Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Příkazu manage-bde: odemknout

Corey Plett|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Odemknutí jednotky chráněné nástrojem BitLocker pomocí hesla pro obnovení nebo klíče pro obnovení. Příklady použití tohoto příkazu naleznete v tématu příklady.

Syntaxe

manage-bde -unlock {-recoverypassword <Password>|-recoverykey <pathToExternalKeyFile>} <Drive> [-certificate {-cf pathToCertificateFile | -ct CertificateThumbprint} {-pin}] [-password] [-computername <Name>] [{-?|/?}] [{-help|-h}]

Parametry

ParametrHodnotaPopis
-recoverypasswordUrčuje, že heslo pro obnovení budou použity k odemknutí jednotky. Zkratka: - rp
Představuje heslo pro obnovení, které lze použít k odemknutí jednotky.
-recoverykeyUrčuje, že bude použit soubor externí obnovení klíče k odemknutí jednotky. Zkratka: - rk
Představuje externí obnovovací soubor klíče, který lze použít k odemknutí jednotky.
Představuje písmeno jednotky následované dvojtečkou.
-certifikátMístního uživatelského certifikátu pro certifikát nástroje BitLocker na svazku unclock je umístěn v úložišti certifikátů uživatele ání. Zkratka:-cert
<-cf pathToCertificateFile >Cesta k souboru cerficate
<-Miniatura certifikátu ct >Kryptografický otisk certifikátu, který může nepovinně obsahovat kód PIN (-pin).
-hesloZobrazí se výzva k zadání hesla k odemknutí svazku. Zkratka: - pw
-název_počítačeUrčuje, že manage-bde.exe bude sloužit ke změně ochranu nástrojem BitLocker do jiného počítače. Zkratka: - cn
Představuje název počítače, ve kterém chcete změnit ochranu nástrojem BitLocker. Přípustné hodnoty zahrnují název počítače NetBIOS a adresa IP tohoto počítače.
-? Nebo /?Zobrazí stručný nápovědu na příkazovém řádku.
-pomoc nebo -hDokončit, zobrazí nápovědu na příkazovém řádku.

Příklady

Následující příklad ukazuje použití -odemknutí příkaz k odemknutí jednotky E se souborem klíče pro obnovení, který byl uložen do záložní složky na jiné jednotce.

manage-bde  unlock E: -recoverykey "F:\Backupkeys\recoverykey.bek"

Další odkazy

© 2017 Microsoft