Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Sestavy pro monitorování sítě v Operations Manageru

Matt Goedtel|Poslední aktualizace: 02.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Operations Manager

System Center 2016 – Operations Manager nabízí sestavy, které jsou popsané v následující tabulce. Pokud o nich chcete získat další informace, klikněte v pracovním prostoru Vytváření sestav na sestavu a podívejte se na její podrobnosti.

Poznámka

Když poprvé nainstalujete nástroj Operations Manager, může to trvat několik minut, než se v pracovním prostoru Vytváření sestav zobrazí všechny knihovny sestav.

ZprávaPopis
Sestava využití procesoruTato sestava zobrazuje využití procesoru na určitém síťovém zařízení v časovém intervalu.
Sestava využití pamětiTato sestava zobrazuje procento volné paměti na určitém síťovém zařízení v časovém intervalu.
Sestava objemu přenosu rozhraníTato sestava zobrazuje míru přenosu příchozích a odchozích dat, která procházejí vybraným portem nebo rozhraním v průběhu doby.
Sestava analýzy chybových paketů rozhraníTato sestava zobrazuje procento chybových paketů nebo zrušených paketů, příchozích i odchozích, pro vybraný port nebo rozhraní.
Sestava analýzy paketů rozhraníTato sestava zobrazuje typy paketů (jednosměrových nebo nejednosměrových), které přecházejí přes vybraný port nebo rozhraní.
Vlastní sestava výkonuTato sestava zobrazuje hodnoty čítače výkonu.
Sestava objemu přenosu portuTato sestava zobrazuje míru přenosu příchozích a odchozích dat, která procházejí vybraným portem nebo rozhraním v průběhu doby.
Sestava analýzy paketů portuTato sestava zobrazuje typy paketů (jednosměrových nebo nejednosměrových), které přecházejí přes vybraný port nebo rozhraní.
Sestava analýzy chybových paketů portuTato sestava zobrazuje typy chybových paketů, které přecházejí přes vybraný port nebo rozhraní.
Sestava využití procesoruTato sestava zobrazuje využití procesu na určitém síťovém zařízení v časovém intervalu.
Sestava využití pamětiTato sestava zobrazuje procento volné paměti na určitém síťovém zařízení v časovém intervalu.

Další kroky

© 2017 Microsoft