Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Ukládání souborů pomocí systému MultiPoint Services

Eva Seydl|Poslední aktualizace: 28.10.2016
|
1 Přispěvatel

Služby multiPoint podporuje ukládání uživatelských souborů následujícími způsoby:

  • Na jednotce pevného disku oddílu operačního systému. Ve výchozím nastavení ukládá služby MultiPoint uživatelských souborů na jednotce pevného disku s operačním systémem.

  • V samostatném oddílu jednotce pevného disku. Pokud služby MultiPoint systému nastavena poprvé, můžete oddílu jednotce pevného disku. Část jednotky, to znamená, můžete nakonfigurovat tak, že funguje jako by šlo samostatné jednotky. To usnadňuje obnovit nebo upgradovat operační systém bez ovlivnění soubory uživatele. Další informace naleznete v tématu Vytvoření oddílu nebo logické jednotky v technické knihovně systému Windows Server.

  • Na další interní nebo externí pevný disk. Do služby MultiPoint pro ukládání a zálohování dat můžete připojit další interních nebo externích pevných disků.

  • Ve sdílené síťové složce. Chcete-li zpřístupnit soubory uživatele z jakékoli stanice, můžete vytvořit sdílené složky v síti. To vyžaduje jiný počítač nebo server kromě počítači se službami MultiPoint. Toto je doporučená metoda pro ukládání souborů, pokud je k dispozici na souborovém serveru.

    Pro malé systémy 2-3 počítačů se systémem služby MultiPoint bez souboru serveru k dispozici jeden z počítačů služby MultiPoint může fungovat jako souborový server pro všechny počítače, služby MultiPoint. Pak vytvoříte uživatelské účty pro všechny uživatele v rámci MultiPoint služeb, který funguje jako souborový server.

© 2017 Microsoft