Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Operace spojené s profily rolí uživatelů

Matt Goedtel|Poslední aktualizace: 01.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Operations Manager

V tomto tématu najdete seznam operací v nástroji System Center 2016 – Operations Manager, které jsou přidruženy ke každému profilu.

Operátor sestav

Profil operátora sestav zahrnuje sadu oprávnění pro uživatele, kteří potřebují pracovat se sestavami. Role na základě na profilu operátora sestav umožňuje členům zobrazit sestavy v závislosti na konfigurovaném oboru.

 • Načtení instance datového skladu pro skupinu pro správu

 • Zápis do oblíbených sestav

 • Odstranění oblíbených sestav

 • Načtení oblíbených sestav

 • Aktualizace oblíbených sestav

 • Načtení sestav

 • Spouštění sestav

 • Použití konzole Application Advisor

Obsluha s oprávněními jen pro čtení

Profil operátora s oprávněními jen pro čtení zahrnuje sadu oprávnění pro uživatele, kteří potřebují využívat výstrahy a zobrazení jen pro čtení. Role na základě profilu operátora s oprávněními jen pro čtení umožňuje členům zobrazit výstrahy a zobrazení v závislosti na konfigurovaném oboru.

 • Načtení výstrah

 • Načtení instance datového skladu pro skupinu pro správu

 • Načíst stav řešení

 • Načtení instance konektoru

 • Načtení úloh konzole

 • Zobrazení výčtu diagnostických objektů

 • Zobrazení výčtu výsledků diagnostiky

 • Zobrazení výčtu objektů zjišťování podle definice v sadě Management Pack

 • Načtení pravidel zjišťování

 • Načtení událostí

 • Zápis oblíbených úloh konzole

 • Odstranění oblíbených úloh konzole

 • Zobrazení výčtu oblíbených úloh konzole

 • Aktualizace oblíbených úloh konzole

 • Zápis oblíbených zobrazení

 • Odstranění oblíbených zobrazení

 • Zobrazení výčtu oblíbených zobrazení

 • Aktualizace oblíbených zobrazení

 • Zobrazení výčtu monitorovaných objektů

 • Zobrazení výčtu monitorovaných tříd

 • Zobrazení výčtu monitorovaných tříd vztahů

 • Zobrazení výčtu sad Management Pack

 • Zobrazení výčtu typů monitorování

 • Zobrazení výčtu typů modulu

 • Zobrazení výčtu monitorování

 • Zobrazení výčtu přepsání

 • Zobrazení výčtu údajů o výkonu

 • Zobrazení výčtu objektů zjišťování podle definice v sadě Management Pack

 • Zobrazení výčtu stavů minulých obnovení

 • Zobrazení výčtu vztahů mezi monitorovanými objekty

 • Zobrazení výčtu pravidel

 • Zobrazení výčtu uložených hledání

 • Aktualizace uložených hledání

 • Zápis do uložených hledání

 • Odstranění uložených hledání

 • Zobrazení výčtu stavu

 • Povolení přístupu k připojeným skupinám pro správu

 • Zobrazení výčtu zobrazení

 • Zobrazení výčtu typů zobrazení

 • Kontrola výstrah monitorování aplikací1

1 Rozsah oprávnění pro danou roli je možné podrobně nastavit.

Operátor

Profil operátora zahrnuje sadu oprávnění pro uživatele, kteří potřebují pracovat s výstrahami, zobrazeními a úlohami. Role na základě profilu operátora umožňuje členům práci s výstrahami, spouštění úloh a přístup k zobrazením v závislosti na konfigurovaném oboru. Kromě oprávnění uvedených v následujícím seznamu obsahuje profil operátora veškerá oprávnění zahrnutá v profilu operátora s oprávněními jen pro čtení.

 • Aktualizace výstrah

 • Spuštění diagnostiky

 • Vytvoření oblíbených úloh

 • Odstranění oblíbených úloh

 • Zobrazení výčtu oblíbených úloh

 • Aktualizace oblíbených úloh

 • Spuštění rutin obnovení

 • Aktualizace nastavení režimu údržby

 • Zobrazení výčtu akcí oznámení

 • Odstranění akcí oznámení

 • Aktualizace akcí oznámení

 • Zobrazení výčtu koncových bodů oznámení

 • Zobrazení výčtu příjemců oznámení

 • Zobrazení výčtu příjemců oznámení

 • Aktualizace příjemců oznámení

 • Zobrazení výčtu odběrů oznámení

 • Odstranění odběrů oznámení

 • Aktualizace odběrů oznámení

 • Zobrazení výčtu úloh

 • Zobrazeni výčtu stavu úloh

 • Spuštění úloh

 • Spuštění úlohy kontroly kompatibility monitorování1

  Poznámka

  K vytvoření souboru sestavy jsou u souborů/složek vyžadována další oprávnění.

 • Kontrola výstrah monitorování aplikací

 • Zavření výstrah monitorování aplikací1

1 Rozsah oprávnění pro danou roli je možné podrobně nastavit.

Pokročilý operátor

Profil operátora s rozšířenými oprávněními zahrnuje sadu oprávnění pro uživatele, kteří potřebují kromě oprávnění operátora také oprávnění k omezeným úpravám konfigurací monitorování. Role na základě profilu operátora s rozšířenými oprávněními umožňuje členům přepsat konfiguraci pravidel a monitorování pro určité cíle nebo skupiny cílů v rámci konfigurovaného oboru. Kromě oprávnění uvedených v následujícím seznamu obsahuje profil operátora s rozšířenými oprávněními veškerá oprávnění zahrnutá v profilu operátora a operátora s oprávněními jen pro čtení.

 • Aktualizace sad Management Pack

 • Zobrazení výčtu šablon

 • Úprava konfigurace APM pomocí přepsání1

 • Spuštění úlohy kontroly kompatibility monitorování1

  Poznámka

  K vytvoření souboru sestavy jsou u souborů/složek vyžadována další oprávnění.

 • Kontrola výstrah monitorování aplikací1

 • Zavření výstrah monitorování aplikací1

1 Rozsah oprávnění pro danou roli je možné podrobně nastavit.

Operátor monitorování aplikací

Profil operátora monitorování aplikací zahrnuje sadu oprávnění pro uživatele, kteří potřebují pracovat s konzolí Application Diagnostics. Role uživatele na základě profilu operátora monitorování aplikací umožňuje členům zobrazit události monitorování aplikací ve webové konzole Application Diagnostics.

 • Použití konzole Application Diagnostics

Autor

Profil autora zahrnuje sadu oprávnění pro vytváření konfigurací monitorování. Role na základě profilu autora umožňuje členům vytvářet, upravovat a odstraňovat konfigurace monitorování (úkoly, pravidla, monitorování a zobrazení) v rámci konfigurovaného oboru. Podle potřeb lze role autorů konfigurovat také tak, aby měli oprávnění operátora s rozšířenými oprávněními s oborem podle příslušné skupiny. Kromě oprávnění uvedených v následujícím seznamu obsahuje profil autora veškerá oprávnění zahrnutá v profilu operátora s rozšířenými oprávněními, operátora a operátora s oprávněními jen pro čtení.

 • Vytvoření sad Management Pack

 • Odstranění sad Management Pack

 • Zobrazení výčtu profilů Spustit jako

 • Úprava konfigurace APM pomocí přepsání1

 • Vytvoření nových pracovních postupů pro APM1

 • Spuštění úlohy kontroly kompatibility monitorování1

  Poznámka

  K vytvoření souboru sestavy jsou u souborů/složek vyžadována další oprávnění.

 • Kontrola výstrah monitorování aplikací1

 • Zavření výstrah monitorování aplikací1

1 Rozsah oprávnění pro danou roli je možné podrobně nastavit.

Správce

Profil správce zahrnuje úplná oprávnění k nástroji Operations Manager. U profilu správce nelze nastavovat žádné obory. Kromě oprávnění, která jsou v následujícím seznamu, obsahuje profil správce všechna oprávnění zahrnutá v profilech autora, operátora s rozšířenými oprávněními, operátora a operátora-s oprávněními jen pro čtení.

 • Vytvoření stavu vyřešení

 • Odstranění stavu vyřešení

 • Aktualizace stavu vyřešení

 • Nasazení agenta

 • Oprava nebo aktualizace nainstalovaného agenta

 • Odinstalace agenta

 • Zobrazení výčtu nastavení agenta

 • Aktualizace nastavení agenta

 • Zobrazení výčtu agentů

 • Spuštění nebo zastavení správy počítačů nebo zařízení prostřednictvím služby Health Service proxy

 • Zobrazení výčtu počítačů nebo zařízení spravovaných prostřednictvím služby Health Service proxy

 • Vložení nové instance počítače nebo zařízení

 • Odstranění instance počítače nebo zařízení

 • Spuštění úlohy zjišťování

 • Vytvoření událostí

 • Zobrazení výčtu globálních nastavení

 • Aktualizace globálních nastavení

 • Export sad Management Pack

 • Zobrazení výčtu serverů pro správu

 • Odstranění koncového bodu oznámení

 • Aktualizace koncového bodu oznámení

 • Vytvoření údajů o výkonu

 • Vytvoření účtů Spustit jako

 • Odstranění účtů Spustit jako

 • Zobrazení výčtu účtů Spustit jako

 • Aktualizace účtů Spustit jako

 • Vytvoření mapování mezi účty Spustit jako a profily Spustit jako

 • Odstranění mapování mezi účty Spustit jako a profily Spustit jako

 • Zobrazení výčtu mapování mezi účty Spustit jako a profily Spustit jako

 • Aktualizace mapování mezi účty Spustit jako a profily Spustit jako

 • Vytvoření připojených skupin pro správu

 • Odstranění připojených skupin pro správu

 • Zobrazení výčtu rolí uživatele

 • Odstranění rolí uživatele

 • Aktualizace rolí uživatele

 • Zápis oblíbených sestav

 • Odstranění oblíbených sestav

 • Načtení oblíbených sestav

 • Aktualizace oblíbených sestav

 • Načtení sestav

 • Spouštění sestav

 • Spuštění průvodce funkcí APM nebo změna nastavení funkce APM

 • Použití konzole Application Diagnostics

 • Použití konzole Application Advisor

 • Vytvoření nových pracovních postupů monitorování výkonu aplikací

 • Úprava konfigurace monitorování výkonu aplikací pomocí přepsání

 • Spuštění úlohy kontroly kompatibility monitorování

 • Kontrola výstrah monitorování aplikací

 • Zavření výstrah monitorování aplikací

 • Řízení přístupových práv k monitorování aplikací

 • Vytvoření skupiny

 • Úprava skupiny

 • Odstranění skupiny

Správce zabezpečení sestav

Profil správce zabezpečení sestav zahrnuje sadu oprávnění navržených tak, aby bylo možné integrovat službu SQL Server Reporting Services do nástroje Operations Manager.

 • Export sad Management Pack

 • Zobrazení výčtu tříd definovaných v sadách Management Pack

 • Zobrazení výčtu sad Management Pack

 • Spouštění sestav

 • Zobrazení výčtu pravidel

 • Použití konzole Application Advisor

Další kroky

 • Pokud se chcete seznámit s profily definovanými v Operations Manageru, abyste mohli spravovat oprávnění a zabezpečení a konfigurovat role uživatelů, kteří vykonávají správu a řídí přístup k provozním datům ve skupině pro správu, přečtěte si téma Implementace rolí uživatele.
© 2017 Microsoft