Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Spuštění a ladění prostředí vzdálené plochy

Sandeep Patnaik|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Optimalizace nasazení trvá a vyžaduje instrumentation a monitorování. Pomocí níže procesy Upřesnit nasazení vzdálené plochy, činnosti a povolit změny velikosti (a).

Je vhodné neustále posoudit metriky a zůstatek proti provozní náklady.

Správa a sledování

Podívejte se na Správa uživatelů ve vaší kolekci RDS informace o tom, jak spravovat přístup k plochám a vzdáleným prostředkům.

Použití Microsoft Operations Management Suite (OMS) ke sledování nasazení vzdálené plochy pro potenciální kritická místa a spravovat pomocí jednoho z následujících způsobů:

  • Správce serveru: použít nástroj pro správu VP, který je součástí systému Windows Server Spravovat nasazení s až 500 souběžných vzdálené koncové uživatele.
  • PowerShell: použít modul PowerShell VP, také součástí systému Windows Server, ke správě nasazení s až 5000 souběžných vzdálené koncové uživatele.

Měřítko: Větší, lepší, rychlejší

Přehled o nasazení můžete řídit Škálováním přesněji. Snadno přidat nebo odebrat servery hostitele vzdálené plochy na základě potřeb škálování.

Nasazení vzdálené plochy, které jsou vytvořené na Azure můžete provést pomocí Azure služeb, jako je Azure SQL automaticky škálovat na vyžádání.

Automatizace: Skript pro úspěch

Zachování spuštěný, vysoce škálované aplikace zahrnuje opakující se operace v pravidelných intervalech. Pomocí rutin Powershellu služby vzdálené plochy a zprostředkovatele rozhraní WMI skripty, které se dají spustit na více nasazení v případě potřeby vyvíjet. Spusťte Analyzátor osvědčených postupů (BPA) pravidla pro vzdálené plochy na nasazení k optimalizaci nasazení.

Testování zatížení: vyhnout překvapení

Zatížení testování nasazení s zátěžové testy a simulaci využití reálného života. Měnit velikost zatížení, abyste se vyhnuli překvapení! Ujistěte se, že odezva splňuje požadavky uživatelů a že je odolné celého systému. Vytvořte testy zatížení s simulaci nástrojích, jako je LoginVSI, které kontrolují schopnost vašeho nasazení potřebám uživatelů.

© 2017 Microsoft