Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

eventcreate

Corey Plett|Poslední aktualizace: 06.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Umožňuje správci vytvořit vlastní události v určeném protokolu událostí. Příklady toho, jak pomocí tohoto příkazu naleznete v tématu Příklady.

Syntaxe

eventcreate [/s <computer> [/u <Domain\User> [/p <Password>]] {[/l {APPLICatION|SYSTEM}]|[/so <SrcName>]} /t {ERROR|WARNING|INformatION|SUCCESSAUDIT|FAILUREAUDIT} /id <EventID> /d <Description>

Parametry

ParametrPopis
/s Určuje název nebo adresu IP vzdálené počítače (nepoužívejte zpětná). Ve výchozím nastavení je to místní počítač.
/u < doména\uživatel >Spustí příkaz s oprávněními k účtu uživatele zadaného pomocí nebo < doména\uživatel >. Výchozí hodnota je oprávnění aktuálně přihlášeného uživatele k počítači, teprve vyslovit příkaz.
parametr/p Určuje heslo uživatelský účet, který je uveden v /u parametr.
/l {aplikace a #124; SYSTÉM}Určuje název protokolu událostí, kde bude vytvořen událost. Platné názvy protokolů jsou aplikací a SYSTÉMU.
/SO Určuje zdroj, který chcete použít pro událost. Platným zdrojem může být libovolný řetězec, by měla odpovídat aplikace nebo komponenta, která generuje událost.
/t {CHYBA a #124; UPOZORNĚNÍ a #124; informace & #124;

ÚSPĚŠNÝ_AUDIT A #124; FAILUREAUDIT}
Určuje typ vytvořené události. Platné typy jsou CHYBY, UPOZORNĚNÍ, informace, SUCCESSAUDIT a FAILUREAUDIT.
/ID Určuje ID události pro událost. Platné ID je jakékoli číslo od 1 do 1 000.
/d Určuje popis, který se má použít pro nově vytvořené událost.
/?Zobrazí nápovědu na příkazovém řádku.

Poznámky

  • Vlastní události nemůže ji zapsat do protokolu zabezpečení. ## Příklady Následující příklady ukazují, jak můžete použít příkaz eventcreate: eventcreate /t error /id 100 /l application /d "create event in application log" eventcreate /t information /id 1000 /so winmgmt /d "create event in WinMgmt source" eventcreate /t error /id 2001 /so winword /l application /d "new src Winword in application log" eventcreate /s server /t error /id 100 /l application /d "remote machine without user credentials" eventcreate /s server /u user /p password /id 100 /t error /l application /d "remote machine with user credentials" eventcreate /s server1 /s server2 /u user /p password /id 100 /t error /so winmgmt /d "Creating events on Multiple remote machines" eventcreate /s server /u user /id 100 /t warning /so winmgmt /d "remote machine with partial user credentials" #### Další odkazy Klíč syntaxe příkazového řádku
© 2017 Microsoft