Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Nasazení vysoce dostupné knihovny VMM

Rayne Wiselman|Poslední aktualizace: 02.11.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Tento článek popisuje postup nasazení vysoce dostupné knihovny System Center 2016 – Virtual Machine Manager (VMM). Nastavíte cluster Windows s podporou převzetí služeb při selhání na kterém poběží role souborového serveru. Poté na clusteru vytvoříte sdílené složky a přiřadíte je jako sdílené složky knihovny VMM.

Než začnete

Přečtěte si plánovací kroky pro vysoce dostupné nasazení nástroje VMM.

Nastavení clusteru s podporou převzetí služeb při selhání

Tento postup předpokládá, že nastavujete jeden cluster s podporou převzetí služeb při selhání se dvěma a více souborovými servery.

 1. Klikněte na Správce serveru > Správa > Přidat role a funkce.
 2. V části Vybrat typ instalace klikněte na Instalace na základě rolí nebo funkcí.
 3. V části Vybrat cílový server klikněte na server, který chcete nakonfigurovat pro clustering s podporou převzetí služeb při selhání. V části Vybrat funkce klikněte na Clustering s podporou převzetí služeb při selhání. Klikněte na Přidat funkci a nainstalujte nástroje pro správu clusteru s podporou převzetí služeb při selhání.
 4. V části Potvrdit výběry instalace klikněte na Nainstalovat. Není nutné restartovat server.
 5. Postup opakujte pro každý server, který chcete přidat jako uzel v clusteru souborových serverů.
 6. Jakmile budete mít v clusteru alespoň dva uzly, můžete spustit ověřovací testy clusteru (v clusteru je třeba mít alespoň dva uzly). Otevřete Správce clusteru s podporou převzetí služeb při selhání a v části Správa klikněte na Ověřit konfiguraci.
 7. V části Výběr serverů nebo clusteru zadejte rozhraní NetBIOS nebo plně kvalifikovaný název domény uzlu, který přidáváte, a klikněte na Přidat. V části Možnosti testování klikněte na Spustit všechny testy (doporučeno).
 8. Pokud se testy úspěšně dokončily, v části Souhrn klikněte na Vytvořit cluster pomocí ověřených uzlů. Chcete-li řešit jakékoli problémy, klikněte na Zobrazit sestavu.
 9. V části Přístupový bod pro správu clusteru zadejte název clusteru. Například KnihovnaVMM. Při vytvoření clusteru se tento název zaregistruje jako objekt počítače clusteru (CNO) ve službě Active Directory. Pokud pro cluster zadáte název rozhraní NetBIOS, CNO se vytvoří ve stejném umístění, ve kterém jsou uloženy objekty počítačů uzlu clusteru (výchozí kontejner Počítače nebo organizační jednotka). Můžete zadat jiné umístění přidáním rozlišujícího názvu organizační jednotky (OU). Například CN=NázevClusteru, OU=Clustery, DC=Contoso.
 10. Pokud server není nakonfigurovaný pro používání protokolu DHCP, zadejte pro něj statickou IP adresu. Vyberte jednotlivé sítě, které chcete použít ke správě clusteru a v části Adresa vyberte IP adresu. Toto je IP adresa, která se přidruží ke clusteru v DNS.
 11. V části Potvrzení zkontrolujte nastavení. Pokud chcete nakonfigurovat úložiště později, zrušte zaškrtnutí políčka Přidat do clusteru všechna oprávněná úložiště. Kliknutím na Další vytvoříte cluster.
 12. V části Souhrn potvrďte, že byl cluster vytvořen a že je název clusteru uveden ve Správci clusteru s podporou převzetí služeb při selhání.

Chcete-li sestavit cluster hostů pro nasazení souborového serveru, přečtěte si užitečný příspěvek na blogu, který napsal Rudolf Vesely.

Nastavení role souborového serveru

 1. Na každém počítači, který nastavíte jako uzel souborového serveru, vyberte ve Správci clusteru s podporou převzetí služeb při selhání možnost Konfigurovat roli.
 2. V Průvodci vysokou dostupností > Vybrat Roli vyberte Souborový server.
 3. V části Typ souborového serveru vyberte Souborový server pro obecné použití.
 4. V části Klientský přístupový bod zadejte název clusteru (v tomto postupu to je KnihovnaVMM) a IP adresu clusteru.
 5. V části Vybrat úložiště zadejte sdílené úložiště, které chcete použít.
 6. Potvrďte nastavení a dokončete průvodce.

Vytvoření sdílené složky

 1. V části Správa clusteru s podporou převzetí služeb při selhání > název clusteru > Role vyberte souborový server a klikněte na Přidat sdílenou složku.
 2. V části Průvodce přidáním nové sdílené složky > Vybrat profil vyberte Sdílená složka SMB – rychlá.
 3. V části Umístění sdílené složky vyberte souborový server.
 4. V části Název sdílené složky zadejte název a popis sdílené složky.
 5. V části Další nastavení ponechejte výchozí nastavení.
 6. V části Oprávnění udělte úplný přístup účtům SYSTEM a Správci a účtu správce nástroje VMM. V části Potvrzení zkontrolujte nastavení a klikněte na Vytvořit.

Přidání sdílené složky jako knihovny VMM

 1. Otevřete konzolu VMM > Knihovna > Přidat server knihovny.
 2. V Průvodci přidáním serveru knihovny > Zadat přihlašovací údaje zadejte účet domény s oprávněními k souborovému clusteru.
 3. Na stránce Vybrat servery knihovny zadejte doménu, ve které je cluster umístěn, a v části Název počítače zadejte název, který jste přiřadili clusteru souborových serverů, nebo jej vyhledejte kliknutím na Vyhledat. Klikněte na Přidat > Další.
 4. Na stránce Přidat servery knihovny vyberte sdílené složky knihovny, které chcete přidat. Pokud chcete přidat do sdílené složky výchozí prostředky knihovny, zaškrtněte políčko Přidat výchozí prostředky. Kromě výchozích prostředků bude do sdílené složky přidána složka ApplicationFrameworks.
 5. Na stránce Souhrn zkontrolujte nastavení a klikněte na Přidat servery knihovny. V části Knihovna > Servery knihovny ověřte, že je uvedený server knihovny a sdílená složka.
 6. Po vytvoření sdílené složky můžete prostředky zkopírovat do sdílené složky knihovny.
© 2017 Microsoft