Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

nfsadmin

Corey Plett|Poslední aktualizace: 06.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Můžete použít nfsadmin ke správě serveru pro NFS a služba Klient NFS.

Syntaxe

nfsadmin server[computerName] [-u uživatelské jméno[-p heslo]] -l

nfsadmin server[computerName] [-u uživatelské jméno[-p heslo]] -r {klienta| všechny}

nfsadmin server[computerName] [-u uživatelské jméno[-p heslo]] {start | Zastavit}

nfsadmin server[computerName] [-u uživatelské jméno[-p heslo]] config možnost[...]

nfsadmin server[computerName] [-u uživatelské jméno[-p heslo]] creategroup název

nfsadmin server[computerName] [-u uživatelské jméno[-p heslo]] Vypisovat skupiny

nfsadmin server[computerName] [-u uživatelské jméno[-p heslo]] deletegroup název

nfsadmin server[computerName] [-u uživatelské jméno[-p heslo]] renamegroup nového názvu OldName

nfsadmin server[computerName] [-u uživatelské jméno[-p heslo]] addmembers název hostitele[...]

nfsadmin server[computerName] [-u uživatelské jméno[-p heslo]] Vypisovat členy

nfsadmin server[computerName] [-u uživatelské jméno[-p heslo]] deletemembers skupiny hostitele[...]

nfsadmin klient[computerName] [-u uživatelské jméno[-p heslo]] {start | Zastavit}

nfsadmin klient[computerName] [-u uživatelské jméno[-p heslo]] config možnost[...]

Popis

Nfsadmin příkaz-nástroj řádku, který spravuje Server pro NFS nebo klient pro NFS v místním nebo vzdáleném počítači se systémem Microsoft Services pro systém souborů (NFS). Pokud jste přihlášeni pomocí účtu, který nemá vyžaduje oprávnění, můžete zadat uživatelské jméno a heslo účtu, který. Akce prováděné nfsadmin závisí na argumenty příkazu, abyste poskytli.

Kromě služby-specifických argumentů příkazů a možností, nfsadmin přijímá následující:

má parametr computerName
Určuje vzdáleného počítače, který chcete spravovat. Můžete zadat počítače pomocí služby Windows Internet název (WINS) název nebo Domain Name System (DNS) jméno, nebo ji tak, že Internet Protocol (IP) adresu.

-uUserName
Určuje uživatelské jméno uživatele, jehož pověření se mají použít. Může být potřeba přidat název domény do uživatelské jméno ve formě domény\uživatelské jméno

-pPassword
Určuje heslo uživatele určeného pomocí -u možnost. Pokud zadáte -u možnost ale vynechat -p možnost, zobrazí se výzva k hesla.

Správa serveru pro NFS

Použití nfsadmin server příkaz Správa serveru pro NFS. Pro konkrétní akci, nfsadmin server trvá, závisí na možnost příkazu nebo zadaném argumentu:

-l
Zobrazí seznam všech zámků udržovaný klientů.

-r {client | all}
Uvolní zámky držení klienta nebo, pokud všechny určil, všechny klienty.

start
Spustí Server pro službu NFS.

ukončení
Ukončí Server pro službu NFS.

config
Určuje obecné nastavení pro Server pro NFS. Musíte zadat alespoň jednu z následujících možností s config příkaz argument:

mapsvr=server
Sady server jako server mapování uživatelských jmen pro Server pro systém souborů NFS. I když tuto možnost, stále podporované pro kompatibilitu s předchozími verzemi, byste měli použít sfuadmin nástroj místo.

port={protokolu událostí | soubor | oba | Žádná}
Určuje, jestli auditování události a kde budou zaznamenány události. Jedním z následujících argumentů je povinné.

protokolu událostí
Určuje, že bude ověřené události zapisovat pouze v případě prohlížeč aplikačního protokolu.

soubor
Určuje, že bude ověřené události zapisovat pouze v soubor určený tímto config fname.

obě
Určuje, že budou zaznamenány ověřené události v protokolu aplikace Prohlížeč událostí, stejně jako soubor určený tímto config fname.

žádný
Určuje, že nebudete auditovat události.

fname=file
Nastaví soubor určený tímto soubor jako soubor auditování. Výchozí hodnota je % sfudir %\protokolu\nfssvr.log

fsize==size
Sady velikost jako maximální velikost v megabajtech souboru auditování. Výchozí maximální velikost je 7 MB.

audit=[+|-]mount [+|-]read [+|-]write [+|-]create [+|-]delete [+|-]locking [+|-]all
Určuje události, které mají být přihlášeni. Chcete-li začít, protokolování událost, zadejte znaménko plus (+) před názvu události; zastavit protokolování událost, zadejte znaménko mínus (-) před názvu události. Pokud přihlašovací vynecháte, předpokládá se znaménko plus. Nepoužívejte všechny s jiným názvem události.

lockperiod=sekund
Určuje počet sekund, které Server pro NFS čekat, než uvolnění zámky po připojení k serveru pro NFS byl ztratili a pak znovu vytvořit, nebo po restartování Server pro službu NFS.

Portmapprotocol={TCP | UDP | TCP+UDP
Určuje dopravy protokoly, které podporuje Mapovač portů. Ve výchozím nastavení je TCP+UDP.

mountprotocol={TCP | UDP | TCP+UDP}
Určuje, které dopravy protokoly připojte podporuje. Ve výchozím nastavení je TCP+UDP.

nfsprotocol={TCP | UDP | TCP+UDP}
Určuje, které dopravy protokoly systém souborů (NFS) podporuje. Ve výchozím nastavení je TCP+UDP

nlmprotocol={TCP | UDP | TCP+UDP}
Určuje, které dopravy protokoly správce sítě zamykací (NLM) podporuje. Ve výchozím nastavení je TCP+UDP.

nsmprotocol={TCP | UDP | TCP+UDP}
Určuje, které dopravy protokoly správce stavu sítě (NSM) podporuje. Ve výchozím nastavení je TCP+UDP.

enableV3={yes | no}
Určuje, jestli bude k dispozici NFS verze 3 protokoly. Ve výchozím nastavení je Ano.

renewauth={yes | no}
Určuje, zda bude klientských připojení nové ověření vyžadováno po dobu specifikovanou config renewauthinterval. Ve výchozím nastavení je žádné.

renewauthinterval=sekund
Určuje počet sekund, které před klientovi vynutí se, aby se k novému ověření, pokud config renewauth nastavený na Ano. Výchozí hodnota je 600 sekund.

tohoto=velikost
Určuje velikost v kilobajtů mezipamětí adresáře. Číslo zadána hodnota velikost musí být násobkem 4 mezi 4 a 128 znaků. Výchozí adresář-velikost mezipaměti je 128 KB.

translationfile=[souborů]
Určuje soubor, který bude obsahovat informace o mapování pro nahrazení písmena v názvech souborů v případě, že je přesunete ze systému Windows-základě UNIX-na základě systémy souborů. Pokud soubor není určené, a pak je zakázaná překladu znaků v názvech souborů. Pokud s hodnotou translationfile je změnit, je nutné restartovat server pro změna se projeví.

tohoto={Ano | žádné}
Určuje, zda soubory, které jsou vytvořené s názvy začínající tečku (.) budou označeny jako skryté v systému souborů a v důsledku toho skryté z NFS klientů. Ve výchozím nastavení je žádné.

tohoto={Ano | žádné}
Určuje, zda bude vyhledávání v adresáři velká a malá písmena (tomu, že přesná odpovídající znak případ).

Budete taky muset zakázat Windows jádra případ-nezaložené aby Server pro NFS pro podporu velikosti písmen-názvy souborů s rozlišením. Případ jádra systému Windows můžete zakázat-nezaložené tak, že zrušíte následujícího klíče registru na hodnotu 0:

HKLM\SYSTÉMU\CurrentControlSet\ovládací prvek\Správce relací\jádra

DWOrd obcaseinsensitive

Důležité

Tato část se vztahuje pouze na systém Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008. V této části se nevztahuje na systém Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2012.

ntfscase={nižší | Nahoře | zachovat}
Určuje, jestli bude malými písmeny velkými písmeny, nebo ve formuláři uložených v adresáři vráceno skříň písmena v názvech souborů v systému souborů NTFS. Ve výchozím nastavení je zachovat. Toto nastavení nemůžete změnit, pokud tohoto nastavený na Ano.

creategroupnázev
Vytvoří novou skupinu klienta, takže zadaným identifikátorem název.

Vypisovat skupiny
Zobrazí se názvy všechny skupiny klientů.

deletegroupnázev
Odebere skupiny klientů určeného název.

renamegroupnového názvu OldName
změní na název skupiny klient určeného OldName na nového názvu

addmembersnázev hostitele[...]
Přidá hostitele do skupiny klientů určeného název.

Vypisovat členynázev
Zobrazí seznam počítačů hostitele ve skupině klienta určeného název.

deletemembersskupiny hostitele[...]
Odebere klient určeného hostitele ze skupiny klientů určeného skupiny.

Pokud zadáte příkaz možnost nebo argument, nfsadmin server zobrazí aktuální Server pro NFS konfigurační nastavení.

Správa služby Klient pro NFS

Použití nfsadmin klienta příkaz ke správě klienta pro NFS. Pro konkrétní akci, nfsadmin klienta trvá, závisí na zadaném argumentu příkazu:

start
Spustí NFS služba Klient pro.

ukončení
Zastaví NFS služba Klient pro.

config
Určuje obecné nastavení klienta pro NFS. Musíte zadat alespoň jednu z následujících možností s config příkaz argument:

fileaccess=režimu

  • Určuje výchozí režim oprávnění pro soubory vytvořené na systém souborů (NFS) servery. Režimu argument obsahuje tři číslice z 0 na 7 (včetně) představující výchozí oprávnění udělují uživatele, skupiny a ostatních (v uvedeném pořadí). Číslice přeložit do UNIX-styl oprávnění následujícím způsobem: 0=žádná, 1=x 2=w, 3=wx, 4=r, 5=příjmu, 6=rw a 7=rwx. Například fileaccess=750 nabízí rwx oprávnění k vlastník příjmu oprávnění do skupiny a oprávnění žádný přístup k ostatním.

mapsvr=server
Sady server jako server mapování uživatelských jmen klienta pro NFS. I když tuto možnost, stále podporované pro kompatibilitu s předchozími verzemi, byste měli použít sfuadmin nástroj místo.

mtype={hard | soft}
Určuje výchozí typ připojení. Pevné připojení klienta pro NFS nadále opakovat se nezdařilo vzdáleného volání Procedur, dokud ji úspěšně. Pro dočasné připojení klienta pro NFS vrátí selhání volající aplikaci po opakování volání počet určeného to zkuste znovu možnost.

to zkuste znovu=číslo
Určuje, kolikrát chcete-li vyzkoušet připojení pro dočasné připojení. Tato hodnota musí být od 1 do 10, včetně. Výchozí hodnota je 1.

časový limit=sekund
Určuje počet sekund čekání pro připojení (vzdáleném volání procedur). Tato hodnota musí být 0,8, 0,9 nebo celé číslo od 1 do 60, včetně. Výchozí hodnota je 0,8.

Protokol={TCP | UDP | TCP+UDP}
Určuje, které dopravy protokoly ovládací prvek podporuje klienta. Ve výchozím nastavení je TCP+UDP

rsize=size
Určuje velikost, v kilobajtů vyrovnávací paměti pro čtení. Tato hodnota může být 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 nebo 32. Výchozí hodnota je 32.

wsize=size
Určuje velikost, v kilobajtů vyrovnávací paměti pro zápis. Tato hodnota může být 0,5, 1, 2, 4, 8, 16 nebo 32. Výchozí hodnota je 32.

výkonu=výchozí
Toto nastavení výkon obnoví výchozí hodnoty:

  • nastavení mtype

  • Zkuste znovu

  • časový limit vypnutí

  • parametru rsize

  • wsize

fileaccess=režimu
Určuje výchozí režim oprávnění pro soubory vytvořené na systém souborů (NFS) servery. Režimu argument obsahuje tři číslice z 0 na 7 (včetně) představující výchozí oprávnění udělují uživatele, skupiny a ostatních (v uvedeném pořadí). Číslice přeložit do UNIX-styl oprávnění následujícím způsobem: 0=žádná, 1=x 2=w, 3=wx, 4=r, 5=příjmu, 6=rw a 7=rwx. Například fileaccess=750 nabízí rwx oprávnění k vlastník příjmu oprávnění do skupiny a oprávnění žádný přístup k ostatním.

Pokud zadáte příkaz možnost nebo argument, nfsadmin klienta zobrazí aktuální klienty k NFS konfigurační nastavení.

© 2017 Microsoft