Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

přiřadit

Corey Plett|Poslední aktualizace: 06.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

přiřadí jednotky písmeno nebo přípojný bod k vybranému svazku.

Syntaxe

assign [{letter=<d> | mount=<path>}] [noerr]

Parametry

ParametrPopis
písmeno =Písmeno, které chcete přiřadit ke svazku.
Připojte =Cesta k bodu připojení, které chcete přiřadit ke svazku.

Pokyny týkající se použití tohoto příkazu najdete v tématu přiřadit přípojný bod cesty k jednotce (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=207059).
noerrpouze pro skriptování. Když dojde k chybě, nástroj DiskPart nadále zpracovávat příkazy, jako kdyby nedošlo k chybě. Tento parametr způsobí chyba ukončení nástroje DiskPart s kód chyby.

Poznámky

  • Pokud je žádné písmeno jednotky nebo přípojný bod, je přiřazeno další písmeno jednotky k dispozici. Pokud písmeno jednotky nebo přípojný bod již existuje, generované při chybě.
  • Pomocí příkazu přiřaďte můžete změnit písmeno jednotky, které jsou spojené s na vyměnitelnou jednotku.
  • Písmena jednotek nelze přiřadit svazky systému, spouštěcí svazky nebo svazky, které obsahují stránkovacího souboru. Kromě toho nelze přiřadit písmena jednotky oddílu výrobce OEM (OEM) nebo libovolného oddílu tabulka oddílů GUID (gpt), než je základní datový oddíl.
  • Pro tuto operaci úspěšná, zvolí svazku. Použití Vyberte svazek příkazu vyberte svazek a přesune fokus na to. ## Příklady Chcete-li přiřadit písmeno E ke svazku s fokusem, zadejte: assign letter=e
© 2017 Microsoft