Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Konfigurace funkcí na vyžádání v systému Windows Server

Corey Plett|Poslední aktualizace: 06.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016

Toto téma popisuje, jak pomocí rutiny Uninstall-WindowsFeature odstranit soubory funkcí v konfiguraci na vyžádání.

Funkce na vyžádání je funkce, zavedli ve Windows 8 a Windows Server 2012, která umožňuje odebrat rolí a funkcí soubory (někdy se nazývá funkce datové části) z operačního systému na ušetřit místo na disku a instalace rolí a funkcí od vzdálených umístění nebo instalační médium místo z místních počítačů. Soubory funkcí můžete odebrat ze spuštěných fyzických nebo virtuálních počítačů. Můžete je taky přidávat do souborů image Windows (WIM) nebo na offline virtuální pevné disky nebo je z nich odebírat a vytvořit reprodukovatelnou kopii konfigurací funkcí na vyžádání.

V funkce na vyžádání konfigurace Pokud jsou soubory funkce není k dispozici v počítači, v případě, že instalace vyžaduje tyto soubory funkcí systému Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2012 můžete se měli obrátit na soubory z úložiště funkce vedle sebe (sdílené složce, která obsahuje soubory funkcí a je k dispozici pro počítače v síti), získat ze služby Windows Update , nebo z instalačního média. Když soubory funkcí nejsou ve výchozím nastavení k dispozici na cílovém serveru, Funkce na vyžádání vyhledá chybějící soubory funkcí provedením následujících úkolů v uvedeném pořadí.

 1. Vyhledávání v umístění, zadaný tak, že uživatelé přidat rolí a funkce průvodce nebo příkazy nástroje DISM instalace

 2. Hodnocení konfigurační nastavení zásad skupiny Configuration\Administrative Templates\System\Specify nastavení počítače pro instalaci volitelných součástí a opravu součástí

 3. Vyhledávání na webu Windows Update

Chování funkcí na vyžádání můžete přepsat pomocí některého z následujících postupů.

 • Zadání alternativní cesty ke zdroji v rámci rutiny Install-WindowsFeature přidáním parametru Source

 • Určující alternativní zdrojové cestě na Potvrdit možnosti instalace stránky během instalace funkce pomocí funkce průvodce a přidat role

 • Konfigurace nastavení zásad skupiny, zadání nastavení pro instalaci volitelné součásti a opravu součásti

Toto téma obsahuje tyto části:

Vytvořte soubor funkce nebo store vedle sebe

Tato část popisuje, jak nastavit funkci vzdálené soubor sdílený složku (neboli store vedle sebe), ukládá soubory potřebné k instalaci role, služby rolí a funkce na servery se systémem Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2012. Po nastavení funkce store můžete nainstalovat role, služby rolí a funkce na servery, které využívají tyto operační systémy a zadat úložiště funkce jako umístění zdrojových souborů instalace.

Vytvoření úložiště souborů funkce

 1. Vytvoření sdílené složky na serveru v síti. Například \\network\share\sxs.

 2. Ověřte, že je správná oprávnění přiřazen k funkci obchodu. Zdroj cestu nebo ve sdílené složce musí udělit pro čtení oprávnění buď do Všichni skupiny (nedoporučuje se z bezpečnostních důvodů), nebo na počítači účty (DOMÉNY\název_serveru$) serverů, na kterých máte v úmyslu nainstalovat funkce pomocí této funkce store; nestačí poskytnutí přístupu účtu uživatele.

  K nastavení sdílení souborů a oprávnění můžete přejít pomocí některého z následujících postupů z plochy Windows.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na sdílenou složku, klikněte na tlačítko Vlastnosti a změňte povolené uživatele a jejich přístupová práva ke složce na kartě Zabezpečení.

  • Klikněte pravým tlačítkem na sdílenou složku, přejděte na Sdílet s a potom klikněte na Určití lidé.

  Poznámka

  Servery vpracovních skupinách nemůžou získat přístup kexterním sdíleným složkám, ato ani vpřípadě, že má účet počítače pro server pracovní skupiny oprávnění ke čtení zexterní sdílené složky. Mezi alternativní umístění zdrojových souborů, která pracují pro servery pracovních skupin, patří instalační média, služba Windows Update asoubory VHD nebo WIM uložené na místním serveru pracovní skupiny.

 3. Kopírovat Sources\SxS složky z instalačního média Windows Server sdílené složky, kterou jste vytvořili v kroku 1.

Metody odebírání souborů funkcí

Dvě metody jsou k dispozici pro odebrání souborů funkce ze systému Windows Server v funkce na vyžádání konfigurace.

 • remove Parametr Uninstall-WindowsFeature rutina umožňuje odstranit soubory funkcí ze serveru nebo v offline režimu virtuálního pevného disku (VHD) se systémem Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2012. Platné hodnoty parametru remove parametr jsou názvy role, služby rolí a funkce.

 • Příkazy Deployment Image Servicing and Management (DISM) umožňují vytváření vlastních souborů WIM, které šetří místo na disku díky vynechání souborů funkcí, které nejsou potřeba nebo se dají získat z jiných, vzdálených zdrojů. Další informace o používání nástroje DISM pro přípravu vlastní bitových kopií najdete v tématu jak zapnout nebo vypnout funkce systému Windows.

odebrání funkce soubory pomocí odinstalovat WindowsFeature

Jak odinstalovat role, služby rolí a funkce ze serverů a offline disků VHD, počítače se systémem Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2012 tak odstranit soubory funkcí, můžete použít rutiny odinstalovat WindowsFeature. Můžete jak odinstalovat a odstranit stejné role, služby rolí a funkce ve stejném příkazu podle potřeby.

Důležité

Když odstraníte soubory funkcí pro roli, budou odstraněny také služba role nebo funkce, role, služby rolí a funkce, které závisí na soubory, kterou chcete odebrat. Pokud odstraňujete soubory funkcí pro službu nebo dílčí funkci role a žádná další služba role nebo dílčích funkcí pro nadřízenou roli nebo funkci nezůstane nainstalovaná, odstraní se soubory pro celou nadřízenou roli nebo funkci. Pokud chcete zobrazit všechny soubory funkcí, které by odstranil příkaz Uninstall-WindowsFeature -remove, přidejte do příkazu parametr whatif, abyste ho mohli spustit a zobrazit výsledky bez skutečného odstranění souborů funkcí.

Odebrání souborů rolí funkcí pomocí rutiny Uninstall-WindowsFeature

 1. Proveďte jednu z následujících postupů spusťte relaci prostředí Windows PowerShell se zvýšenými uživatelskými právy.

  Poznámka

  Pokud se o odinstalaci rolí a funkcí ze vzdáleného serveru, není potřeba ke spuštění prostředí Windows PowerShell se zvýšenými uživatelskými právy.

  • Na ploše Windows klikněte pravým tlačítkem na Windows PowerShell na hlavním panelu apak klikněte na Spustit jako správce.

  • Na systému Windows start obrazovky, klikněte pravým tlačítkem myši na dlaždici prostředí Windows PowerShell a na panelu aplikace klepněte na tlačítko Spustit jako správce.

  • Na serveru, na kterém běží možnost instalace serverového jádra, zadejte prostředí PowerShell do příkazového řádku a pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Zadejte následující příkaz a pak stiskněte klávesu Enter.

  Uninstall-WindowsFeature -Name <feature_name> -computerName <computer_name> -remove
  

  Příklad: licencování vzdálené plochy je poslední zbývající služba role, služby Vzdálená plocha, která je nainstalována. Příkaz odinstaluje licencování vzdálené plochy a pak odstraní funkcí soubory pro celý roli Vzdálená plocha z určeného serveru contoso_1.

  Uninstall-WindowsFeature -Name rdS-Licensing -computerName contoso_1 -remove
  

  Příklad: v následujícím příkladu příkaz odebere služby active directory Domain Services a správu zásad skupiny z offline disku VHD. Nejdřív se odinstalují role a funkce a potom se jejich soubory funkcí zcela odeberou z offline disku VHD, Contoso.vhd.

  Poznámka

  Je nutné přidat computerName parametr, pokud používáte systém rutinu z počítače, který se systémem Windows 8.1 nebo Windows 8.

  Pokud zadáte název souboru VHD ze sdílené síťové složky, musí udělit tuto položku sdílení čtení a psaní oprávnění k účtu počítače serveru, která jste vybrali připojte disk VHD. Pouhé udělení přístupu uživatelskému účtu nestačí. Sdílená složka může oprávnění ke čtení azápisu udělit skupině Everyone apovolit jí tak přístup kvirtuálnímu pevnému disku, ale zbezpečnostních důvodů to nedoporučujeme.

  Uninstall-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services,GPMC -VHD C:\WS2012VHDs\Contoso.vhd -computerName ContosoDC1
  

Viz také

Nainstalovat nebo odinstalovat role, služby rolí a funkceMožnosti instalace systému Windows Serverjak zapnout nebo vypnout funkce systému Windowsnasazení Obsluha a správa bitových KOPIÍ přehled

© 2017 Microsoft