Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Nastavení prostředků infrastruktury sítě VMM

Rayne Wiselman|Poslední aktualizace: 03.11.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Tento článek poskytuje přehled nastavení prostředků infrastruktury sítě nástroje System Center 2016 – Virtual Machine Manager (VMM).

Zde je uveden přehled činností, které budete obvykle provádět při nastavení sítě v prostředcích infrastruktury VMM:

  1. Nastavení logických sítí: Můžete vytvářet logické sítě, které se mapují na vaše sítě fyzické. Můžete vytvářet síťové lokality, které se mapují na síťové lokality ve vaší fyzické síti. Například podsítě IP, VLNS nebo páry podsíť-VLAN. Pokud nepoužíváte protokol DHCP, můžete pak vytvořit fondy IP adres pro síťové lokality, které existují v rámci vašich fyzických sítí.
  2. Vytváření sítí virtuálních počítačů: Můžete vytvářet sítě virtuálních počítačů, které se mapují na síťové lokality, existující v rámci vašich fyzických sítí.
  3. Nastavení fondů IP adres: Můžete vytvářet fondy adres a alokovat statické IP adresy. Fondy budete potřebovat konfigurovat pro logické sítě, a v některých případech také pro sítě virtuálních počítačů.
  4. Přidání brány: Možná budete muset v prostředcích infrastruktury sítě VMM nastavit brány virtualizace sítě. Pokud ve výchozím nastavení používáte ve svých prostředcích infrastruktury VMM izolované sítě virtuálních počítačů, virtuální počítače přidružené k síti se můžou připojit jenom k počítačům ve stejné podsíti. Pokud chcete virtuální počítače připojit dál než jen k podsíti, budete potřebovat bránu.
  5. Vytváření profilů portu: Můžete vytvářet profily portů odchozího připojení, které nástroji VMM naznačí, jaké sítě může hostitel připojit k určitému síťovému adaptéru. V případě potřeby můžete vytvořit profily virtuálních portů a specifikovat tak nastavení, které by se mělo použít na virtuální síťové adaptéry. Můžete vytvářet vlastní klasifikace portů, abyste vytvořili abstrakci profilů virtuálních portů.
  6. Konfigurace logických přepínačů: Můžete vytvořit logický přepínač, použít ho na hostitele a vybrat síťové adaptéry na hostiteli, které chcete s tímto přepínačem svázat. Když použijete přepínače, síťová nastavení se použijí na hostitele.
© 2017 Microsoft