Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

CD

Corey Plett|Poslední aktualizace: 06.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Zobrazí název nebo změní aktuální složku. Pokud se používá pouze písmenem jednotky (například cd C:), cd zobrazí názvy aktuální adresář v určenou jednotku. Pokud nepoužijete parametry, cd zobrazuje aktuální jednotky a adresáře.

Poznámka

Tento příkaz je stejné jako chdir příkaz.
Příklady toho, jak pomocí tohoto příkazu naleznete v tématu Příklady.

Syntaxe

cd [/d] [<Drive>:][<path>] 
cd [..] 
chdir [/d] [<Drive>:][<path>] 
chdir [..] 

Parametry

ParametrPopis
/dse změní na aktuální jednotku, stejně jako v aktuálním adresáři jednotky.
:Určuje disk lze zobrazit nebo změnit (Pokud se nejedná o aktuální jednotku).
Určuje cestu k adresáři, který chcete zobrazit nebo změnit.
[..]Určuje, že chcete přejít nadřazené složky.
/?Zobrazí nápovědu na příkazovém řádku.

Poznámky

Pokud jsou povolena rozšíření příkazů, platí následující podmínky cd příkaz:

 • Řetězec aktuálního adresáře je převedena do použít stejný případ jako názvy na disku. Například cd C:\TEMP by nastaví aktuální adresář na C:\Temp, pokud je to váš případ na disku.
 • Prostory nejsou považovány za oddělovače, takže cestu může obsahovat mezery bez ohraničení uvozovky. Příklad:
  cd username\programs\start menu
  je stejný jako:
  cd "username\programs\start menu"
  Je nutné použít uvozovky, ale pokud rozšíření jsou zakázané.
  Chcete-li zakázat rozšíření příkazů, zadejte:
  cmd /e:off
  ## Příklady
  Kořenový adresář je horní části hierarchii adresářů pro jednotku. Chcete-li se vrátit ke kořenovému adresáři, zadejte:
  cd\
  Chcete-li změnit výchozí adresář na jednotku, která se liší od toho, který používáte, zadejte:
  cd [<Drive>:\[<directory>]]
  Chcete-li ověřit změněný do adresáře, zadejte:
  cd [<Drive>:]
  #### Další odkazy
  Klíč syntaxe příkazového řádku
© 2017 Microsoft