Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Dílčí příkaz: set-DriverGroup

Corey Plett|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Nastaví vlastnosti existující skupiny ovladačů na serveru.

Syntaxe

wdsutil /Set-DriverGroup /DriverGroup:<Group Name> [/Server:<Server Name>] [/Name:<New Group Name>] [/Enabled:{Yes | No}] [/Applicability:{Matched | All}]

Parametry

ParametrPopis
/DriverGroup:Určuje název skupiny ovladačů.
[/Server:]Určuje název serveru. To může být název NetBIOS nebo úplný název DOMÉNY. Pokud není zadán název serveru, bude použit místní server.
[/Name:]Určuje nový název skupiny ovladačů.
[/Enabled: {Ano & #124; Č.}Povolí nebo zakáže skupinu ovladačů.
[/Applicability: {odpovídající & #124; {All}]Určuje, které balíčky instalovat, pokud jsou splněna kritéria filtru. Odpovídající prostředky nainstalovat pouze balíčky ovladačů odpovídající hardwaru klienta s. Všechny prostředky nainstalovat všechny balíčky klientům bez ohledu na jejich hardwaru.

Příklady

Chcete-li nastavit vlastnosti pro skupinu ovladačů, zadejte jednu z následujících akcí:

wdsutil /Set-DriverGroup /DriverGroup:printerdrivers /Enabled:Yes
wdsutil /Set-DriverGroup /DriverGroup:printerdrivers /Name:colorprinterdrivers /Applicability:All

Další odkazy

Příkazového řádku syntaxe klíčedílčí příkaz: set-DriverGroupFilter

© 2017 Microsoft