Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Plánování umístění federačního serveru

Bill Mathers|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Nejdůležitější součástí služby Active Directory Federation Services (AD FS) je nasazení federačního serveru. Proto je důležité plánovat strategii umístění federační server pečlivě, včetně kdy a kde nasadit federační servery. Informace v následujících tématech můžete zjistit, kdy a kde k vytvoření federačním serveru nebo farmy federačních serverů a zda chcete použít tento federační server v účtu partnera role a role partnera zdroje:

Poznámka

Ačkoliv tyto informace by mohly pomoci s vaší umístění plánování pro federační servery, nevysvětluje jak určit správný počet federačních serverů a požadavky na hardware pro každého návrhu služby AD FS.

Příklady jak federačního serveru mohou být umístěny v libovolné dva primární služby AD FS navrhnout scénáře, naleznete v mapování vaše cílů nasazení k návrhu AD FS.

Viz také

Příručka pro návrh AD FS v systému Windows Server 2012

© 2017 Microsoft