Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

ID události 1388 nebo 1988: zjištění permanentních objektů

Bill Mathers|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Pokud cílový řadič domény zaznamenává 1388 ID událostí a událostí ID 1988, zjistil permanentních objektů a podmínky existuje na cílový řadič domény: < / para > < seznam class = "odrážky" > < listItem > < para >1388 ID události: příchozí replikace permanentních objektů na cílový řadič domény došlo. ID události 1988: Byl zablokován příchozí replikace oddílu adresáře aplikace permanentních objektů na cílový řadič domény. V tomto tématu< / embeddedLabel > < / para > < seznam třídy = "odrážky" > < listItem > < para > < propojit xlink:href = "#BKMK_1388" >1388 ID události< / link > < / para > < / listItem > < listItem > < para > < propojit xlink:href = "#BKMK_1988" >událostí ID 1988< / link > < / para > < / listItem > < listItem > < para > < propojit software xlink : href = "#BKMK_Cause" >Diagnostika< / link > < / para > < / listItem > < listItem > < para > < propojit xlink:href = "#BKMK_Solution" >rozlišení< / link > < / para > < seznam třídy = "odrážky" > < listItem > < para > < propojit xlink:href = "#BKMK_Identify_GUID" >použití Repadmin k určení identifikátoru GUID řadič domény autoritativní< / link > < / para > < / listItem > < listItem > < para > < propojení xlink:href = "#BKMK_RemoveLingeringObjects" >použití Repadmin odebrání permanentních objektů< / link > < / para > < / listItem > < / list > < / listItem > < listItem > < para > < propojit xlink:href = "#BKMK_Enable_Strict" >povolit striktní replikace konzistence< / link > < / para > < seznam třídy = "odrážky" > < listItem > < para > < propojit software xlink : href = "#BKMK_Use_Repadmin" >použití Repadmin, chcete-li povolit striktní replikace konzistence< / link > < / para > < / listItem > < listItem > < para > < propojit xlink:href = "#BKMK_Edit_Registry" >Regedit použijte, chcete-li povolit striktní replikace konzistence< / link > < / para > < / listItem > < / list > < / listItem > < listItem > < para > < propojit software xlink : href = "#BKMK_Ensure_Strict" >povolena konzistence striktní replikace u řadičů domény nově přeneseny
ID události 1388<ph id="t25">< / title > < obsah > < para ></ph>Tato událost označuje, že cílový řadič domény, který nemá povoleno konzistence striktní replikace přijala požadavek na aktualizaci objektu, který není umístěn v místní kopii databáze služby Active Directory. Jako odpověď cílový řadič domény požadoval úplné objekt ze zdrojového partnerského serveru pro replikaci. Tímto způsobem byl replikován permanentních objektů na cílový řadič domény. Proto byl znovu permanentních objektu zavedena do adresáře. <alert class="important"><para>Pokud dojde k události ID 1388, pokud zdrojový řadič domény (partnerského serveru pro replikaci, je odchozí replikace permanentních objektů) nebo cílový řadič domény (příchozí replikace partnera, kterému zprávy události ID 1388) se systémem Windows 2000 Server, nelze použít nástroj Repadmin odebrání permanentních objektů. Informace o odebrání permanentních objektů v tomto případě naleznete v článku 314282 znalostní báze Microsoft Knowledge Base (<externallink><linktext><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=41410">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=41410</a></linktext><linkuri><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=41410">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=41410</a></linkuri></externallink>). Postupy a informace v tomto článku použít k odebrání permanentních objektů ze serverů globálního katalogu z řadičů domény, které nejsou servery globálního katalogu i. </para></alert><para>Text události identifikuje řadiče zdrojové domény a zastaralý (permanentních) objektu. Následuje příklad textu události:</para><code> Log Name: Directory Service Source: Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService Date: 5/3/2008 3:34:01 PM Event ID: 1388 Task Category: Replication Level: Error Keywords: Classic User: ANONYMOUS LOGON Computer: DC3.contoso.com Description: Another domain controller (DC) has attempted to replicate into this DC an object which is not present in the local Active Directory Domain Services database. The object may have been deleted and already garbage collected (a tombstone lifetime or more has past since the object was deleted) on this DC. The attribute set included in the update request is not sufficient to create the object. The object will be re-requested with a full attribute set and re-created on this DC. Source DC (Transport-specific network address): 4a8717eb-8e58-456c-995a-c92e4add7e8e._msdcs.contoso.com Object: CN=InternalApps,CN=Users,DC=contoso,DC=com Object GUID: a21aa6d9-7e8a-4a8f-bebf-c3e38d0b733a Directory partition: DC=contoso,DC=com Destination highest property USN: 20510 User Action: Verify the continued desire for the existence of this object. To discontinue re-creation of future similar objects, the following registry key should be created. Registry Key: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\Strict Replication Consistency</code>
ID události 1988<ph id="t1">< / title > < obsah > < para ></ph>Tato událost označuje, že cílový řadič domény, který má povoleno konzistence striktní replikace obdrží požadavek na aktualizaci objektu, který neexistuje v jeho místní kopii databáze služby Active Directory. V reakci cílový řadič domény blokován replikace oddílu adresáře obsahující tento objekt z tohoto zdrojového řadiče domény. Text události identifikuje řadiče zdrojové domény a zastaralý (permanentních) objektu. Následuje příklad textu události: <code>Log Name: Directory Service Source: Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService Date: 2/7/2008 8:20:11 AM Event ID: 1988 Task Category: Replication Level: Error Keywords: Classic User: ANONYMOUS LOGON Computer: DC5.contoso.com Description: Active Directory Domain Services Replication encountered the existence of objects in the following partition that have been deleted from the local domain controllers (DCs) Active Directory Domain Services database. Not all direct or transitive replication partners replicated in the deletion before the tombstone lifetime number of days passed. Objects that have been deleted and garbage collected from an Active Directory Domain Services partition but still exist in the writable partitions of other DCs in the same domain, or read-only partitions of global catalog servers in other domains in the forest are known as "lingering objects". This event is being logged because the source DC contains a lingering object which does not exist on the local DCs Active Directory Domain Services database.<br />This replication attempt has been blocked. The best solution to this problem is to identify and remove all lingering objects in the forest. Source DC (Transport-specific network address): 4a8717eb-8e58-456c-995a-c92e4add7e8e._msdcs.contoso.com Object: CN=InternalApps,CN=Users,DC=contoso,DC=com Object GUID: a21aa6d9-7e8a-4a8f-bebf-c3e38d0b733a </code>
Diagnostika<ph id="t2">< / title > < obsah > < para ></ph>objekt, který byl trvale odstraněn z služba AD DS (to znamená jeho zneplatnění byla uvolněna na všech řadičích domény připojené) zůstává na řadič domény odpojen. Řadiče domény se nepodařilo přijmout přímé nebo tranzitivní replikace odstranění objektu, protože bylo odpojeno (je v režimu offline nebo dochází k selhání příchozí replikace) z topologie replikace pro období překročena životnost označených jako neplatné. Řadič domény nyní znovu připojeny k topologii a tento objekt byl aktualizován řadiči domény způsobí oznámení replikace replikace partnerovi, že je připraven k replikaci aktualizace. Partner replikace odpověděl podle jeho nastavení konzistenci replikace. Toto oznámení se vztahuje na pokusy o replikaci objektu zapisovat. Na serveru globálního katalogu může také existovat kopie zapisovatelný permanentních objektů.
Rozlišení<ph id="t3">< / title > < obsah > < para ></ph>Pokud je zjištěn replikace permanentních objektů, můžete odebrat objekt z služba AD DS a všechny repliky jen pro čtení objektu, identifikující řadiče domény, které mohou uložit tento objekt (včetně serverů globálního katalogu) a systémem <system>repadmin</system> příkaz pro odebrání permanentních objektů na těchto serverech (<system>repadmin /removelingeringobjects</system>). Tento příkaz je k dispozici v řadičích domény se systémem <token>nextref_longhorincludes >. Je také k dispozici v řadičích domény, které nejsou systémem <token>nextref_longhorincludes >, ale jsou spuštěny verze Repadmin.exe je součástí nástrojů podpory systému Windows v systému Windows Server 2003.<ph id="t4">< / para > < para ></ph> Odebrání permanentních objektů, proveďte následující kroky:<ph id="t5">< / para > < seznam třídy = "objednáno" > < listItem > < para ></ph>umožňuje určit následující text události:<ph id="t6">< / para > < seznam třídy = "objednáno" > < listItem > < para ></ph>objektu oddílu adresáře<ph id="t7">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>zdrojový řadič domény, který se pokusil o replikace permanentních objektů<ph id="t8">< / para > < / listItem > < / list > < / listItem > < listItem > < para > < propojit xlink:href = "#BKMK_Identify_GUID" ></ph>použití Repadmin k určení identifikátoru GUID řadič domény autoritativní<ph id="t9">< / link > < / para > < / listItem > < listItem > < para > < propojit xlink:href = "#BKMK_RemoveLingeringObjects" ></ph>použití Repadmin odebrání permanentních objektů<ph id="t10">< / odkaz > < / para > < / listItem > < listItem > < para > < propojit software xlink : href = "#BKMK_Enable_Strict" ></ph>povolit striktní replikace konzistence, případně<ph id="t11">< / para > < / listItem > < listItem > < para > < propojit xlink:href = "#BKMK_Ensure_Strict" ></ph>zajištění konzistence striktní replikace na nové řadiče domény při upgradu doménové struktuře systému Windows 2000 Server, v případě potřeby <sections><section address="BKMK_Identify_GUID"><title>Pomocí nástroje Repadmin k určení identifikátoru GUID řadič domény autoritativní<ph id="t12">< / title > < obsah > < para ></ph>Chcete-li provést postup, který odebere permanentních objektů, je nutné určit globálně jedinečný identifikátor (GUID) z aktuální domény řadič, který má zapisovatelný repliky oddílu adresáře, který obsahuje permanentních objekt, který byl ohlášen. Oddíl adresáře je určen ve zprávě o události.<ph id="t13">< / para > < para ></ph> Objekt GUID řadič domény je uložen v <system>atributu objectGUID</system> atributu objektu nastavení NTDS.<ph id="t14">< / para > < para > < embeddedLabel ></ph> Požadavky<ph id="t15">< / embeddedLabel > < / para > < seznam třídy "odrážky" = > < listItem > < para ></ph>členství v <embeddedlabel>Domain Admins</embeddedlabel> v doméně v doméně řadič, jehož identifikátor GUID, který chcete označit je minimální požadavek k dokončení tohoto postupu. <token>review_detailincludes ><ph id="t16">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>nástroje: Repadmin.exe<ph id="t17">< / para > < / listItem > < / list > < postup > < title ></ph>k určení identifikátoru GUID řadič domény<ph id="t18">< / title > < kroky třída = "objednáno" > < krok > < obsah > < para ></ph>na příkazovém řádku, zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:<ph id="t19">< / para > < para > < codeInline ></ph>repadmin /showrepl <název_serveru> <table _xmlns3a_caps="http://schemas.microsoft.com/build/caps/2013/11"><thead><tr><td><para>Parametr</para></td><td><para>Popis</para></td></tr></thead><tbody><tr><td><para>/showrepl</para></td><td><para>Zobrazí stav replikace, včetně řadič domény, který je určen <název_serveru> poslední pokus o příchozí replikaci oddílů služby Active Directory. Také zobrazí identifikátor GUID zadaný řadič domény.</para></td></tr><tr><td><para><Název_serveru></para></td><td><para>Název řadiče domény, jehož identifikátor GUID, které chcete zobrazit.</para></td></tr></tbody></table><step><content><para>V první části výstupu, vyhledejte <system>atributu objectGuid</system> položka. Vyberte a zkopírujte hodnotu identifikátoru GUID do textového souboru, takže ji můžete použít jinde.</para></content></step></token>
Pomocí nástroje Repadmin odebrání permanentních objektů<ph id="t20">< / title > < obsah > < para ></ph>Pokud cílový řadič domény a řadiče zdrojové domény systému Windows Server 2003 běží nebo <token>nextref_longhorincludes >, tento postup můžete použít k odebrání permanentních objektů pomocí příkazu Repadmin. Pokud některé řadiče domény se systémem Windows 2000 Server, postupujte podle pokynů v článku 314282 znalostní báze Microsoft Knowledge Base (<externallink><linktext><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=41410">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=41410</a></linktext><linkuri><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=41410">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=41410</a></linkuri></externallink>). <ph id="t21">< / para > < para > < embeddedLabel ></ph> Požadavky<ph id="t22">< / embeddedLabel > < / para > < seznam třídy "odrážky" = > < listItem > < para ></ph>členství v <embeddedlabel>Domain Admins</embeddedlabel> v doméně v doméně řadič, který má lingering objekty, nebo <embeddedlabel>Enterprise Admins</embeddedlabel> -li oddíl adresáře, který má lingering objekty konfigurace nebo oddíl adresáře schématu, je minimální požadavek k dokončení tohoto postupu. <token>review_detailincludes ><ph id="t1">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>operační systém: Windows Server 2003 nebo <token>nextref_longhorincludes > pro <název_serveru> a <ServerGUID<ph id="t2">& gt; < / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>nástroje: Repadmin.exe<ph id="t3">< / para > < / listItem > < / list > < postup > < title ></ph>použití Repadmin odebrání permanentních objektů<ph id="t4">< / title > < kroky třída = "objednáno" > < krok > < obsah > < Para ></ph>otevřete příkazový řádek jako správce: na <ui>spuštění</ui> nabídky, klepněte pravým tlačítkem myši <ui>příkazového řádku</ui>a potom klepněte na tlačítko <ui>spustit jako správce</ui>. Pokud <ui>řízení uživatelských účtů</ui> zobrazí dialogové okno pověření Domain Admins nebo Enterprise Admins, v případě potřeby a klepněte na tlačítko <ui>pokračovat</ui>. <ph id="t5">< / para > < / obsah > < / krok > < krok > < obsah > < para ></ph> Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:<ph id="t6">< / para > < para > < codeInline ></ph>repadmin /removelingeringobjects <název_serveru><ServerGUID><DirectoryPartition> /advisory_mode <table _xmlns3a_caps="http://schemas.microsoft.com/build/caps/2013/11"><thead><tr><td colspan="1"><para>Parametr</para></td><td colspan="1"><para>Popis</para></td></tr></thead><tbody><tr><td colspan="1"><para>/removelingeringobjects</para></td><td colspan="1"><para>Odebere permanentních objektů z řadiče domény, který je určen <název_serveru> pro oddíl adresáře, který je určen <DirectoryPartition>.</para></td></tr><tr><td colspan="1"><para><Název_serveru></para></td><td colspan="1"><para>Název řadiče domény, který má lingering objekty, označeného událostí zprávy (1388 ID událostí a událostí ID 1988). Můžete použít název systému DNS (Domain Name) nebo rozlišující název, například rozlišující název CN = DC5, OU = Řadiče domén, DC = contoso, DC = com nebo název DNS DC5.contoso.com.</para></td></tr><tr><td colspan="1"><para><ServerGUID></para></td><td colspan="1"><para>Identifikátor GUID řadič domény, který aktuální, zapisovatelný repliky oddílu adresáře, který obsahuje permanentních objektů</para></td></tr><tr><td colspan="1"><para><DirectoryPartition></para></td><td colspan="1"><para>Rozlišující název oddílu adresáře, který je označen událostí zpráv, například: <ph id="t7">< / para > < seznam třídy = "odrážky" > < listItem > < para ></ph>pro prodejní oddílu adresáře domény v doménové struktuře contoso.com: DC = prodej, DC = contoso, DC = com<ph id="t8">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>k oddílu adresáře konfigurace v doménové struktuře contoso.com : CN = konfigurace, DC = contoso, DC = com <ph id="t9">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>pro oddíl adresáře schématu doménové struktury contoso.com: CN = schema, CN = konfigurace, DC = contoso, DC = cz</para></td></tr><tr><td colspan="1"><para>/advisory_mode</para></td><td colspan="1"><para>Zaznamenává permanentních objektů, které budou odebrány, takže můžete zkontrolovat, ale neodeberete.</para></td></tr></tbody></table><step><content><para>Opakujte krok 2, bez <codeinline>/advisory_mode</codeinline> k odstranění identifikovaných permanentních objektů z oddílu adresáře.<ph id="t10">< / para > < / obsah > < / krok > < krok > < obsah > < para ></ph> Opakujte kroky 2 a 3 pro každý řadič domény, který může mít lingering objekty.<ph id="t11">< / para > < / obsah > < / krok > < / kroky > < / postup > < upozornit třída = "Poznámka" > < para ></ph><Název_serveru> parametr se používá <codeinline>DC_LIST</codeinline> syntaxe pro <codeinline>repadmin</codeinline>, což umožňuje použití <codeinline><em></em></codeinline>u všech řadičů domény v doménové struktuře a <codeinline>gc:</codeinline> pro všechny servery globálního katalogu v doménové struktuře. Chcete-li zobrazit <codeinline>DC_LIST</codeinline> typ syntaxe, <codeinline>repadmin /listhelp</codeinline>. Informace o syntaxi <codeinline>/regkey</codeinline> a <codeinline>/removelingeringobjects</codeinline> parametrů, typ <codeinline>repadmin /experthelp</codeinline>.</para></content></step></token></token></token>
Povolit replikaci přísné konzistence<ph id="t12">< / title > < obsah > < para ></ph>aby permanentních objektů nelze replikovat, pokud se vyskytnou, povolit striktní replikace konzistence u všech řadičů domény. Nastavení replikace konzistence je uloženo v registru v každém řadiči domény. Nicméně v řadičích domény se systémem Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 1 (SP1), Windows Server 2003 s aktualizací Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2003 R2 nebo <token>nextref_longhorincludes >, chcete-li povolit striktní replikace konzistence na jedné nebo všech řadičů domény můžete použít Repadmin.<ph id="t13">< / para > < para ></ph> Na řadičích domény se systémem Windows Server 2003 bez aktualizace SP1 nebo jakékoli verze systému Windows 2000 Server je třeba upravit registru povolit nastavení. <sections><section address="BKMK_Use_Repadmin"><title>Chcete-li povolit striktní replikace konzistence pomocí nástroje Repadmin<ph id="t14">< / title > < obsah > < para ></ph>tento postup použít k odebrání permanentních objektů v řadiči domény se systémem Windows Server 2003 s aktualizací SP1, Windows Server 2003 s aktualizací SP2, Windows Server 2003 R2 nebo <token>nextref_longhorincludes >. <ph id="t15">< / para > < para ></ph> Členství v <embeddedlabel>Domain Admins</embeddedlabel>, nebo ekvivalentní, je minimální požadavek k dokončení tohoto postupu na jeden řadič domény. Členství v <embeddedlabel>Enterprise Admins</embeddedlabel>, nebo ekvivalentní, je třeba tento postup na všech řadičích domény v doménové struktuře. <token>review_detailincludes ><ph id="t16">< / para > < postup > < název ></ph>konzistence striktní replikace pomocí příkazu Repadmin<ph id="t17">< / title > < kroky třída = "objednáno" > < krok > < obsah > < para ></ph>otevřete příkazový řádek jako správce: na <ui>Start</ui> nabídky, klepněte pravým tlačítkem myši <ui>příkazového řádku</ui>a potom klepněte na tlačítko <ui>spustit jako správce</ui>. Pokud <ui>řízení uživatelských účtů</ui> zobrazí dialogové okno pověření Domain Admins nebo Enterprise Admins, v případě potřeby a klepněte na tlačítko <ui>pokračovat</ui>. <ph id="t18">< / para > < / obsah > < / krok > < krok > < obsah > < para ></ph> Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:<ph id="t19">< / para > < para > < codeInline ></ph>repadmin /regkey <DC_LIST> + přísné <table _xmlns3a_caps="http://schemas.microsoft.com/build/caps/2013/11"><thead><tr><td><para>Parametr</para></td><td><para>Popis</para></td></tr></thead><tbody><tr><td><para>/regkey</para></td><td><para>Umožňuje (<codeinline>+</codeinline>) a zakáže (<codeinline>-</codeinline>) je hodnota <embeddedlabel>Strict konzistence replikace</embeddedlabel> položka registru v <embeddedlabel>HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesNTDSParameters</embeddedlabel></para></td></tr><tr><td><para><DC_LIST></para></td><td><para>Název jediný řadič domény, nebo<system></system> Chcete-li použít změny na všechny řadiče domény v doménové struktuře. Pro název řadiče domény, můžete použít název DNS, rozlišující název objektu počítače řadiče domény nebo rozlišující název objektu serveru domény řadiče, například rozlišující název CN = DC5, OU = Řadiče domén, DC = contoso, DC = com nebo název DNS DC5.contoso.com.</para></td></tr><tr><td><para>+ přísné</para></td><td><para>Umožňuje <embeddedlabel>Strict konzistence replikace</embeddedlabel> položka registru.</para></td></tr></tbody></table><step><content><para>Pokud nepoužíváte <codeinline>*</codeinline>Chcete-li aplikovat změny na všechny řadiče domény, opakujte krok 2 pro každý řadič domény, na kterém chcete povolit striktní replikace konzistence.<ph id="t1">< / para > < / obsah > < / krok > < / kroky > < / postup > < upozornit třída = "Poznámka" > < para ></ph> Další informace o syntaxi a možnosti pojmenování <DC_LIST> parametr na příkazovém řádku zadejte příkaz <codeinline>repadmin /listhelp</codeinline>. Informace o syntaxi <codeinline>/regkey</codeinline> a <codeinline>/removelingeringobjects</codeinline> parametrů, typ <codeinline>repadmin /experthelp</codeinline>.</para></content></step></token></token>
Chcete-li povolit striktní replikace konzistence pomocí<ph id="t2">< / title > < obsah > < para ></ph>jako alternativu k použití příkazu Repadmin je konzistence striktní replikace povolit přímou úpravou registru. Metodu registru je vyžadována pro řadiče domény se systémem verze systému Windows Server, která je starší než Windows Server 2003 s aktualizací SP1. Nastavení replikace konzistence je uloženo v <embeddedlabel>Strict konzistence replikace</embeddedlabel> položka v <embeddedlabel>HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesNTDSParameters</embeddedlabel>. <ph id="t3">< / para > < para ></ph> Hodnoty <embeddedlabel>Strict konzistence replikace</embeddedlabel> položka registru jsou následující:<ph id="t4">< / para > < seznam třídy = "odrážky" > < listItem > < para ></ph>hodnota: <system>1</system> (<system>0</system> zakázat)<ph id="t5">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>výchozí: <system>1</system> (povoleno) v novém systému Windows Server 2003 nebo <token>nextref_longhorincludes > doménové struktury; jinak <system>0</system>. <ph id="t6">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph> Datový typ: <system>REG_DWORD<ph id="t7">< / systém >< / para > < / listItem > < / list > < para > < embeddedLabel ></ph>požadavky:<ph id="t8">< / embeddedLabel > < / para > < seznam třídy "odrážky" = > < listItem > < para ></ph>členství v <embeddedlabel>Domain Admins</embeddedlabel>, nebo ekvivalentní, je minimální požadavek k dokončení tohoto postupu. <token>review_detailincludes ><ph id="t9">< / para > < / listItem > < listItem > < para ></ph>nástroje: Regedit.exe<ph id="t10">< / para > < / listItem > < / list > < upozornit třída = "upozornění" > < para ></ph>se doporučuje, že neprovedete úpravy přímo v registru není žádná jiná možnost. Úpravy registru nejsou ověřovány pomocí Editoru registru nebo systému Windows dříve, než jsou použity, a v důsledku toho mohou být uloženy nesprávné hodnoty. To následek neodstranitelné chyby v systému. Pokud je to možné, použijte Zásady skupiny nebo jiné nástroje systému Windows, jako je například konzola Microsoft Management Console (MMC), plnit úkoly, nikoli přímo úpravou registru. Jestliže musíte upravovat registr, buďte nanejvýš opatrní.<ph id="t11">< / para > < / oznámení > < postup > < název ></ph> Povolení replikace přísné konzistence pomocí Regedit<ph id="t12">< / title > < kroky třída = "objednáno" > < krok > < obsah > < para ></ph>otevřete Regedit jako správce: klepněte na <ui>Start</ui> a poté v <ui>spustit hledání</ui>, typ <userinput>regedit</userinput>. V horní části <ui>spuštění</ui> nabídky, klepněte pravým tlačítkem myši <ui>regedit.exe</ui>a potom klepněte na tlačítko <ui>spustit jako správce</ui>. V <ui>řízení uživatelských účtů</ui> dialogové okno, zadejte pověření skupiny Domain Admins a klepněte na tlačítko <ui>OK</ui>. <ph id="t13">< / para > < / obsah > < / krok > < krok > < obsah > < para ></ph> Přejděte <system>Strict konzistence replikace</system> položka v <system>HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesNTDSParameters</system>. <ph id="t14">< / para > < / obsah > < / krok > < krok > < obsah > < para ></ph> Nastavte hodnotu v <system>Strict konzistence replikace</system> položky <system>1.</system></token></system></token>
Povolena konzistence striktní replikace u řadičů domény nově<ph id="t15">< / title > < obsah > < para ></ph>při upgradu doménové struktuře, která byla původně vytvořena pomocí počítače se systémem Windows 2000 Server, by měly zajistit, že doménové struktury je správně nakonfigurovány konzistence striktní replikace u řadičů domény nově přeneseny a zabránit tak lingering objekty. Po aktualizaci doménové struktury, jak je popsáno v inovaci domény služby Active Directory na domény systému Windows Server 2008 s služba AD DS (<externallink><linktext><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89032">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89032</a></linktext><linkuri><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89032">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89032</a></linkuri></externallink>), všechny nové řadiče domény následně přidané do doménové struktury jsou vytvořeny s konzistence striktní replikace zakázána. Však lze implementovat změnu konfigurace doménové struktury, která způsobí, že nové řadiče domény mít konzistence striktní replikace povolena. Zajistit nové řadiče domény, které přidáte do doménové struktury konzistence striktní replikace povoleno, můžete použít nástroj Ldifde.exe vytvořit objekt v oddílu adresáře konfigurace doménové struktury. Tento objekt je zodpovědný za povolení konzistence striktní replikace v jakékoli Windows Server 2003 nebo <token>nextref_longhorincludes > řadič domény, který je povýšen do doménové struktury.<ph id="t16">< / para > < para ></ph> Objekt, který vytvoříte je identifikátor GUID provozní s následujícím názvem:<ph id="t17">< / para > < para ></ph>CN = 94fdebc6-8eeb-4640-80de-ec52b9ca17fa, CN = Operations, CN = ForestUpdates, CN = Configuration, DC =<kořenová_doména_struktury<ph id="t18">& gt; < / para > < para ></ph>doplnit tento objekt oddílu adresáře konfigurace můžete použít následující postup ve všech řadičích domény v doménové struktuře.<ph id="t19">< / para > < para ></ph> Členství v <embeddedlabel>Enterprise Admins</embeddedlabel>, nebo ekvivalentní, je minimální požadavek k dokončení tohoto postupu. <token>review_detailincludes ><ph id="t20">< / para > < postup > < název ></ph>pro vytvoření objektu, který zajišťuje konzistenci replikace přísný na nové řadiče domény<ph id="t21">< / title > < kroky třída = "objednáno" > < krok > < obsah > < para ></ph>v textovém editoru, například programu Poznámkový blok, vytvořte následující textový soubor:<ph id="t22">< / para > < kód > dn : CN = 94fdebc6-8eeb-4640-80de-ec52b9ca17fa, CN = Operations, CN = ForestUpdates, CN = Configuration, DC = & lt; Kořenová_doména_struktury & gt; changetype: Přidat objectClass: kontejner showInAdvancedViewOnly: TRUE název: 94fdebc6-8eeb-4640-80de-ec52b9ca17fa objectCategory: CN kontejneru CN = Schema, CN = Configuration, DC = = & lt; Kořenová_doména_struktury & gt; < / kód > < para ></ph>kde <kořenová_doména_struktury> obsahuje všechny součásti domény (DC =) kořenové domény doménové struktury, například pro doménovou strukturu contoso.com, DC = contoso, DC = com; pro strukturu fineartschool.net, DC = fineartschool, DC = net.<ph id="t23">< / para > < / obsah > < / krok > < krok > < obsah > < para ></ph> Otevřete příkazový řádek jako správce: na <ui>spuštění</ui> nabídky, klepněte pravým tlačítkem myši <ui>příkazového řádku</ui>a potom klepněte na tlačítko <ui>spustit jako správce</ui>. Pokud <ui>řízení uživatelských účtů</ui> zobrazí se dialogové okno, pokud je to nutné poskytnout pověření skupiny Enterprise Admins a klepněte na tlačítko <ui>pokračovat</ui>. <ph id="t1">< / para > < / obsah > < / krok > < krok > < obsah > < para ></ph> Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER: <ph id="t2">< / para > < para > < codeInline ></ph>nástroje ldifde -i -f <cesta><název souboru> <table _xmlns3a_caps="http://schemas.microsoft.com/build/caps/2013/11"><thead><tr><td><para>Parametr</para></td><td><para>Popis</para></td></tr></thead><tbody><tr><td><para>-i</para></td><td><para>Určuje režim importu. Není-li režim importu zadán, je výchozí režim exportu.</para></td></tr><tr><td><para>-f</para></td><td><para>Určuje název souboru importu nebo exportu.</para></td></tr><tr><td><para><Cestu><název souboru></para></td><td><para>Cesta a název souboru importu, který jste vytvořili v kroku 1, například C:ldifde.txt.</para></td></tr></tbody></table><para>Informace o použití nástroje Ldifde naleznete v tématu LDIFDE (<externallink><linktext><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=42656">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=42656</a></linktext><linkuri><a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=42656">http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=42656</a></linkuri></externallink>).</para></token></token>
© 2017 Microsoft