Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Přizpůsobení AD FS v systému Windows Server 2016

Bill Mathers|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016

Na základě zpětné vazby od organizace pomocí služby AD FS přidali jsme, že další nástroje pro přizpůsobení uživatele přihlásit zkušenosti pro jednotlivé aplikace, které jsou chráněné službou AD FS.
Kromě zadání jednotlivé aplikace webový obsah, například text popisu a odkazy, nyní můžete použít motivy celý web na jednu žádost. Jedná se o logo, ilustrace, šablony stylů nebo onload.js pro celý soubor.

Globální nastavení

Obecné nastavení globální můžete odkazovat na přizpůsobení stránek AD FS přihlásit dodaného spolu se službou AD FS v systému Windows Server 2012 R2.

Předpoklady

Před pokusem o postupy uvedené v tomto dokumentu jsou vyžadovány následující předpoklady.

 • Služba AD FS v systému Windows Server 2016 TP4 nebo vyšší

Konfigurace AD FS předávající strany

Za předávající strana přihlásit webové prvky a motivy lze konfigurovat pomocí prostředí PowerShell následující příklady:

Vlastní nastavení zpráv

PS C:\>Set-AdfsRelyingPartyWebContent 
  -TargetRelyingPartyName "<RP trust Name>" 
  -CompanyName "This text appears in place of the federation service display name" 
  -OrganizationalNameDescriptionText "This text appears right below the company name" 
  -SignInPageDescription "This text appears below the credential prompt" 

Upravit název společnosti, logo a obrázky

PS C:\>Set-AdfsRelyingPartyWebTheme 
  -TargetRelyingPartyName "<RP trust Name>" 
  -Logo @{path="C:\Images\applogo.png"} 
  -Illustration @{path="C:\Images\appillustration.jpg"} 

Přizpůsobit celou stránku

PS C:\>Set-AdfsRelyingPartyWebTheme 
  -TargetRelyingPartyName "<RP trust Name>" 
  -OnLoadScriptPath @{path="c:\scripts\adfstheme\onload.js"} 

Vlastní motivy a Rozšířené vlastní motivy.

Pro vlastní motivy odkazují na přizpůsobení stránek AD FS přihlásit a Rozšířené přizpůsobení stránek AD FS přihlásit.

Přiřazení webu vlastní motivy na RP

Chcete-li přiřadit vlastní motiv na RP pomocí následujícího postupu:

 1. Vytvořit nový motiv jako kopie výchozí globální motiv ve službě AD FS
  New-AdfsWebTheme -Name AppSpecificTheme -SourceName default
 2. Exportovat motiv přizpůsobení < kód > Export-AdfsWebTheme-AppSpecificTheme název - DirectoryPath c:\appspecifictheme < / kód > 3. Přizpůsobit motiv soubory (obrázky, šablony stylů css, onload.js) - ve vaší oblíbené editoru nebo nahradit soubor 4. Importovat vlastní soubory ze systému souborů služby AD FS (zaměření na nový motiv) < kód > AppSpecificTheme AdfsWebTheme sady - cílový_název - AdditionalFileResource @{Uri='/adfs/portal/script/onload.js'; Cesta = "c:\appspecifictheme\script\onload.js"} < / kód > 5. Nový, upravený motiv použít konkrétní RP (nebo na RP) Set-AdfsRelyingPartyWebTheme -TargetRelyingPartyName urn:app1 -SourceWebThemeName AppSpecificTheme

Zjišťování domovské sféry

Dicovery domovské sféry vlastního nastavení naleznete v tématu přizpůsobení stránek AD FS přihlásit.

Stránky aktualizované heslo

Informace o přizpůsobení stránce aktualizaci hesla v přizpůsobení stránek AD FS přihlásit.

Úpravy a alternativní ID

Uživatelé se mohou přihlásit do služby Active Directory Federation Services (AD FS)-povoleno aplikací pomocí identifikátor uživatele, který přijme služba Active Directory Domain Services (služba AD DS) v jakékoli formě. Patří sem hlavního uživatelského jména (UPN) (johndoe@contoso.com) nebo názvy účtů sam domény kvalifikované (contoso\johndoe nebo contoso.com\johndoe). Další informace o tomto naleznete v tématu Konfigurace alternativní přihlašovací ID

Můžete také přizpůsobit služby AD FS přihlašovací stránku a koneční uživatelé některých pokynů o alternativní přihlašovací ID Můžete to provést přidáním další informace naleznete v popisu přizpůsobenou přihlašovací stránku přizpůsobení stránek AD FS přihlásit.

To lze provést úpravou výše uvedeného pole uživatelské jméno řetězce "přihlaste se pomocí účtu organizace". Informace o tomto naleznete v tématu Rozšířené přizpůsobení AD FS přihlásit stránek.

Další odkazy

AD FS uživatel přihlásit přizpůsobení

© 2017 Microsoft