použít k zadání oboru úrovně služby. Podle výchozího nastavení výběru se použijí všechny objekty cílových tříd.

 9. Vyberte sadu Management Pack, ve které bude tato úroveň služby uložena. Můžete použít stávající sadu Management Pack nebo vytvořte novou sadu.

 10. Klikněte na Další.

 11. Na stránce Cíle na úrovni služby klikněte na Přidat a pak klikněte na Stav monitorování cílů na úrovni služby a vytvořte nové monitorování. Toto monitorování bude sledovat dostupnost aplikace.

 12. Určete monitorování stavu následujícím způsobem:

  1. Do textového pole Název cíle na úrovni služby zadejte název cíle na úrovni služby. V tomto scénáři zadejte Dostupnost.

  2. V rozevíracím seznamu Sledovat zvolte konkrétní monitorování, které chcete k měření cíle použít. V tomto scénáři zvolte Dostupnost.

  3. Pomocí číselníku Cílová hodnota (%) cíle na úrovni služby zadejte číselnou hodnotu pro daný cíl. Vyberte například hodnotu 99,990, která znamená, že cílem je 99,99% dostupnost.

  4. Zvolením nebo vymazáním kterýchkoli následujících kritérií stavu můžete upřesnit činnost monitorování při určování dostupnosti:

   • Neplánovaná údržba

   • Nemonitorováno

   • Monitorování nedostupné

   • Monitorování vypnuto

   • Plánovaná údržba

   • Upozornění

 13. Klikněte na OK.

 14. Na stránce Cíle na úrovni služby klikněte na Přidat a pak na Cíle na úrovni služby pravidla kolekce. Vytvoří se nové pravidlo kolekce. Toto pravidlo bude sledovat výkon aplikace.

 15. Pravidlo kolekce výkonu definujte takto:

  1. Do textového pole Název cíle na úrovni služby zadejte název cíle. V tomto scénáři zadejte Výkon.

  2. V části Cílová třída klikněte na Vybrat. Otevře se dialogové okno Vyberte cílovou třídu. V textovém poli zadejte cílovou třídu pro pravidlo ze seznamu cílů. Upozorňujeme, že tato třída musí být obsažena v distribuované aplikaci. V tomto scénáři vyberte specifickou třídu, na níž je dané pravidlo zaměřeno, například operační systém Windows Server 2008.

  3. V části Pravidlo shromažďování výkonu klikněte na Vybrat. Otevře se dialogové okno Vyberte pravidlo. Zadejte pravidlo kolekce výkonu, které chcete použít. V tomto scénáři zvolte, že chcete shromažďovat čítač výkonu procesoru / % času procesoru a pak klikněte na OK.

  4. Použijte některý způsob agregace. Zvolte jednu z těchto možností:

   • Průměr

   • Min

   • Max

  5. V rozevíracím seznamu Cílová hodnota cíle na úrovni služby vyberte je menší než nebo je větší než a do sousedního pole zadejte příslušnou hodnotu. V tomto scénáři vyberte je menší než a zadejte 80. Tato hodnota značí, že cíl výkonu nikdy nepřekročí 80 % času procesoru.

  6. Klikněte na OK.

 16. Na stránce Cíle na úrovni služby klikněte na Další.

 17. Na stránce Souhrn zkontrolujte nastavení a poté klikněte na Dokončit.

 18. Jakmile se zobrazí stránka Dokončení, klikněte na Zavřít.

Určení cíle na úrovni služby pro skupinu

V zájmu zajištění dostupnosti služeb můžete pro skupinu počítačů nakonfigurovat cílovou úroveň služeb. V následujícím scénáři je vytvořena úroveň služby, která se skládá ze skupiny serverů (Exchange), a potom je jako cílová úroveň služby definována 99,99% dostupnost.

 1. Otevřete konzolu Operations Console. Použijte účet s rolí správce v nástroji Operations Manager.

 2. Klikněte na Vytváření obsahu.

 3. V navigačním podokně rozbalte Objekty sady Management Pack a potom klikněte na Sledování úrovně služeb.

 4. V podokně Úlohy klikněte na Vytvořit.

 5. V dialogovém okně Sledování úrovně služeb zadejte název definované úrovně služeb. Například zadejte Servery Exchange. Volitelně můžete zadat popis. Klikněte na Další.

 6. Na stránce Objekty ke sledování klikněte pod Cílová třída na Vybrat.

 7. V dialogovém okně Vyberte cílovou třídu vyberte v seznamu textového pole třídu úrovně služby, například Skupina správy operací. Pokud chcete třídu vyhledat, zadejte její název do textového pole Hledat. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Vyberte cílovou třídu.

 8. Pomocí možností v části Obor jde určit obor úrovně služby. Podle výchozího nastavení výběru se použijí všechny objekty cílových tříd.

 9. Vyberte sadu Management Pack, ve které bude tato úroveň služby uložena. Můžete použít stávající sadu Management Pack nebo vytvořte novou sadu.

 10. Klikněte na Další.

 11. Na stránce Cíle na úrovni služby klikněte na Přidat a pak klikněte na Stav monitorování cílů na úrovni služby a vytvořte nové monitorování. Toto monitorování bude sledovat dostupnost aplikace.

 12. Určete monitorování stavu následujícím způsobem:

  1. Do textového pole Název cíle na úrovni služby zadejte název cíle na úrovni služby. V tomto scénáři zadejte Dostupnost.

  2. V rozevíracím seznamu Sledovat zvolte konkrétní monitorování, které chcete k měření cíle použít. V tomto scénáři zvolte Dostupnost.

  3. U možnosti Cílová hodnota cíle na úrovni služby zadejte číselnou hodnotu pro měření cíle. Vyberte například hodnotu 99,990, která znamená, že cílem je 99,99% dostupnost.

  4. Zvolením nebo vymazáním kterýchkoli následujících kritérií stavu můžete upřesnit činnost monitorování při určování dostupnosti:

   • Neplánovaná údržba

   • Nemonitorováno

   • Monitorování nedostupné

   • Monitorování vypnuto

   • Plánovaná údržba

   • Upozornění

  5. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Sledování úrovně služeb.

 13. Na stránce Cíle na úrovni služby klikněte na Další.

 14. Na stránce Souhrn zkontrolujte nastavení a poté klikněte na Dokončit.

 15. Jakmile se zobrazí stránka Dokončení, klikněte na Zavřít.

Po vytvoření cílové úrovně služby můžete službu monitorovat pomocí zobrazení řídicích panelů sledování úrovně služeb a sestavy sledování úrovně služby.

Další kroky

© 2017 Microsoft