Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Přidání zařízení úložiště do prostředků infrastruktury nástroje VMM

Rayne Wiselman|Poslední aktualizace: 05.11.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

Pokud chcete úložiště spravovat v nástroji System Center 2016 – Virtual Machine Manager (VMM), musíte ho vyhledat a přidat do prostředků infrastruktury úložiště VMM.

Než začnete

Před přidáním se ujistěte, že je zařízení úložiště podporováno.

Přidání zařízení úložiště

 1. Klikněte na Prostředky infrastruktury > Úložiště > Přidat prostředky >Zařízení úložiště.
 2. V Průvodci přidáním zařízení úložiště > Vybrat typ poskytovatele kliknutím přidejte zařízení úložiště s SMI-S nebo SMP podle typu zařízení, které používáte.
 3. V části Určete rozsah vyhledávání:

  • Pokud používáte SMI-S, zadejte, jestli poskytovatel používá SMI-S CIMXML nebo SMI-S WMI WMI, a přidejte IP adresu nebo plně kvalifikovaný název domény a port pro připojení k poskytovateli na vzdáleném serveru. Pokud používáte CIMXML, můžete povolit šifrování SSL. Poté zadejte účet pro připojení k poskytovateli.
  • Pokud používáte SMP, vyberte poskytovatele ze seznamu. Pokud v seznamu není, kliknutím na Importovat seznam aktualizujte.
 4. V části Shromáždit informace se nástroj VMM automaticky pokusí zjistit a importovat informace o zařízení úložiště. Opakování provedete kliknutím na Vyhledat poskytovatele.

 5. Pokud jste vybrali, že chcete připojení k poskytovateli SMI-S šifrovat pomocí SSL:

  • Během zjišťování se zobrazí dialogové okno Import certifikátu. Zkontrolujte nastavení a klikněte na tlačítko Importovat. Ve výchozím nastavení se ověří běžný název certifikátu (CN). To může způsobit, že se zjišťování úložiště nezdaří, pokud název certifikátu není k dispozici nebo neodpovídá.
  • Pokud zjišťování selže z důvodu názvu certifikátu, zakažte ověřování CN na serveru VMM. V registru přejděte na klíč HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Storage Management/ a vytvořte novou hodnotu DWORD: DisableHttpsCommonNameCheck. Nastavte její hodnotu na 1.
 6. Pokud je proces zjišťování úspěšný, na stránce se zobrazí zjištěná pole úložiště, fondy úložiště, výrobce, model a kapacita. Až se proces dokončí, klikněte na Další.

 7. V části Vybrat zařízení úložiště můžete zadat klasifikaci pro jednotlivé fondy úložiště. Klasifikace úložiště seskupují fondy úložiště s podobnými vlastnostmi, takže můžete přiřadit klasifikaci jako úložiště pro hostitele nebo cluster, místo konkrétního zařízení úložiště. Další informace o nastavení klasifikací.
 8. Na stránce Souhrn potvrďte nastavení a poté klikněte na Dokončit. Otevře se dialogové okno Úlohy. Pokud je stav Dokončeno, můžete úložiště ověřit v části Prostředky infrastruktury > Úložiště.

Další kroky

Přidělení úložiště ke skupinám hostitelů

© 2017 Microsoft