Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Podpora verzí PowerShellu

CFreemanwa|Poslední aktualizace: 02.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016

Tyto informace slouží k vyhodnocení, jestli je prostředí Windows PowerShell připravené podporovat instalaci nebo upgrade na System Center 2016. Tyto informace použijte, pokud nasazujete jednu nebo víc součástí.

Podpora prostředí PowerShell

Součást produktu System CenterWindows PowerShell 2.0Windows PowerShell 3.0Windows PowerShell 4.0Windows PowerShell 5.0
Nástroj Central Console aplikace DPM
Konzola pro vzdálenou správu aplikace DPM
Server DPM
Server pro správu nástroje Operations Manager
Server datového skladu nástroje Operations Manager
Server brány nástroje Operations Manager
Agent Windows nástroje Operations Manager
Service Management Automation PowerShell Module
Doplněk Service Management Automation PowerShell ISE
Service Management Automation Runbook Worker
Konzola portálu Service Manager
Server správy portálu Service Manager
Server správy datových skladů portálu Service Manager
Service Provider Foundation API Web Server
Server pro správu nástroje Virtual Machine Manager
Konzola nástroje Virtual Machine Manager
© 2017 Microsoft