Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Správa služby VMM

Rayne Wiselman|Poslední aktualizace: 03.11.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Po dokončení instalace služby System Center 2016 – Virtual Machine Manager (VMM) se můžete pustit do nastavení infrastruktury pro správu.

Správa výpočetních prostředků infrastruktury VMM

 • Správa knihovny VMM: Knihovna VMM obsahuje minimálně jednu sdílenou složku s prostředky VMM. S knihovnou můžete pracovat tak, že do ní přidáte souborové prostředky, jako jsou virtuální pevné disky, nakonfigurujete šablony a profily, které slouží ke zřizování virtuálních počítačů a služeb, nastavíte soukromé cloudové sdílené složky, uložíte virtuální počítače a poskytnete umístění pro uživatele samoobslužných služeb, aby si mohli nahrávat svoje vlastní prostředky. Začínáme.
 • Správa skupin hostitelů VMM: Skupiny hostitelů VMM si můžete nastavit jako logické entity pro seskupení hostitelů virtualizace. Potom můžete přiřadit a nakonfigurovat prostředky na úrovni skupiny hostitelů. Začínáme.
 • Správa hostitelů a clusterů Hyper-V: Ve výpočetních prostředcích infrastruktury VMM můžete spravovat infrastrukturu Hyper-V. Pokud potřebujete, můžete přidat existující servery (včetně Nano serveru) a zřídit pro ně roli Hyper-V. Můžete vytvořit cluster Hyper-V z existujících samostatných hostitelů Hyper-V nebo zřídit zcela nového hostitele či cluster. Pomocí postupných upgradů můžete také zajistit aktuálnost clusterů Hyper-V. Začínáme.
 • Správa serverů VMware: Do výpočetních prostředků infrastruktury VMM můžete také přidat servery VMware vCenter a hostitele vSphere. Můžete spravovat každodenní operace, včetně zjišťování a správy hostitelů a zřizování virtuálních počítačů. Začínáme.
 • Správa serverů infrastruktury: Můžete přidat servery infrastruktury, které používá služba VMM ke zřizování a práci se sítěmi. Jedná se například o servery PXE a IPAM. Můžete také přidat další servery, jako je Active Directory, DNS a DHCP, abyste je všechny mohli spravovat a aktualizovat ze stejného umístění. Začínáme.

Plánování prostředků infrastruktury sítě VMM

 • Správa logických sítí: Můžete vytvářet logické sítě, které se mapují k vašim fyzickým sítím a reprezentují je. Přiřadíte nastavení logické sítě, které odpovídá namapované fyzické síti, včetně typu sítě, přidružených síťových lokalit a podle potřeby i fondů statických adres. Začínáme.
 • Správa sítí virtuálních počítačů: Sítě virtuálních počítačů jsou abstraktní objekty, které vystupují jako rozhraní logických sítí. K izolované logické síti můžete přiřadit více sítí virtuálních počítačů, takže budete moct používat každou síť virtuálních počítačů k jinému účelu. Začínáme.
 • Správa bran virtualizace sítě: Pokud používáte izolované sítě virtuálních počítačů, můžou se virtuální počítače v dané síti připojit jenom k počítačům ve stejné podsíti. Pokud se chcete připojovat dále, musíte nastavit brány virtualizace sítě. Další informace najdete tady.
 • Správa profilů portů: Můžete si nastavit profily portů pro odchozí připojení, které definují vyrovnávání zatížení a seskupování, a použít je u fyzických síťových adaptérů. Můžete nakonfigurovat profily portů virtuálního síťového adaptéru pomocí možností, jako jsou omezení a priorita šířky pásma, a použít je u virtuálních síťových adaptérů. Začínáme.
 • Správa logických přepínačů: Logické přepínače sdružují síťová nastavení, která se dají použít u síťových adaptérů, abyste docílili konzistentního nastavení adaptérů u více hostitelů. Můžete nastavit rozšíření virtuálních přepínačů, profily a klasifikace portů a definovat je v logickém přepínači. Začínáme.
 • Správa SDN: Můžete definovat infrastrukturu SDN (Software Defined Network) v prostředcích infrastruktury sítě VMM. Síťový adaptér, softwarové vyrovnávání zatížení a bránu pro vzdálený přístup můžete nastavit jako součást infrastruktury.

Správa prostředků infrastruktury úložiště VMM

Služba VMM umožňuje spravovat úložiště, které přiřazujete virtuálním hostitelům, clusterům a virtuálním počítačům. Další informace najdete tady.

 • Správa klasifikací úložišť: Klasifikace úložišť jsou abstraktní úložná zařízení, abyste mohli seskupit dohromady zařízení s podobnou charakteristikou. Potom můžete hostitelům a clusterům přiřadit klasifikace místo konkrétních úložných zařízení. Začínáme.
 • Přidání úložných zařízení: Umožňuje spravovat úložiště, které potřebujete ke zjišťování, a přidat ho do prostředků infrastruktury úložiště VMM. Začínáme.
 • Přidělení úložiště skupinám hostitelů: Po zjištění a klasifikaci můžete úložiště přiřadit skupinám hostitelů. Přiřadit můžete celý fond úložiště nebo konkrétní logickou jednotku (LUN). Začínáme.
 • Nastavení cílového serveru Microsoft iSCSI: Cílový server Microsoft iSCSI je role serveru, která umožňuje počítači s Windows Serverem fungovat jako úložné zařízení. Tento server můžete přidat do prostředků infrastruktury VMM a spravovat ho jako úložiště. Začínáme.
 • Nastavení technologie Virtual Fibre Channel: Technologie Virtual Fibre Channel poskytuje virtuální počítače Hyper-V s přímým přístupem k úložišti sítě SAN Fibre Channel, takže můžete virtualizovat aplikace a úlohy vyžadující přímý přístup k logickým jednotkám (LUN) sítě SAN. Clustery virtuálních počítačů s podporou převzetí služeb při selhání také mohou přistupovat k polím sítě Fibre Channel SAN. Úložiště technologie Virtual Fibre Channel můžete přidat do prostředků infrastruktury VMM. Začínáme.
 • Nastavení úložiště souborů: Služba VMM můžete používat úložiště souborů, které podporuje SMB 3.0. Pokud chcete jako úložiště používat sdílené složky, přidejte je do prostředků infrastruktury VMM a přiřaďte je hostitelům a clusterům Hyper-V. Začínáme.
 • Nastavení souborového serveru se škálováním na více systémů: Souborový server se škálováním na více systémů je souborový server nasazený jako cluster typu aktivní/aktivní na základě SMB 3.0. Poskytuje nepřetržitou dostupnost a transparentní převzetí služeb při selhání, pokud dojde k výpadku uzlu. Clustery souborového serveru se škálováním na více systémů můžete přidat do prostředků infrastruktury VMM a spravovat je. Začínáme.
 • Nastavení Prostorů úložiště s přímým přístupem: Prostory úložiště s přímým přístupem umožňují vytvářet vysoce dostupné systémy úložišť s místním úložištěm. Úložiště může být využíváno virtuálními počítači na stejném clusteru nebo je možné exportovat ho jako sdílenou složku. Začínáme.
 • Nastavení repliky úložiště: Replika úložiště umožňuje synchronní replikaci bez rozlišení úložiště a na úrovni bloku mezi clustery nebo servery, abyste byli připravení na případnou havárii a obnovení. Repliku úložiště můžete využít k replikace dat clusteru Hyper-V nebo dat souboru v prostředcích infrastruktury VMM. Začínáme.
© 2017 Microsoft