Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Příkazu manage-bde: changepin

Corey Plett|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Upraví kód PIN pro jednotky operačního systému. Bude uživatel vyzván k zadání nového kódu PIN. Příklady použití tohoto příkazu naleznete v tématu příklady.

Syntaxe

manage-bde -changepin [<Drive>] [-computername <Name>] [{-?|/?}] [{-help|-h}]

Parametry

ParametrPopis
Představuje písmeno jednotky následované dvojtečkou.
-název_počítačeUrčuje, že manage-bde.exe bude sloužit ke změně ochranu nástrojem BitLocker do jiného počítače. Můžete také použít KN - jako zkrácenou verzi tohoto příkazu.
Představuje název počítače, ve kterém chcete změnit ochranu nástrojem BitLocker. Přípustné hodnoty zahrnují název počítače NetBIOS a adresa IP tohoto počítače.
-? Nebo /?Zobrazí stručný nápovědu na příkazovém řádku.
-pomoc nebo -hDokončit, zobrazí nápovědu na příkazovém řádku.

Příklady

Následující příklad ukazuje použití - changepin příkaz ke změně kódu PIN použít s nástrojem BitLocker na jednotce C.

manage-bde  changepin C:

Další odkazy

© 2017 Microsoft