Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Pomocí příkazu Převést RiprepImage

Corey Plett|Poslední aktualizace: 06.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

existující image vzdálené instalace přípravou převede do formátu Image Windows (.wim).

Syntaxe

wdsutil [Options] /convert-RIPrepImage /Filepath:<File path and name>
   /DestinationImage
     /Filepath:<File path and name>
     [/Name:<Name>]
     [/Description:<Description>]
     [/InPlace]
     [/Overwrite:{Yes | No | append}]

Parametry

ParametrPopis
/ Cesta k souboru:Určuje úplnou cestu a název SIF soubor, který odpovídá image Průvodce přípravou vzdálené instalace. Tento soubor se obvykle nazývá Riprep.sif a se nachází v podsložce \Templates složky, který obsahuje image Průvodce přípravou vzdálené instalace.
/ DestinationImageUrčuje nastavení pro určení image pomocí následujících možností.

– DestinationImage/FilePath: -Nastaví úplnou cestou k souboru pro nový soubor. Příklad: C:\Temp\convert.wim
– [/ Name:]-Nastaví zobrazovaný název Image. Pokud je zadaný žádné zobrazovaný název, použije se zobrazovaný název zdroje Image.
– [/ Popisem: ]-Nastaví popisu obrázku.
– [/InPlace] – Určuje, že převod by měl proběhnout na původní obrázek Průvodce přípravou vzdálené instalace a ne na kopii původního obrázku, což je výchozí chování.
– [/ Přepsat: {Ano & #124; Už & #124; připojit}] – Určuje, jestli zadaný soubor v /DestinationImage Pokud existující soubor s tímto názvem už existuje v DestinationImage/FilePath, by se přepíše možnost. Ano přepíše existující soubor. Ne (výchozí) způsobí, že k chybě dochází, pokud jiný soubor se stejným názvem už existuje. Připojit připojuje generovaného obrázku jako nového trh image již existujícího souboru WIM.

Příklady

Chcete-li převést určené image RIPrep.sif RIPREP.wim, zadejte:

wdsutil /convert-RiPrepImage /Filepath:"R:\remoteInstall\Setup\English
\Images\Win2k3.SP1\i386\Templates\riprep.sif" /DestinationImage
/Filepath:"C:\Temp\RIPREP.wim"

Chcete-li převést určené image RIPrep.sif RIPREP.wim s zadaný název a popis a přepsat novým souborem, pokud už existuje soubor, zadejte:

wdsutil /verbose /Progress /convert-RiPrepImage /Filepath:"\\Server
\remInst\Setup\English\Images\WinXP.SP2\i386\Templates\riprep.sif"
/DestinationImage /Filepath:"\\Server\Share\RIPREP.wim"
/Name:"WindowsXP image" /Description:"converted RIPREP image of WindowsXP"
/Overwrite:append

Další odkazy

Klíč syntaxe příkazového řádku

© 2017 Microsoft