Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Přidání šablon služby do knihovny VMM

Rayne Wiselman|Poslední aktualizace: 03.11.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

V tomto článku se dozvíte, jak v knihovně nástroje System Center 2016 – Virtual Machine Manager (VMM) nastavit šablony služby.

Šablony služby seskupují virtuální počítače s cílem poskytovat aplikaci. Obsahují informace o službě, včetně virtuálních počítačů nasazených jako součást služby, aplikací nainstalovaných na virtuálních počítačích a síťového nastavení, které se má použít. Do šablony služby můžete přidat šablony virtuálních počítačů, nastavení sítě, aplikace a úložiště.

Šablony služeb můžou mít jednu nebo více vrstev:

 • Jednovrstvá služba obsahuje jeden virtuální počítač, který se používá jako konkrétní aplikace.
 • Vícevrstvá služba obsahuje několik virtuálních počítačů. Můžete třeba vytvořit třívrstvou službu s back-endovou vrstvou, na které běží databáze SQL Serveru, střední vrstvou, kde běží firemní server, a třetí vrstvou, která poskytuje front-endové webové rozhraní.
 • Vrstvy se dají přidávat na základě kopie existující šablony virtuálního počítače (která se dá přizpůsobit) nebo virtuálního pevného disku v knihovně.

Šablony služeb se nastavují pomocí nástroje VMM Service Template Designer.

Než začnete

Šablony služby můžete vytvářet, když máte oprávnění správce VMM nebo delegovaného správce, nebo pokud máte účet uživatele samoobslužných služeb s povolenou rolí Autor.

Vytvoření šablony služby

 1. Klikněte na Knihovna > Vytvořit > Vytvořit šablonu služby.
 2. V části Nová šablona služby > Název zadejte název šablony. V části Verze zadejte verzi šablony.
 3. Pokud chcete vrstvu nakonfigurovat pomocí předdefinovaných šablon, klikněte někam do úlohy návrháře a vyberte předem nakonfigurovaný vzor vrstvy (prázdný, 1, 2 nebo 3 vrstvy). Klikněte na Uložit a ověřit, aby se šablona uložila. Až se šablona vytvoří, můžete kliknout na její objekt a upravit její název, verzi nebo uživatele/role, které k ní mají přístup.
 4. Jakmile se vrstva objeví v pracovním prostoru, přetáhněte do ní šablonu virtuálního počítače. Pro danou vrstvu se použijí její vlastnosti. Poznámka: Tato akce vrstvu a šablonu mezi sebou nepropojí. Když se změní vlastnosti šablony, neupraví se tím vlastnosti vrstvy.

  POZNÁMKA: Pokud chcete přidat vrstvu ručně, můžete kliknout i na Přidat vrstvu počítače. Otevře se tím Průvodce vytvořením šablony vrstvy počítače. V části Vybrat zdroj vyberte pro vrstvu zdroj. Můžete použít přesnou kopii existující šablony virtuálního počítače nebo přizpůsobit existující šablonu. Klikněte na Procházet a vyberte šablonu nebo pevný disk. V části Další vlastnosti nakonfigurujete vlastnosti vrstvy, které se popisují v dalším kroku.

 5. Pokud chcete získat přístup k vlastnostem v podokně podrobností návrháře, můžete na vrstvu kliknout. Klikněte na Zobrazit všechny vlastnosti, abyste mohli upravovat všechny vlastnosti v jednom zobrazení. Tady je soupis toho, co můžete upravit, když vyberete možnost zobrazit všechno:

  • V části Obecné zadejte:

   • Pořadí, ve kterém se vrstvy nasazují a obsluhují. Pokud třeba pro běh front-endové webové aplikace potřebujete, aby běžela databázová vrstva, nastavíte databázovou vrstvu na 1.
   • Informaci, jestli chcete mít možnost přidávat do vrstvy další virtuální počítače, aby se dalo horizontálně navyšovat kapacitu (v jedné vrstvě můžete horizontálně navyšovat kapacitu až na 5 instancí virtuálních počítačů).
   • Více než jednu upgradovací doménu, aby se minimalizovalo přerušení služeb v případě, že se aktualizuje vrstva. VMM aktualizuje virtuální počítače ve vrstvě podle jejich upgradovacích domén. V jednu chvíli VMM upgraduje jednu upgradovací doménu. Vypne virtuální počítače v doméně, aktualizuje je, převede je do režimu online a přejde na další doménu. Tím se omezuje dopad na dostupnost služeb.
   • Vytvoření sady dostupnosti pro vrstvu. Sada dostupnosti pomáhá virtuálním počítačům dané služby, aby byly k dispozici i během údržby. VMM se pokusí oddělit virtuální počítače se stejnou sadou dostupností tak, že je umístí na samostatné hostitele.
  • V části Konfigurovat hardware uvidíte nastavení hardwaru pro přidruženou šablonu virtuálního počítače. Můžete vybrat alternativní hardwarový profil nebo nakonfigurovat nastavení hardwaru ručně. Další informace najdete tady.

  • V části Nakonfigurujte operační systém uvidíte nastavení operačního systému pro přidruženou šablonu virtuálního počítače. Můžete vybrat alternativní profil operačního systému hosta, nebo nastavení nakonfigurovat ručně. Další informace najdete tady.
  • V části Konfigurace aplikace nebo Konfigurace systému SQL Server můžete vybrat profil aplikace nebo SQL Serveru nebo nakonfigurovat nastavení pro nový profil. Další informace o profilech aplikací a SQL Serveru

Přidání sítě virtuálních počítačů do šablony služby

Nastavení sítě vrstvy se musí nakonfigurovat připojením adaptérů vrstvy k aspoň jedné síti virtuálních počítačů. To uděláte tak, že přidáte komponentu logické sítě a pomocí nástroje konektoru ji připojíte k adaptéru.

 1. V Service Template Designeru klikněte na Součásti šablony služby > Přidat síť virtuálních počítačů.
 2. Až se síť zobrazí jako komponenta, propojte ji s příslušnou síťovou kartou pomocí Konektoru.

Další kroky

Nastavení vyrovnávání zatížení pro vrstvu služeb

© 2017 Microsoft