Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Nastavení infrastruktury softwarem definované sítě (SDN) v prostředcích infrastruktury VMM

Rayne Wiselman|Poslední aktualizace: 15.11.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: System Center 2016 – Virtual Machine Manager

System Center 2016 – Virtual Machine Manager (VMM) je možné použít k nasazení a správě infrastruktury softwarově definované sítě (SDN).

SDN virtualizuje vaši síť na abstrahování prvků fyzické hardwarové sítě, jako jsou přepínače a routery. Pomocí SDN můžete dynamicky spravovat síť datacentra, abyste mohli splňovat požadavky na úlohy a aplikace. Zásady sítě je možné implementovat konzistentně a vyváženě, i když nasazujete nové úlohy nebo přesouváte úlohy ve virtuálních nebo fyzických sítích.

Pokud nasazujete SDN v prostředcích infrastruktury, máte tyto možnosti:

  • Vyvážené zajišťování a správa virtuálních sítí.
  • Nasaďte a spravujte infrastrukturu SDN, včetně síťových adaptérů, nástrojů pro vyrovnávání zatížení softwaru a bran.
  • Definujte a ovládejte zásady virtuální sítě centrálně a propojte je s aplikacemi nebo úlohami. Při nasazení nebo přesunutí úlohy se konfigurace sítě automaticky sama upravuje. To je důležité, protože se tím eliminuje potřeba ruční opakované konfigurace síťového hardwaru a snižuje se tím provozní složitost a současně šetří cenné zdroje pro důležitější práci.
  • Kontrolujte přenosy mezi virtuálními sítěmi včetně schopnosti definovat zaručenou šířku pásma pro důležité aplikace a úlohy.

SDN kombinuje řadu technologií, mimo jiné:

  • Síťový adaptér: Síťový adaptér umožňuje automatizovat konfiguraci síťové infrastruktury místo ruční konfigurace síťových zařízení a služeb.
  • Brána RAS pro SDN: Brána RAS je softwarový router s více klienty a možnostmi využití BGP v systému Windows Server 2016, který je určený pro CSP a podniky hostující virtuální sítě s více klienty pomocí HNV.
  • Vyrovnávání zatížení softwaru (SLB) pro SDN: (SDN) v systému Windows Server 2016 může využívat vyrovnávání zatížení softwaru (SLB) k rovnoměrné distribuci síťových přenosů klienta a zákazníka klienta mezi síťovými prostředky. SLB systému Windows Server umožňuje více serverům hostovat stejné úlohy a poskytuje vysokou dostupnost a škálovatelnost.

Podívejte se na Další informace o technologiích v sadě komponent SDN.

Další kroky

© 2017 Microsoft