Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Poznámky kverzi: Důležité problémy ve Windows Serveru 2016

Jaime Ondrusek|Poslední aktualizace: 25.11.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016

Tyto poznámky k verzi shrnují nejzávažnější problémy v operačním systému Windows Server® 2016. Pokud jsou známé, popisují se tu také způsoby, jak tyto problémy obejít nebo alternativně vyřešit. Informace o záměrných změnách, nových funkcích a opravách v této verzi najdete v článku Co je nového ve Windows Serveru 2016 a v oznámeních od týmů vyvíjejících konkrétní funkce. Pokud neuvádíme jinak, týkají se všechny oznámené problémy všech edicí a všech možností instalace Windows Serveru 2016.

Tento dokument průběžně aktualizujeme. Informace o odhalených závažných problémech vyžadujících alternativní řešení jsou přidávány spolu s novými řešeními a opravami, jakmile jsou dostupné.

Možnost instalace Jádro serveru

Při instalaci Windows Serveru 2016 pomocí možnosti instalace jádra serveru se nainstaluje služba zařazování tisku, která je ve výchozím nastavení spuštěná, i když není nainstalována role tiskového serveru.

Pokud tomu chcete zabránit, nastavte po prvním spuštění zařazování tisku na hodnotu Zakázáno.

Kontejnery

  • Před použitím kontejnerů nainstalujte aktualizaci sady služeb pro Windows 10 verze 1607: 23. srpna 2016 nebo jakékoli novější dostupné aktualizace. Jinak se můžou objevit různé problémy, včetně selhání vytvoření nebo spuštění kontejnerů a chyb typu „Selhání funkce CreateProcess v systému Win32: Server RPC není kdispozici“.
  • Zprostředkovatel OneGet pro balíčky NanoServerPackage nefunguje v kontejnerech Windows. Jestli se chcete tomuto problému vyhnout, stáhněte si potřebný balíček pomocí funkcí Find-NanoServerPackage a Save-NanoServerPackage na jiném počítači (který není kontejner). Potom balíčky zkopírujte do kontejneru a nainstalujte je.

Device Guard

Pokud používáte ochranu integrity kódu na základě virtualizace nebo chráněné virtuální počítače (které používají ochranu integrity kódu na základě virtualizace), měli byste vědět, že tyto technologie můžou být s některými zařízeními a aplikacemi nekompatibilní. Před povolením funkcí v produkčních systémech byste měli takové konfigurace otestovat v testovacím prostředí. Pokud to neuděláte, může to mít za následek neočekávanou ztrátu dat nebo chyby STOP.

Microsoft Exchange

Když se pokusíte spustit Microsoft Exchange 2016 CU3 v systému Windows Server 2016, bude docházet k chybám v hostitelském procesu IIS W3WP.exe. Tento problém aktuálně nemá řešení. Nasazení Exchange 2016 CU3 v systému Windows Server 2016 byste měli odložit, než bude k dispozici podporovaná oprava.

Nástroje pro vzdálenou správu serveru

Pokud máte verzi Windows 10, která je starší než verze Anniversary Update, a používáte technologii Hyper-V a virtuální počítače s povolenou specifikací Trusted Platform Module (včetně chráněných virtuálních počítačů) a nainstalujete si potom verzi Nástrojů pro vzdálenou správu serveru dostupnou pro Windows Server 2016, nepovede se vám tyto virtuální počítače spustit.

Tomu můžete předejít, pokud před instalací Nástrojů pro vzdálenou správu serveru upgradujete klientský počítač na verzi Windows 10 Anniversary Update (nebo novější). Pokud už tento problém nastal, odinstalujte Nástroje pro vzdálenou správu serveru, upgradujte klientský počítač na verzi Windows 10 Anniversary Update a potom Nástroje pro vzdálenou správu serveru znovu nainstalujte.

Chráněné virtuální počítače

  • Před nasazením chráněných virtuálních počítačů v produkčním prostředí se ujistěte, že máte nainstalované všechny dostupné aktualizace.

  • Pokud používáte ochranu integrity kódu na základě virtualizace nebo chráněné virtuální počítače (které používají ochranu integrity kódu na základě virtualizace), měli byste vědět, že tyto technologie můžou být s některými zařízeními a aplikacemi nekompatibilní. Před povolením funkcí v produkčních systémech byste měli takové konfigurace otestovat v testovacím prostředí. Pokud to neuděláte, může to mít za následek neočekávanou ztrátu dat nebo chyby STOP.

Nabídka Start

Tento problém se týká Windows Serveru 2016 nainstalovaného pomocí možnosti Server s desktopovým prostředím.

Pokud nainstalujete jakékoli aplikace, které přidávají zástupce do složek v nabídce Start, nebudou tito zástupci fungovat, dokud se neodhlásíte a znovu nepřihlásíte.

Přejděte zpátky na hlavní stránku Windows Serveru 2016.

Tento dokument se poskytuje „tak, jak je“. Informace a názory vyjádřené v tomto dokumentu včetně adres URL a dalších odkazů na web se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Tento dokument vám neposkytuje žádná zákonná práva týkající se duševního vlastnictví produktů společnosti Microsoft. Tento dokument můžete kopírovat a používat pouze pro interní referenční účely.

© 2016 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Active Directory, Hyper-V, Windows a Windows Server jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Tento produkt obsahuje software grafického filtru, který je zčásti založený na práci sdružení Independent JPEG Group.

1.0

© 2017 Microsoft