Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Přidání úložiště atributů

Bill Mathers|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2

Uživatelské účty a účty počítačů, které vyžadují přístup k prostředku, který je chráněn službou Active Directory Federation Services (AD FS) jsou uloženy v úložišti atributu, jako je například služba Active Directory Domain Services (služba AD DS). Modul vystavování deklarací používá ke shromažďování dat, které je nezbytné vydat deklarace atributu obchody. Data z úložiště atributů je pak promítat jako deklarace.

Následující postup slouží k přidání úložiště atributů pro službu Federation Service.

Členství v správce, nebo ekvivalentní v místním počítači je minimální požadavek k dokončení tohoto postupu. Podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině místní a výchozí skupiny domény.

K přidání úložiště atributů

 1. Otevřít AD FS Management.

 2. Podle akce na tlačítko přidání úložiště atributů.

Přidejte atribut úložiště

 1. V přidání úložiště atributů dialogové okno pole, nakonfigurujte následující vlastnosti pro úložiště atributů, kterou chcete přidat:

  • V zobrazovaný název, zadejte název, který chcete použít k identifikaci atribut úložiště.

  • V typ úložiště atributů, vyberte typ úložiště podporované atributu, buď služby Active Directory, LDAP, nebo SQL.

  • V připojovací řetězec, pokud jste vybrali buď Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) úložiště nebo strukturovaný dotazovací jazyk (SQL) úložiště, zadejte řetězec, který slouží k navázání připojení k úložišti atributů. Pro atribut úložiště služby Active Directory žádný spojovací řetězec je nezbytná; Toto pole je zakázáno.

   Poznámka

   Služba AD FS ve výchozím nastavení automaticky vytvoří atribut úložiště služby Active Directory.

Přidejte atribut úložiště

 1. Klepněte na tlačítko OK.

Další odkazy

AD FS operace

Role úložišť atributů

© 2017 Microsoft