Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Příručka plánování Operations Manageru

Matt Goedtel|Poslední aktualizace: 01.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Operations Manager

Když do svého prostředí nasadíte System Center 2016 – Operations Manager, můžete své organizaci nabídnout monitorovací službu, která zajistí, že vlastníci obchodních a IT služeb budou moct efektivně monitorovat metriky dostupnosti a výkonu svých služeb v místních a cloudových prostředích a v prostředích poskytovatelů služeb. Navíc můžou pro metriky generovat sestavy. Jakmile pro svoji organizaci identifikujete úkoly nasazení a aktuální prostředí, můžete vytvořit strategii nasazení Operations Manageru, která vyhovuje potřebám pro provoz služeb vaší organizace.

Informace o této příručce

Tato příručka obsahuje doporučení, která vám pomůžou vyvinout strategii nasazení Operations Manageru podle požadavků vaší organizace a konkrétního návrhu, který chcete vytvořit. Tato příručka je určená pro odborníky na infrastrukturu a systémové architekty. Než si ji přečtete, měli byste mít dobré znalosti o tom, jak Operations Manager pracuje na funkční úrovni. Také byste měli mít dobrý přehled o organizačních a obchodních požadavcích, které musí strategie nasazení brát v potaz.

Tato příručka popisuje sady úkolů pro několik možných výchozích situací při nasazování nástroje System Center 2016 – Operations Manager. Pomůže vám určit tu strategii nasazení, která bude pro vaše prostředí nejvhodnější.

Strategie uvedené v této příručce jsou vhodné pro mnoho běžných nasazení Operations Manageru. Testovaly a ověřovaly se pro prostředí, která dokážou naplnit limity kapacity uvedené v článku Požadavky na systém.

Témata příručky plánování

 • Požadavky na systém pro Operations Manager

  Poskytuje informace o podporovaných operačních systémech, hardwarových konfiguracích, požadavcích na software, kombinacích instalací a dalších důležitých aspektech při plánování návrhu, které se doporučují pro Operations Manager v nástroji System Center 2016.

 • Podporované verze systémů Linux a UNIX

  Poskytuje podporované a požadované operační systémy UNIX a Linux a závislosti balíčků pro System Center 2016 – Operations Manager.

 • Plánování návrhu skupiny pro správu

  Popisuje komponenty, ze kterých se skládá skupina pro správu Operations Manageru. Patří mezi ně server pro správu, SQL Server hostující operační databázi a databázi datového skladu a konzole Operations Console Operations Manageru. Tato část navíc obsahuje důležité aspekty návrhu pro jednotlivé komponenty.

 • Aspekty návrhu SQL Serveru

  Popisuje nejvhodnější konfiguraci vysoké dostupnosti, zotavení po havárii a výkonu pro SQL Server, který hostuje databáze Operations Manageru. Díky tomu se dá dosáhnout optimálního výkonu a získat médium s horizontálním snižováním kapacity pro nasazení v podnicích.

 • Aspekty návrhu fondů zdrojů

  Tato část poskytuje informace, které vám pomůžou dělat rozhodnutí a pochopit chování a možnosti nasazení s fondy zdrojů. To umožňuje zajistit vysokou dostupnost pro monitorování síťových zařízení, počítačů se systémem Linux a UNIX a dalších úloh v Operations Manageru.

 • Návrh s cílem zajistit vysokou dostupnost a zotavení po havárii

  Popisuje podporované a nejvhodnější možnosti vysoké dostupnosti a zotavení po havárii pro vaši skupinu pro správu Operations Manageru, abyste mohli zachovat minimální funkčnost a nadále dostávat provozní informace o monitorovaných IT službách.

 • Integrace s jinými produkty pro správu organizace

  Tady se popisuje integrace s jinými řešeními pro monitorování a správu ITSM nebo vlastními řešeními, které rozšiřují Operations Manager tak, aby podporoval vaši architekturu operací služeb. Nabízí i doporučení pro návrh.

 • Přehled monitorovacích agentů a aspektů při nasazování

  Poskytuje přehled agentů systémů Windows a UNIX/Linux, včetně požadavků a aspektů softwaru, zabezpečení a nasazení, kterým je zapotřebí porozumět, než budete moct nasadit Operations Manager.

 • Návrh zabezpečení

  Tato část obsahuje informace související se zabezpečením, protože se týkají plánování účtů zabezpečení, rolí a oprávnění požadovaných pro nasazení nástroje System Center 2016 – Operations Manager.

© 2017 Microsoft