Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

příkaz mklink

Corey Plett|Poslední aktualizace: 06.12.2016
|
1 Přispěvatel

Vytvoří symbolický odkaz.

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Příklady toho, jak pomocí tohoto příkazu naleznete v tématu Příklady.

Syntaxe

mklink [[/d] | [/h] | [/j]] <Link> <Target>

Parametry

ParametrPopis
/dVytvoří adresář symbolický odkaz. Ve výchozím nastavení mklink Vytvoří symbolický odkaz na soubor.
/hVytvoří pevného odkazu místo symbolický odkaz.
/ jVytvoří adresář spojená.
Určuje název symbolický odkaz, který se vytváří.
Určuje cestu (relativní nebo absolutní), která nový symbolický odkaz odkazuje na.
/?Zobrazí nápovědu na příkazovém řádku.

Příklady

Chcete-li vytvořit symbolický odkaz s názvem souboru MojeDoku z kořenového adresáře do adresáře \Users\User1\Documents, zadejte:

mklink /d \MyDocs \Users\User1\Documents
© 2017 Microsoft