Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

tcmsetup

Corey Plett|Poslední aktualizace: 06.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Nastaví nebo zakáže klienta TAPI.

Syntaxe

tcmsetup [/q] [/x] /c <Server1> [<Server2> ]  
tcmsetup [/q] /c /d 

Parametry

ParametrPopis
/qZabraňuje zobrazení oken zpráv.
/xUrčuje, že zpětná volání orientovaná na připojení se použije pro sítě silný provoz kde je vysoká ztráta paketů. Když tento parametr vynechán, použije se zpětná volání bez připojení.
/cPožadováno. Určuje nastavení klienta.
Požadováno. Určuje název vzdáleného serveru, který má poskytovatelů rozhraní TAPI služeb, které klient použije. Klient použije linky poskytovatelů služeb a telefony. Klient musí být ve stejné doméně jako server nebo v doméně, která má obousměrný vztah důvěryhodnosti k doméně, která obsahuje server.
Určuje další server nebo servery, které mají být klientovi k dispozici. Pokud zadáte, že je seznam serverů, oddělte názvy serverů pomocí prázdné místo.
/dVymaže seznam vzdálených serverů. Zakáže klienta TAPI tak, že zabrání používání zprostředkovatelů TAPI služby, které jsou na vzdálených serverech.
/?Zobrazí nápovědu na příkazovém řádku.

Poznámky

 • Tento postup vyžaduje, aby byl uživatel členem skupiny Administrators vmístním počítači nebo aby mu byla přidělena příslušná oprávnění. Pokud je počítač připojen k doméně, budou pravděpodobně tento postup moci provést členové skupiny Domain Admins. Z hlediska zabezpečení je nejvhodnější při provádění tohoto postupu použít příkaz Spustit jako.
 • Chcete-li, aby rozhraní TAPI správně fungovat, musíte spustit tcmsetup k určení vzdálených serverů, které budou použity klienty TAPI.
 • Předtím, než uživatel klientského počítače můžete použít telefon nebo linku na serveru TAPI, musí správce serveru telefonní subsystém přiřadit uživatel telefon nebo řádku.
 • Seznam telefonních serverů, který je vytvořený tímto příkazem nahrazuje případné existující seznamy telefonních serverů, které jsou k dispozici ke klientovi. Tento příkaz nemůžete přidat do existujícího seznamu.
  ### Další odkazy
  Klíč syntaxe příkazového řádku
  Přehled příkazového prostředí
  Zadání telefonních serverů v klientském počítači.
  přiřazení uživatel telefonní subsystém řádku nebo telefonu
© 2017 Microsoft