Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Pomocí serveru povolit příkaz

Corey Plett|Poslední aktualizace: 06.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Umožňuje všechny služby pro služby pro nasazení systému Windows.

Syntaxe

wdsutil [Options] /Enable-Server [/Server:<Server name>]

Parametry

ParametrPopis
[/ Server:]Určuje název serveru. Může to být název NetBIOS nebo plně kvalifikovaný název domény (FQDN). Pokud je zadaný název serveru, použije se místní server.

Příklady

Chcete-li povolit služby na serveru, spusťte jedním z těchto postupů:

wdsutil /Enable-Server
wdsutil /verbose /Enable-Server /Server:MyWDSServer

Další odkazy

Klíč syntaxe příkazového řádkupomocí zakázat Server příkazpomocí get-Server příkazpomocí příkazu inicializace Serverdílčí příkaz: set-Serverdílčí příkaz: start-Serverdílčí příkaz: stop Serveruninitialize-Server možnost

© 2017 Microsoft