Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Pubprn

Corey Plett|Poslední aktualizace: 06.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Publikuje tiskárny do služby active directory Domain Services.

Syntaxe

cscript pubprn {<ServerName> | <UNCprinterpath>} 
"LDAP://CN=<Container>,DC=<Container>"

Parametry

ParametrPopis
Určuje název serveru systému Windows, který je hostitelem tiskárnu, která chcete publikovat. Pokud počítač nezadáte, použije se v místním počítači.
Cestu (univerzální pojmenování Convention) ke sdílené tiskárně, kterou chcete publikovat.
"LDAP://CN=,DC ="Určuje cestu k kontejneru v rámci služby active directory Domain Services, kam chcete publikovat tiskárnu.
/?Zobrazí nápovědu na příkazovém řádku.

Poznámky

  • Pubprn příkaz je skriptu Visual Basic umístěny v %WINdir%\System32\printing_Admin_Scripts\ adresář. Chcete-li pomocí tohoto příkazu na příkazovém řádku, zadejte cscript následované úplnou cestu k souboru pubprn, nebo změnit adresáře do příslušné složky. Příklad: cscript %WINdir%\System32\printing_Admin_Scripts\en-US\pubprn
  • Pokud informace, které můžete zadat obsahuje mezery, použijte text do uvozovek (například "computer Name"). ## Příklady Chcete-li publikovat všechny tiskárny na \\Server1 počítače do kontejneru MyContainer v doméně, MyDomain.company.Com, zadejte: cscript Ppubprn Server1 "LDAP://CN=MyContainer,DC=MyDomain,DC=company,DC=Com" Publikování tiskárny Laserprinter1 na \\Server1 serveru do kontejneru MyContainer v doméně MyDomain.company.Com, typ: cscript Ppubprn \\Server1\Laserprinter1 "LDAP://CN=MyContainer,DC=MyDomain,DC=company,DC=Com" #### Další odkazy Klávesa syntaxe příkazového řádkuvytisknout informace o příkazech
© 2017 Microsoft