Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Spolupráce se službou AD FS 1.x

Bill Mathers|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Spolupráce mezi Active Directory Federation Services (AD FS) v systému Windows Server® 2012 a AD FS 1. x, proveďte jeden nebo více z následujících úkolů, v závislosti na potřebách vaší organizace:

Rozdíly v nastavení služby Federation Service

Ačkoli většina AD FS 1. x práci nastavení služby Federation Service v podobným způsobem jako služba AD FS Federation v nastavení systému Windows Server 2012, názvy některých nastavení změnili. Následující tabulka uvádí nastavení služby AD FS 1. x Federation Service a jejich odpovídajících názvů pro AD FS Federation Service v systému Windows Server 2012.

AD FS 1.x Federation Service nastaveníOdpovídající služba AD FS Federation v nastavení systému Windows Server 2012
Partner poskytující účtyVztah důvěryhodnosti zprostředkovatele deklarací
Partner poskytující prostředkyPředávající strana vztahu důvěryhodnosti
AplikacePředávající strana vztahu důvěryhodnosti
Vlastnosti aplikacePředávající strana vztahu důvěryhodnosti vlastnosti
Adresa URL aplikacePředávající strana identifikátor a WS-Federation Passive adresa URL koncového bodu
URI federační službyIdentifikátor služby Federation
Adresa URL koncového bodu služby FederationWS-adresa URL služby Federation Passive koncový bod

Viz také

Služba AD FS a AD FS 1.x Interoperability

© 2017 Microsoft