Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Služba AD DS v systému Windows Server 2003 organizaci nasazení

Bill Mathers|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Pokud vaše organizace je spuštěn systém Windows Server 2003 Active Directory, můžete nasadit Windows Server 2008 služba Active Directory Domain Services (služba AD DS) tak, že provedete upgrade v místě některých nebo všech řadičů domény operačních systémů Windows Server 2008 nebo zavedením řadičů domény se systémem Windows Server 2008 do prostředí aplikace.

Před přidáním řadiče domény se systémem Windows Server 2008 do existující domény služby Active Directory systému Windows Server 2003, je nutné spustit adprep, nástroj příkazového řádku. Nástroj Adprep rozšiřuje schéma služba AD DS, aktualizuje výchozí popisovače zabezpečení pro vybrané objekty a přidání adresářů podle požadavků některých aplikací. Nástroj Adprep je k dispozici na instalačním disku systému Windows Server 2008 (\sources\adprep\adprep.exe). Další informace naleznete v tématu Adprep (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=99215).

Následující obrázek znázorňuje kroky potřebné k nasazení systému Windows Server 2008 služba AD DS v prostředí sítě, který je aktuálně spuštěn systém Windows Server 2003 Active Directory.

Nasazení v org windows 2003

Poznámka

Pokud chcete nastavit úroveň funkčnosti domény nebo doménové struktury systému Windows Server 2008, musí všechny řadiče domény v daném prostředí spusťte operační systém Windows Server 2008.

Slučování domén prostředků a účtů domén, které jsou inovovány na místě z prostředí systému Windows Server 2003 jako součást nasazení systému Windows Server 2008 služba AD DS mohou vyžadovat přenesení mezi doménovými strukturami nebo restrukturalizaci domén v rámci doménové struktury. Restrukturalizace domény služba AD DS mezi doménovými strukturami můžete zjednodušit reprezentaci organizace v služba AD DS pomáhá a pomáhá snížit související provozní náklady. Restrukturalizace domény služba AD DS v rámci doménové struktury můžete snížit administrativní režii pro organizaci snížení replikačního provozu, snížením množství uživatelů a skupiny správy, který je vyžadován a zjednodušení správy Zásady skupiny. Další informace naleznete v článku nástroj ADMT v3.1 Průvodce migrací (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=93678).

Seznam podrobných úkolů, které můžete použít k plánování a nasazení služba AD DS v organizaci se systémem Windows Server 2003 Active Directory naleznete v tématu kontrolní seznam: nasazení služba AD DS v systému Windows Server 2003 organizaci.

© 2017 Microsoft