Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Přesunutí virtuálního počítače pomocí migrace za provozu bez převzetí služeb při selhání

Kathy Davies [MSFT]|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016

Tento článek ukazuje, jak přesunout virtuální počítač provedením migrace za provozu bez použití převzetí služeb při selhání. Migrace za provozu přesune spuštěné virtuální počítače mezi hostiteli technologie Hyper-V bez odstávky nápadné.

Aby bylo možné provést, budete potřebovat:

 • Uživatelský účet, který je členem místní skupiny Hyper-V Administrators nebo skupiny Administrators na zdrojovém i cílovém počítači.

 • Role Hyper-V ve Windows serveru 2016 nebo Windows Server 2012 R2 nainstalovaná na zdrojovém a cílovém serveru a nastavit pro migraci za provozu. Můžete provést migraci za provozu mezi hostitele se systémem Windows Server 2016 a Windows Server 2012 R2, pokud je virtuální počítač nejméně verze 5.
  Pokyny k upgradu verze, najdete v tématu verze upgradu virtuálního počítače technologie Hyper-V na Windows 10 nebo Windows Server 2016. Pokyny k instalaci, najdete v tématu nastavení hostitelů pro migraci za provozu.

 • Nástroje pro správu technologie Hyper-V nainstalovaná na počítači se systémem Windows Server 2016 nebo Windows 10, pokud jsou tyto nástroje nainstalované na zdrojový nebo cílový server a budete je spustit odtud.

Přesun spuštěného virtuálního počítače pomocí Správce technologie Hyper-V

 1. Otevřete Správce technologie Hyper-V. (Ve Správci serveru klikněte na nástroje >>Správce technologie Hyper-V.)

 2. V navigačním podokně vyberte jeden ze serverů. (Pokud tam není uvedený, klikněte pravým tlačítkem na Správce technologie Hyper-V, klikněte na připojit k serveru, zadejte název serveru a klikněte na OK. Opakujte přidat další servery.)

 3. Z virtuálních počítačů podokně klikněte pravým tlačítkem na virtuální počítač a pak klikněte na přesunout. Otevře se Průvodce přesunutím.

 4. Pomocí stránky průvodce vyberte typ přesunout, cílový server a možnosti.

 5. Na Souhrn, zkontrolujte vybrané možnosti a pak klikněte na Dokončit.

Přesun spuštěného virtuálního počítače pomocí prostředí Windows PowerShell

V následujícím příkladu rutiny Move-VM přesunout virtuální počítač s názvem LMTest na cílový server s názvem TestServer02 a přesune virtuální pevné disky a jiný soubor, tyto kontrolní body a soubory inteligentního stránkování na D:\LMTest adresáři na cílovém serveru.

PS C:\> Move-VM LMTest TestServer02 -IncludeStorage -DestinationStoragePath D:\LMTest 

Poradce při potížích

Nepodařilo se navázat připojení

Pokud jste nenastavili omezené delegování, musíte se přihlásit k zdrojového serveru před můžete přesunout virtuální počítač. Pokud to neuděláte, pokus o ověření nezdaří, dojde k chybě, a zobrazí se tato zpráva:

"Ve zdroji migrace se nezdařila operace migrace virtuálního počítače.
Nepodařilo se navázat spojení s hostitelem název počítače: žádné přihlašovací údaje jsou k dispozici v balíčku zabezpečení 0x8009030E. "

Tento problém vyřešit, přihlaste se na zdrojovém serveru a akci přesunutí znovu. Abyste nemuseli přihlásit na zdrojovém serveru před provedením migrace za provozu, nastavte omezeného delegování. Budete potřebovat přihlašovacími údaji správce domény nastavit omezeného delegování. Pokyny najdete v tématu nastavení hostitelů pro migraci za provozu.

Se nezdařilo, protože na hostitelský hardware, který není kompatibilní

Pokud virtuální počítač nemá zapnuté kompatibility procesoru a má jeden nebo více snímky, přesunutí selže, pokud mají různé verze procesorů hostitele. Dojde k chybě a zobrazí se tato zpráva:

Virtuální počítač nelze přesunout do cílového počítače. Hardware, na cílovém počítači není kompatibilní s požadavky na hardware tohoto virtuálního počítače.

Tento problém vyřešit, vypněte virtuální počítač a zapněte nastavení kompatibility procesoru.

 1. Ze Správce technologie Hyper-V v virtuálních počítačů podokně klikněte pravým tlačítkem na virtuální počítač a klikněte na nastavení.
 2. V navigačním podokně rozbalte procesorů a klikněte na kompatibility.
 3. Zkontrolujte migrovat do počítače s verzí různé procesoru.
 4. Klepněte na tlačítko OK.

  Pomocí prostředí Windows PowerShell, použijte Set-VMProcessor rutinu:

  PS C:\> Set-VMProcessor TestVM -CompatibilityForMigrationEnabled $true
  
© 2017 Microsoft