Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

prnjobs

Corey Plett|Poslední aktualizace: 06.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

pozastaví, obnoví, zruší a jsou tiskové úlohy.

Syntaxe

cscript Prnjobs {-z | -m | -x | -l | -?} [-s <ServerName>] 
[-p <printerName>] [-j <JobID>] [-u <UserName>] [-w <Password>]

Parametry

ParametrPopis
-zpozastaví tiskové úlohy s zadat -j parametr.
-mObnoví tiskové úlohy s zadat -j parametr.
-xZruší tiskovou úlohu zadat pomocí -j parametr.
-lZobrazí seznam všech tiskové úlohy do tiskové fronty.
-s Určuje název vzdáleného počítače, který je hostitelem tiskárnu, kterou chcete spravovat. Pokud počítač nezadáte, použije se v místním počítači.
-p Určuje název tiskárny, který chcete spravovat. Požadováno.
-j Určuje (podle identifikační číslo) tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit.
-u -w Určuje účet s oprávněními k připojení k počítači, který je hostitelem tiskárnu, kterou chcete spravovat. Tato oprávnění mají všichni členové místní skupiny Administrators v cílovém počítači, ale oprávnění můžete udělit i jiným uživatelům. Pokud nezadáte účet, musí se přihlásit pomocí účtu, který s těmito oprávněními příkaz nebude fungovat.
/?Zobrazí nápovědu na příkazovém řádku.

Poznámky

  • Prnjobs příkaz je skriptu Visual Basic umístěny v %WINdir%\System32\printing_Admin_Scripts\ adresář. Chcete-li pomocí tohoto příkazu na příkazovém řádku, zadejte cscript následované úplnou cestu k souboru prnjobs, nebo změnit adresáře do příslušné složky. Příklad: cscript %WINdir%\System32\printing_Admin_Scripts\en-US\prnjobs
  • Pokud informace, které můžete zadat obsahuje mezery, použijte text do uvozovek (například "computer Name"). ## Příklady Chcete-li pozastavení tiskové úlohy s ID 27 odeslanou ke vzdálenému počítači s názvem HRServer pro tisk na tiskárně Barevná_tiskárna, zadejte: cscript prnjobs -z -s HRServer -p colorprinter -j 27 Chcete-li vypsat všechny aktuální tiskové úlohy ve frontě pro místní tiskárna s názvem Barevná_tiskárna_2, zadejte: cscript prnjobs -l -p colorprinter_2 #### Další odkazy Klíč syntaxe příkazového řádkuvytisknout informace o příkazech
© 2017 Microsoft