Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Přidání reg

Corey Plett|Poslední aktualizace: 06.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Přidá nové podklíče nebo položky registru.

Syntaxe

reg add <KeyName> [{/v ValueName | /ve}] [/t Datatype] [/s Separator] [/d Data] [/f]

Příklady toho, jak pomocí tohoto příkazu naleznete v tématu Příklady.

Parameters

ParametrPopis
< Název_klíče>Určuje úplnou cestu podklíče nebo položky, které chcete přidat. Chcete-li určit ve vzdáleném počítači, obsahují název počítače (ve formátu \\\) jako součást Název_klíče. Vynechání \\computerName\ způsobí, že operace na výchozí hodnotu v místním počítači. Název_klíče musí obsahovat platný kořenový klíč. Platné kořenové klíče v místním počítači jsou: HKLM HKCU, HKCR, HKU a HKCC. Pokud je zadaný ve vzdáleném počítači, jsou platné kořenové klíče: HKLM a HKU.
/v Určuje název položky registru, která bude přidána zadaný jej.
/ veUrčuje, že položka registru, která se přidá do registru má hodnotu null.
/t Určuje typ položky registru. typ musí být jeden z těchto kroků:

reg_SZ

reg_MULTI_SZ

reg_DWOrd_BIG_ENDIAN

reg_DWOrd

reg_BINARY

reg_DWOrd_LITTLE_ENDIAN

reg_LINK

reg_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR

reg_expand_SZ
/s Určuje znak, aby se používal oddělit více instancí dat, když se určuje typ dat reg_MULTI_SZ a více než jedné položky je potřeba uvést. Pokud není zadána, je výchozí oddělovač \0.
/d Určuje data pro nové položky registru.
/ fPřidá položky registru bez zobrazení výzvy k potvrzení.
/?Zobrazí nápovědu k reg přidat na příkazovém řádku.

Poznámky

  • S touto operací se nedají přidat podstromy. Tato verze reg výzvu k potvrzení přidání podklíče.
  • V následující tabulce jsou uvedeny vrácené hodnoty reg přidat operace. |Hodnota|Popis| |-----|--------| |0|Úspěch| |1|Chyba|
  • Typ klíče reg_expand_SZ používejte symbol pomocí kurzoru ( ^ ) s %"uvnitř zadaný parametr / - ## Příklady Chcete-li přidat klíč HKLM\Software\Spol ve vzdáleném počítači ABC, zadejte: reg add \\ABC\HKLM\Software\MyCo Chcete-li přidat položky registru HKLM\Software\Spol s hodnotu s názvem Data typ reg_BINARY a dat z fe340ead, typ: reg add HKLM\Software\MyCo /v Data /t reg_BINARY /d fe340ead Chcete-li přidat položky s více hodnotami registru HKLM\Software\Spol s názvem hodnotu naposledy použitých Aplikací typ reg_MULTI_SZ a dat z fax\0mail\0\0, typ: reg add HKLM\Software\MyCo /v MRU /t reg_MULTI_SZ /d fax\0mail\0\0 Chcete-li přidat rozšířenou položku registru s názvem hodnotu HKLM\Software\Spol cestu reg_expand_SZ typu a dat z % systemroot %, typ: reg add HKLM\Software\MyCo /v path /t reg_expand_SZ /d ^%systemroot^% #### Další odkazy Klíč syntaxe příkazového řádku
© 2017 Microsoft