Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

ftype

Corey Plett|Poslední aktualizace: 06.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Zobrazí nebo upraví typy souborů, které se používají v příponám názvů souborů. Pokud při použití bez operátor přiřazení (=), ftype zobrazuje aktuální řetězec otevřít příkazové zadaný typ souboru. Pokud nepoužijete parametry, ftype zobrazí všechny typy souborů, které jsou definovány otevřít příkazové řetězce. Příklady toho, jak pomocí tohoto příkazu naleznete v tématu Příklady.

Syntaxe

ftype [<Filetype>[=[<OpenCommandString>]]]

Parametry

ParametrPopis
Určuje typ souboru, který lze zobrazit nebo změnit.
Určuje řetězec otevřít příkazové používat při otevírání souborů zadaný typ souboru.
/?Zobrazí nápovědu na příkazovém řádku.

Poznámky

Následující tabulka popisuje, jak ftype nahradí proměnné v řetězci otevřít příkazové:

Proměnnánáhradní hodnota
%0 nebo %1Získá nahrazen názvu souboru spouštěna prostřednictvím přidružení.
%*Přístup ke všem parametry.
%2, %3, ...Získá první parametr (%2), druhý parametr (%3) a tak dále.
%~Přístup ke všem zbývající parametry začínající Ntým parametrem, kde N lze zadat hodnotu z 2 pro 9.

Příklady

Chcete-li zobrazit aktuální typy souborů, které jsou definovány řetězce příkaz Otevřít, zadejte:

ftype

Chcete-li zobrazit aktuální řetězec příkaz Otevřít pro txtfile typ souboru, typ:

ftype txtfile

Tento příkaz vytváří výstup podobný následujícímu příkladu:

txtfile=%SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1

Odstranění řetězec příkaz Otevřít pro typ souboru s názvem Příklad, typ:

ftype example=

Přidružit typ souboru PerlScript mezi příponou názvu souboru a Povolit typ souboru PerlScript ke spuštění PERL. Soubor EXE, zadejte následující příkazy:

assoc .pl=PerlScript 
ftype PerlScript=perl.exe %1 %*

Aby nebylo nutné zadávat mezi příponou názvu souboru při vyvolání skript Perl, zadejte:

set pathEXT=.pl;%pathEXT%

Další odkazy

Klíč syntaxe příkazového řádku

© 2017 Microsoft