Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Provádění AD FS vytvoření plánu

Bill Mathers|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Tyto environmentální podmínky a požadavky jsou důležité faktory v implementaci Active Directory Federation Services (AD FS) návrh plánu:

  • Podporované partnery: AD FS obvykle používáte pro práci s partnerskými organizacemi. Vytvořit federaci identit, určete subjekty, se kterými chcete vytvořit partnerství. Po nasazení základní AD FS pracující s partnery zahrnuje přidávání partnerů, odstraňování partnerů a aktualizaci informací o partnera. Změny v partnerství může dojít z různých důvodů. Nasazení služby AD FS například vyžadovat aktualizace partnerství, pokud váš partner výrazně změní svou činnost a organizaci se stává součástí větší organizace nebo federace organizací, organizace je sama koupena jinou firmu. V jakémkoli scénáři, ve kterém federování identit z více domén, je třeba znát domény (partneři), které jsou aktuálně podporovány a všechny další domény, které představují potenciální partnery.

  • Podporované aplikace a typy služeb: některé aplikace a služby vyžadují přístup k prostředkům operačního systému, zatímco ostatní jsou "nároky vědomi." Je důležité porozumět typy aplikací a služeb, které služba AD FS podporuje, takže můžete formulovat požadavky na správu.

  • Logické a fyzické diagramy architektury nebo topologie nasazení: je třeba vědět:

    • Federační servery zda bude fungovat v sadě farmové servery nebo na jednom serveru.

    • Pokud síť nasazuje brány firewall a proxy servery.

    • Umístění prostředků a zda uživatelé přistupují zdroje z v rámci organizace, mimo organizaci nebo obojí.

Jak implementovat návrhu služby AD FS pomocí této příručky

Chcete-li zjistit, v jakém pořadí se musí provádět každý úkol nasazení je dalším krokem při implementaci návrhu. Tato příručka používá kontrolní seznamy můžete procházet různé serveru a aplikace nasazení úkoly, které jsou vyžadovány pro implementaci plánu návrhu. Nadřazené a podřízené kontrolní seznamy se používají podle potřeby představuje pořadí, ve které úkoly pro konkrétní službu AD FS musí být zpracován návrh.

Použijte následující kontrolní seznamy nadřazeného v této části příručky se seznámili s úkoly nasazení pro implementaci upřednostňované návrhu služby AD FS vaší organizace:

© 2017 Microsoft