Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

adresář

Corey Plett|Poslední aktualizace: 06.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Zobrazí seznam souborů a podadresářů do adresáře. Pokud nepoužijete parametry, adresář k zobrazení jmenovka svazku a sériové číslo následuje seznam adresářů a souborů na disku (včetně jejich názvy a datum a čas, každý poslední změny). Pro soubory adresář zobrazí příponu názvu a velikost v bajtů. adresář se také zobrazuje celkový počet souborů a adresářů uvedené, jejich celkovou velikost a zbývající volné místo (v bajtů) na disku. Příklady toho, jak pomocí tohoto příkazu naleznete v tématu Příklady.

Syntaxe

dir [<Drive>:][<path>][<FileName>] [...] [/p] [/q] [/w] [/d] [/a[[:]<attributes>]][/o[[:]<sortOrder>]] [/t[[:]<timeField>]] [/s] [/b] [/l] [/n] [/x] [/c] [/4]

Parametry

ParametrPopis
[:][]Určuje jednotku a adresář, pro které chcete zobrazit seznam.
[]Určuje určitý soubor nebo skupiny souborů, pro které chcete zobrazit seznam.
parametr/pZobrazuje jednu obrazovku seznamu současně. Na další obrazovce zobrazíte stisknutím libovolné klávesy na klávesnici.
/qZobrazí informace o souboru vlastnictví.
/wZobrazí seznam v širokém formátu, přičemž až pět názvů souborů nebo adresáře na každém řádku.
/dZobrazí seznam ve stejném formátu jako /w, ale soubory jsou seřazené podle sloupce.
/a[[:]]Zobrazí jenom názvy těchto adresářů a soubory, které zadáte atributy. Pokud vynecháte /a, adresář zobrazí názvy všechny soubory s výjimkou skryté a systémové soubory. Pokud používáte /a bez určení atributy, adresář zobrazí názvy souborů, včetně skrytý a systémové soubory.

Následující seznam uvádí všechny hodnoty, které jsou vhodné pro atributy. Použití dvojtečku (:) je volitelné. Libovolnou kombinaci tyto hodnoty a ne jednotlivé hodnoty s funkcí prostory.

d adresáře

h skryté soubory

s systémových souborů

l body změny

r jen pro čtení souborů

**** soubory připravené k archivaci

i obsah není indexované soubory

- "Nevyžaduje"
/o[[:]]Seřadí výstup podle data pořadí řazení, což může být libovolnou kombinací následující hodnoty:

n podle názvu (abecedním)

e tím pádem (abecedním)

g nejprve skupina adresáře

s podle velikosti (nejmenší první)

d podle data a času (nejstarší první)

- Předpona obrátit pořadí Poznámka: použití dvojtečky je volitelné. Více hodnot se zpracovávají v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v seznamu. Ne oddělte více hodnot mezery.

Pokud pořadí řazení není určené, adresář /o seznam adresářů v abecedním pořadí následovaný souborů, které jsou také v abecedním pořadí řazení.
/t[[:]]Určuje, které pole čas k zobrazení nebo použít pro řazení. Následující seznam uvádí všechny hodnoty, můžete použít pro čas:

c vytváření

**** poslední přístup

w posledního zápisu
/sjsou uvedeny všechny výskyty zadaný název souboru v zadaném adresáři a všech podadresářů.
/bZobrazí seznam bez nainstalovaného operačního systému adresářích a souborech bez dalších informací. /b má přednost před /w.
/lZobrazí neseřazené adresáře a názvy souborů malými písmeny.
/ nZobrazí formátu dlouhý seznam s názvy souborů na pravé straně obrazovky.
/xZobrazí krátké názvy generované pro názvy souborů bez 8dot3. Displej je stejný jako displej pro /n, ale před dlouhý název se vkládá krátký název.
/cU velikosti souborů zobrazí oddělovač tisíců. Toto je výchozí chování. Použití /c skrýt oddělovače.
/4Zobrazí let v čtyřmístné formátu.
/?Zobrazí nápovědu na příkazovém řádku.

Poznámky

 • Chcete-li použít více název souboru parametry, oddělte jednotlivé názvy souborů místa, čárka nebo středníkem.
 • Můžete použít zástupné znaky (\* nebo?), představují jeden nebo více znaků v názvu souboru a zobrazit podmnožinu soubory nebo jeho podadresářů. Hvězdička (*): pomocí hvězdičky jako náhradu za libovolný řetězec znaků, například:
  • adresář *txt zobrazí seznam všech souborů v adresáři aktuální s příponami, které začínají .txt, například .txt, .txt1, .txt_old.
  • adresář, přečtěte si*txt zobrazí seznam všech souborů v adresáři aktuální, které na začátku pomocí "pro čtení" a rozšíření, které začínají .txt, například .txt, .txt1 nebo .txt_old.
  • adresář, přečtěte si*.\* Zobrazí seznam všech souborů v adresáři aktuální začínající "čtení" s libovolnou příponu. Hvězdičky vždy používá krátké soubor mapování jmen, takže můžete získat neočekávané výsledky. Například v následujícím adresáři obsahuje dva soubory (t.txt2 a t97.txt): C:\test>dir /x volume in drive C has no label. volume Serial Number is B86A-EF32 directory of C:\test 11/30/2004 01:40 PM <dir> . 11/30/2004 01:40 PM <dir> .. 11/30/2004 11:05 AM 0 T97B4~1.TXT t.txt2 11/30/2004 01:16 PM 0 t97.txt Dá očekávat, že psát adresář t97\* by vrátilo t97.txt soubor. Ale psát adresář t97\* vrátí oba soubory, protože hvězdičky odpovídá t.txt2 soubor na t97.txt s použitím jeho krátký název mapy T97B4~1.TXT. Podobně, psaní del t97\* by odstranit oba soubory. Otazník (?): použijte otazníkem či výrazy jako náhradu za jeden znak v názvu. Například psát adresář číst txt jsou uvedeny veškeré soubory v adresáři aktuální s příponou TXT, která začínají "čtení" a jsou následované až tři znaky. Jedná se o Read.txt, Read1.txt, Read12.txt, Read123.txt a Readme1.txt, ale ne Readme12.txt.
 • Zadání atributů zobrazení souboru, pokud používáte /a s více než jednu hodnotu v atributy, adresář zobrazí názvy pouze ty soubory, které mají všechny dané atributy. Pokud používáte třeba /a s r a -h jako atributy (buď pomocí / a: r h nebo /ar), adresář bude pouze k zobrazení názvy jen pro čtení souborů, které nejsou skryté.
 • Určení pořadí řazení názvů souborů, pokud zadáte více než jednu pořadí řazení hodnotu, adresář seřadí názvy souborů podle první kritéria a pak podle dalšího kritéria a tak dále. Například, pokud používáte /o s e a -s hodnot pro parametr pořadí řazení (buď pomocí zápis – s nebo /oe-s), adresář seřadí názvy adresářů a souborů podle přípony, největšího a pak zobrazí konečný výsledek. Abecední řazení podle rozšíření způsobí, že názvy souborů bez přípony zobrazit jako první, a pak názvy adresářů a názvy souborů s příponami.
 • Použití symbolů přesměrování a svislé čáry, když použijete symbol přesměrování (>) k odesílání adresář výstupu do souboru nebo svislé čáry (|) k odesílání adresář výstupu do jiného příkazu, použití /a:-d a /b vypsání názvy souborů. Můžete použít název souboru pomocí /b a /s určíte, že adresář je hledáte aktuální adresáři a jeho podadresářích všechny názvy, které se shodují s souborů název souboru. adresář zobrazí pouze písmeno jednotky, název adresáře, název souboru a příponu názvu souboru (jedna cesta na řádek) pro každý soubor pojmenujte ji najde. Před použitím svislé čáry poslat adresář výstupu do jiného příkazu, měli byste TEMP proměnnou prostředí v nastavit souboru Autoexec.nt.
 • Adresář příkaz s různými parametry dostupný z média pro obnovení konzoly. ## Příklady Chcete-li zobrazit všechny adresáře jeden po druhém, v abecedním pořadí, v širokém formátu a pozastavení po každé z obrazovek, ujistěte se, že kořenový adresář je aktuální adresář a potom zadejte: dir /s/w/o/padresář jsou uvedeny v kořenovém adresáři, podadresářů a soubory v kořenovém adresáři, včetně rozšíření. Pak adresář Vypíše seznam podadresářů a názvy souborů ze všech podadresářů ve stromu. Chcete-li změnit předchozí příklad tak, aby adresář zobrazí názvy souborů a rozšíření aplikací, které názvy adresářů, typ: dir /s/w/o/p/a:-d Chcete-li vytisknout výpis, zadejte: dir > prn Pokud zadáte prn, seznamu adresáře se odesílají službě tiskárnu, která je připojená k portu LPT1. Pokud tiskárna je připojená k jinému portu, je třeba nahradit prn s názvem správnému portu. Také můžete přesměrovat výstup adresář příkazů do souboru tak, že nahradíte prn s názvem souboru. Můžete také zadat cestu. Například na přímý adresář výstupu ADR.doc souborů ve složce záznamy, typ: dir > \records\dir.doc Pokud ADR.doc neexistuje, adresář vytvoří, pokud není adresář záznamy neexistuje. V takovém případě se zobrazí tato zpráva: File creation error Chcete-li zobrazit seznam všech názvů souborů s příponou TXT ve všech adresářích na jednotce C, zadejte: dir c:\*.txt /w/o/s/padresář se zobrazuje v širokém formátu abecední seznam odpovídající soubor pojmenuje každého adresáře a ji pozastaví pokaždé, když obrazovky vyplní dokud stiskněte libovolnou klávesu, aby pokračovat. #### Další odkazy Klíč syntaxe příkazového řádku
© 2017 Microsoft