Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

set_1

Corey Plett|Poslední aktualizace: 06.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Zobrazuje, nastaví nebo odebere CMD. Soubor EXE proměnné prostředí. Pokud nepoužijete parametry, nastavit zobrazuje aktuální nastavení proměnné prostředí.
Příklady toho, jak pomocí tohoto příkazu naleznete v tématu Příklady.

Syntaxe

set [<Variable>=[<String>]] 
set [/p] <Variable>=[<promptString>] 
set /a <Variable>=<Expression> 

Parametry

ParametrPopis
Určuje nastavení nebo změna proměnné prostředí.
Určuje řetězec, který chcete přidružit k určené proměnné prostředí.
parametr/pNastaví hodnotu proměnné na řádek vstupu zadaná uživatelem.
Nepovinné. Určuje zprávu, která se vyzvat uživatele k zadávání. Tento parametr se používá s /p parametr příkazového řádku.
/aSady řetězec na číselný výraz, který se vyhodnocuje.
Určuje číselného výraz. V části poznámky pro platné operátory, které lze použít v Expression.
/?Zobrazí nápovědu na příkazovém řádku.

Poznámky

 • Pomocí nastavit povoleno rozšíření příkazů
  Jsou-li povolena rozšíření příkazů (výchozí) a spustíte nastavit s hodnotou, se zobrazí všechny proměnné, které začínají tuto hodnotu.
 • Použití speciálních znaků
  Znaky <, >, |, &, ^ jsou speciální znaky příkazového prostředí a musí předcházet řídicí znak (^) nebo vložen do uvozovek při použití v řetězec (například "Řetězec_obsahující_symbol_ &"). Pokud použijete uvozovky k ohraničení řetězec, který obsahuje jednu z speciální znaky, uvozovky nastaveno jako součást hodnoty proměnné prostředí.
 • Použití proměnných prostředí
  Použijte proměnné prostředí a tím určit, zobrazí se chování některých dávkových souborů a programů a způsob, jak Windows a subsystému MS-DOS a a funguje. Nastavit příkaz se často používá v souboru Autoexec.nt a nastavte proměnné prostředí.
 • Zobrazení aktuální nastavení prostředí
  Pokud zadáte nastavit samostatně, provést příkaz, zobrazí se aktuální nastavení prostředí. Toto nastavení obvykle obsahuje COMSPEC a path proměnné prostředí, které se používají k vyhledává programy na disku. Dvě proměnné prostředí používané systémem Windows jsou řádku a dirCMD.
 • Použití parametrů
  Při zadání hodnoty pro proměnnou a řetězec, zadaným identifikátorem proměnnou hodnota se přidá do prostředí a řetězec je přidružený k dané proměnné. Pokud proměnná v prostředí již existuje, nahradí nová hodnota řetězce starou hodnotu.
  Pokud zadáte pouze proměnnou a rovnítko (bez řetězec) pro nastavit příkaz, řetězec hodnotu spojenou s proměnnou je odstraněna (jako není proměnná).
 • Pomocí /a
  Následující tabulka uvádí operátorů podporovaných /a v sestupném pořadí podle priority.
  |Operátor|Operace provádí|
  |------|------------|
  |( )|Seskupování|
  |! ~ -|Unární|
  |* / %|Aritmetický|
  |+ -|Aritmetický|
  |<< >>|Logické shift|
  |&|Bitová a|
  |^|Bitové exkluzivní OR, USA|
  |||Bitová OR, USA|
  |= = /= %= += -= &= ^= |= <<= >>=|přiřazení|
  |,|Oddělovač výrazů|
  Pokud používáte logické (
  &&* nebo ||) nebo modul (%) operátory, vložte do uvozovek řetězec výrazu. Jakékoli nečíselných řetězce ve výrazu jsou považovány za názvy proměnných prostředí a jejich hodnoty jsou před jejich zpracování převedeny na čísla. Pokud zadáte název proměnné prostředí, která není definovaná v aktuálním prostředí, jsou přidělené nulová hodnota, která umožňuje provádět aritmetiku s hodnot proměnných prostředí bez použití % pro načtení hodnoty.
  Pokud spustíte nastavit /a z příkazového řádku mimo skript s příkazy, zobrazí se konečný hodnota výrazu.
  Číselné hodnoty jsou desítkový čísel, pokud předchází 0 pro šestnáctková čísla nebo 0 osmičková soustava. Proto 0 12 je stejné jako 18, což je stejné jako 022.
 • Podpora rozšíření proměnné zpožděně prostředí
  podporu rozšíření proměnné zpožděně prostředí je standardně zakázaná, ale můžete zapnout nebo vypnout pomocí cmd /v.
 • Práce s rozšíření příkazů
  Jsou-li povolena rozšíření příkazů (výchozí) a spustíte nastavit samostatně, zobrazí se všechny aktuální proměnné prostředí. Pokud spustíte nastavit s hodnotou, se zobrazí proměnné, které odpovídají tuto hodnotu.
 • Pomocí nastavit v dávkových souborů
  Při vytváření dávkových souborů, můžete použít nastavit vytvořit proměnné a používat je stejným způsobem, jako byste používali očíslované proměnné %0 prostřednictvím %9. Můžete taky používat proměnné %0 prostřednictvím %9 jako vstupní pro nastavit.
 • volání nastavit proměnné z dávkový soubor
  Při volání hodnoty proměnné z dávkový soubor uzavřít hodnota znaky procenta (%). Například pokud dávkový program vytvoří proměnnou prostředí s názvem přenosová RYCHLOST, můžete řetězec přidružený k této PROMĚNNÉ jako vyměnitelná parametr zadáním % přenosovou % na příkazovém řádku.
 • Pomocí nastavit při obnovení konzoly
  Nastavit příkaz s různými parametry dostupný z média pro obnovení konzoly.
  ## Příklady
  Chcete-li nastavit proměnnou prostředí s názvem TEST ^ 1, typ:
  set testVar=test^^1
  > [!NOTE]
  > Nastavit příkaz přiřadí vše, co následuje rovnítko (=) na hodnotu proměnné. Pokud zadáte:
  set testVar="test^1"
  Získáte následující výsledek:
  testVar="test^1"
  Chcete-li nastavit proměnnou prostředí s názvem TEST a 1, typ:
  set testVar=test^&1
  Chcete-li nastavit proměnnou prostředí s názvem INCLUDE s přidruženým řetězcem C:\Inc (adresář \Inc na jednotce C), zadejte:
  set include=c:\inc
  Pak můžete používat řetězec C:\Inc v dávkových souborů uzavřením názvu INCLUDE znaky procenta (%). Například můžete zadat následující příkaz v dávkový soubor tak, aby mohly zobrazovat obsah adresář, který je přidružený k proměnné prostředí ZAHRNOUT:
  dir %include%
  Po zpracování tento příkaz řetězec C:\Inc nahrazuje % obsahovat %.
  Můžete také použít nastavit v dávkový program, který přidá do prostředí PATH nový adresář. Příklad:
  @echo off rem addpath.Bat adds a new directory rem to the path environment variable. set path=%1;%path% set
  Chcete-li zobrazit seznam všech proměnné prostředí, které začínají písmenem P, zadejte:
  set p
  > [!NOTE]
  > Tento příkaz vyžaduje rozšíření příkazů, které jsou ve výchozím nastavení povolena.
  #### Další odkazy
  Klíč syntaxe příkazového řádku
© 2017 Microsoft