Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Identifikační požadavky na návrh doménové struktury

Bill Mathers|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

K vytvoření návrhu doménové struktury ve vaší organizaci, je nutné identifikovat obchodní požadavky, které adresářové struktury je třeba přizpůsobit. To zahrnuje určení, kolik samostatnost skupin vaší organizaci potřebují ke správě svých síťových prostředků a zda každé skupiny je třeba izolovat své prostředky v síti z jiných skupin.

Služba Active Directory Domain Services (služba AD DS) umožňuje navrhnout jednoadresářovou infrastrukturu, která bude vyhovovat více skupin v rámci organizace, které mají požadavky na jedinečné řízení a strukturální a funkční nezávislost mezi skupinami podle potřeby.

Skupiny ve vaší organizaci mohou mít některé následující typy požadavků:

  • Požadavky na organizační struktury. Část organizace by se mohly účastnit sdílené infrastruktury, snížit náklady, ale vyžadují schopnost pracovat nezávisle na ostatních organizace. Výzkumné skupiny ve velké organizaci může být nutné zachovat kontrolu nad všechna data vlastní výzkum.

  • Provozní požadavky. Jedna organizace může zadat jedinečné omezení na konfiguraci adresářové služby, dostupnost a zabezpečení nebo používat aplikace, které provádějí jedinečnosti v adresáři. Jednotlivé organizační jednotky v organizaci může například nasadit adresáři aplikace, které změnit schéma adresáře, které nejsou nasazeny jiné organizační jednotky. Vzhledem k tomu, že schéma adresáře je sdílena mezi všechny domény v doménové struktuře, vytvoření více doménových struktur je jedním z řešení pro tento případ. Další příklady lze najít v následujících organizacích a scénáře:

    • Vojenské organizace

    • Scénáře hostující

    • Organizace, které udržují adresář, který je k dispozici interně i externě (například ty, které jsou veřejně přístupné uživatelům v síti Internet)

  • Právní požadavky. Některé organizace mají právní požadavky působit určitým způsobem, například omezení přístupu k určité informace stanovené v obchodní smlouvě. Některé organizace mají bezpečnostní požadavky pro provoz na izolované vnitřní sítě. Nedodržení těchto požadavků může mít za následek ztrátu smlouvy a případně i právní kroky.

Část identifikace vaše požadavky na návrh doménové struktury zahrnuje určení míry, do které skupiny ve vaší organizaci můžete důvěřovat potenciální vlastníci doménové struktury a jejich správců služby a rozpoznání autonomie a izolace požadavků pro jednotlivé skupiny v organizaci.

Návrhářského týmu musí dokumentovat požadavky izolaci a autonomii pro správu služby a data pro jednotlivé skupiny v organizaci, která používá služba AD DS. Tým musí nezapomeňte všechny oblasti omezené připojení, které mohou ovlivnit instalaci služba AD DS.

Návrhářského týmu musí dokumentovat požadavky izolaci a autonomii pro správu služby a data pro jednotlivé skupiny v organizaci, která používá služba AD DS. Tým musí nezapomeňte všechny oblasti omezené připojení, které mohou ovlivnit instalaci služba AD DS. Listu při dokumentování oblastí, které jste určili, stáhněte si Job Aids Designing and Deploying Directory and Security Services.zip z aplikace pracovní pomůcky pro systém Windows Server 2003 Deployment Kit (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102558) a (DSSLOGI_2.doc) otevřít "požadavky návrhu doménové struktury".

V této části

© 2017 Microsoft