Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Převod gpt

Corey Plett|Poslední aktualizace: 06.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Převede prázdný základní disk s hlavním spouštěcím záznamem (MBR) Styl oddílu na základní disk se GUID partition table (gpt) Styl oddílu.

Pokyny týkající se použití tohoto příkazu najdete v tématu změnit hlavního spouštěcího záznamu disku do Disk s tabulkou oddílů GUID (http:\/\/go.microsoft.com\/odkazem fwlink\/? LinkId=207049).

Syntaxe

convert gpt [noerr]  

Parametry

ParametrPopis
noerrpouze pro skriptování. Když dojde k chybě, nástroj DiskPart nadále zpracovávat příkazy, jako kdyby nedošlo k chybě. Tento parametr způsobí chyba ukončení nástroje DiskPart s kód chyby.

Poznámky

Důležité

Musí být proměnit na gpt disk prázdný disk. Zálohujte data a pak odstranit všechny oddíly nebo svazky před převedením disku.

  • Vyžaduje minimální velikost disků pro převod na gpt je 128 MB.

  • Základní hlavní spouštěcí ZÁZNAM disk musí být vybráno pro tuto operaci úspěšná. Použití Vyberte disku příkazu vyberte základní disk a přesune fokus na to.

Příklady

Chcete-li převést základní disk z styl oddílů MBR styl oddílů gpt, zadejte:

convert gpt  

Další odkazy

Klíč syntaxe příkazového řádku

© 2017 Microsoft