Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Wbadmin spustit zálohování

Corey Plett|Poslední aktualizace: 06.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Vytvoří zálohy pomocí zadané parametry. Pokud nejsou zadané žádné parametry a vytvořili jste plánovanou zálohu denní, vytvoří dílčí tento příkaz zálohování pomocí nastavení plánovanou zálohu. Pokud nejsou zadány parametry, vytvoří záložní stínové kopie svazku, který zkopírujte služby (VSS) a nebude aktualizován historie souborů, které jsou zálohovány. Chcete-li vytvořit jednorázové zálohy dílčí tento příkaz, musíte být členem skupiny Členové skupiny Backup Operators skupiny nebo Administrators skupiny, nebo aby mu byla přidělena příslušná oprávnění. Kromě toho musíte spustit wbadmin z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními. (Chcete-li otevřít klikněte pravým tlačítkem příkazovém řádku se zvýšenými Příkazový řádek a pak klikněte na Spustit jako správce.) příklady použití tohoto-naleznete v tématu Příklady.

Syntaxe

Syntaxe pro Windows Vista a Windows Server 2008:

wbadmin start backup
[-backupTarget:{<BackupTargetLocation> | <TargetNetworkShare>}]
[-include:<volumesToInclude>]
[-allCritical]
[-noverify]
[-user:<UserName>]
[-password:<Password>]
[-noinheritAcl]
[-vssFull]
[-quiet]

Syntaxe pro Windows 7 a Windows Server 2008 R2 a novější:

wbadmin start backup
[-backupTarget:{<BackupTargetLocation> | <TargetNetworkShare>}]
[-include:<ItemsToInclude>]
[-nonRecurseInclude:<ItemsToInclude>]
[-exclude:<ItemsToExclude>]
[-nonRecurseExclude:<ItemsToExclude>]
[-allCritical]
[-systemState]
[-noverify]
[-user:<UserName>]
[-password:<Password>]
[-noInheritAcl]
[-vssFull | -vsscopy] 
[-quiet]

Parameters

ParametrPopis
-backupTargetUrčuje umístění úložiště pro tuto zálohu. Vyžaduje písmeno jednotky pevného disku (f:), cesta na základě GUID svazku ve formátu \\? \volume{GUID}, nebo cestu (univerzální pojmenování Convention) ve vzdálené sdílené složce (\\\\). Ve výchozím nastavení se uloží záložní v: \\\\WindowsImageBackup\\. DŮLEŽITÉ: zálohy uložíte do vzdálené sdílené složky, pokud do stejné složky způsobem zálohovat stejný počítač znovu se přepíše tuto zálohu. Kromě toho pokud se nezdaří zálohování můžete dostat se žádné zálohováním vzhledem k tomu, že se přepíše starší zálohování, ale novější zálohu nebudete moci použít. Vyhnete vytvářet podsložky ve sdílené složce vzdálené uspořádat vaše zálohy. Pokud to uděláte, podsložky potřebovat dvakrát místo jako nadřazené složky.
– Zahrnoutpro Windows Vista a Windows Server 2008 Určuje čárkami seznam písmen jednotek, přípojných bodů nebo jmen na základě GUID hlasitosti pro zálohování. Tento parametr by se měl používat pouze tehdy, když - backupTarget parametr se používá.

pro Windows 7 a Windows Server 2008 R2 a později, určuje seznam položek, které chcete zahrnout do zálohování s čárkou. Můžete zahrnout víc soubory, složky nebo svazky. Hlasitost cesty, je možné zadat pomocí písmen jednotek, přípojných bodů nebo názvy na základě GUID svazků. Pokud použijete název na základě GUID svazku, by mělo být zastaveno zpětným lomítkem (\). Můžete použít zástupné znaky (*) do pole název souboru při určování cestu k souboru. By se měl používat pouze tehdy, když - backupTarget parametr se používá.
– vyloučitpro Windows 7 a Windows Server 2008 R2 a později, určuje seznam položek, které chcete vyloučit ze zálohy s čárkou. Je možné vyloučit, soubory, složky nebo svazky. Hlasitost cesty, je možné zadat pomocí písmen jednotek, přípojných bodů nebo názvy na základě GUID svazků. Pokud použijete název na základě GUID svazku, by mělo být zastaveno zpětným lomítkem (\). Můžete použít zástupné znaky (*) do pole název souboru při určování cestu k souboru. By se měl používat pouze tehdy, když - backupTarget parametr se používá.
-nonRecurseIncludepro Windows 7 a Windows Server 2008 R2 a později, určuje bez rekurzivní, s čárkou seznam položek, které chcete zahrnout do zálohování. Můžete zahrnout víc soubory, složky nebo svazky. Hlasitost cesty, je možné zadat pomocí písmen jednotek, přípojných bodů nebo názvy na základě GUID svazků. Pokud použijete název na základě GUID svazku, by mělo být zastaveno zpětným lomítkem (\). Můžete použít zástupné znaky (*) do pole název souboru při určování cestu k souboru. By se měl používat pouze tehdy, když - backupTarget parametr se používá.
-nonRecurseExcludepro Windows 7 a Windows Server 2008 R2 a později, určuje bez rekurzivní, s čárkou seznam položek, které chcete ze zálohování vyloučit. Je možné vyloučit, soubory, složky nebo svazky. Hlasitost cesty, je možné zadat pomocí písmen jednotek, přípojných bodů nebo názvy na základě GUID svazků. Pokud použijete název na základě GUID svazku, by mělo být zastaveno zpětným lomítkem (\). Můžete použít zástupné znaky (*) do pole název souboru při určování cestu k souboru. By se měl používat pouze tehdy, když - backupTarget parametr se používá.
-allCriticalUrčuje, že všechny nezbytné svazky (svazky, které obsahují stavu operačního systému) zahrnuty do záloh. Tento parametr je užitečné při vytváření zálohy pro úplné obnovení systému. By se měl používat pouze v případě - backupTarget je zadaný, jinak příkaz selže. Můžete použít se -zahrnout možnost. Tip: cílovém svazku pro zálohování nepostradatelný svazek může být na místní jednotku, ale nemůže být svazky, které jsou součástí zálohování.
-systemStatepro Windows 7 a Windows Server 2008 R2 a později, vytvoří zálohu, která obsahuje stavu systému kromě další položky, které jste zadali s -zahrnout parametr. Stavu systému obsahuje spouštěcích souborů (soubor Boot.ini, NDTLDR, NTDetect.com), včetně nastavení modelu COM, SYSvol (zásad skupiny a přihlašovací skripty), služby active directory a NTDS registru systému Windows. UPRAVIT na řadičích domény a pokud je nainstalovaná služba certifikáty, certifikát ukládat. Pokud má váš server nainstalovaná role serveru webu, Metadirectory služby IIS bude jejich součástí. Pokud je server součástí clusteru, bude také informace o aktualizacích Service clusteru jejich součástí.
-noverifyUrčuje, že chyby neověří se zálohování, které jsou uložené na vyměnitelné médium (například disk DVD). Pokud použijete tento parametr, jsou chyby ověření zálohování, které jsou uložené na vyměnitelné médium.
– uživatelPokud jsou zálohy uloženy do vzdálené sdílené složky, určuje uživatelské jméno s oprávnění k zápisu do složky.
– hesloUrčuje heslo pro uživatelské jméno, že pochází od parametr -uživatel.
– noInheritAclPlatí pro pověření poskytovaná oprávnění seznam (ACL) řízení přístupu, které odpovídají -uživatel a -heslo parametry, které mají \\\\WindowsImageBackup\\ (složku, která obsahuje zálohování). Pro přístup k zálohování později, musíte použít tyto přihlašovací údaje nebo byl uživatel členem skupiny Administrators nebo Backup Operators skupiny v počítači s sdílené složce. Pokud - noInheritAcl není použitý, oprávnění ACL z vzdálené sdílené složky se použijí složku ve výchozím nastavení tak, aby každý s přístupem ke sdílené složce vzdálený přístup zálohování.
-vssFullProvede úplné zálohovat pomocí stínové kopie svazku služby (VSS). Všechny soubory jsou zálohované, projeví se, že zálohování a protokoly předchozí zálohy může zkrátí aktualizaci historie jednotlivých souborů. Pokud není tento parametr používá wbadmin spustit zálohování udělá záložní kopii, ale historie souborů, které jsou zálohovány neaktualizují. Opatrně: nepoužívejte tento parametr, pokud používáte produktu než zálohování serveru zálohovat aplikace, které jsou na svazcích součástí aktuálního zálohování. Práci proto může potenciálně narušit přírůstkové, rozdílu nebo jiný typ předplatného zálohování, které vytváří záložní produkt vzhledem k tomu, že historie, který se spoléháte na Chcete-li zjistit, kolik dat zálohu mohou chybět a jejich může provést úplné zálohování zbytečně.
-vsscopypro Windows 7 a Windows Server 2008 R2 a později, provede záložní kopii pomocí aplikace VSS. Všechny soubory jsou zálohované ale historie souborů, přičemž záložní nahoru není aktualizovaný, aby zachovaly všechny informace na soubory, které tam, kde je změněných odstraněné a tak dále, jakož i všechny soubory protokolů aplikace. Pomocí tohoto typu zálohování nemá vliv na sekvence přírůstkové a rozdílové zálohování, které může dojít, nezávisle na tomto záložní kopii. Tato hodnota je výchozí. Upozornění: záložní kopii nejde použít pro přírůstkové či rozdílové zálohování nebo obnovení.
– TichýPracuje dílčí příkaz bez zobrazování výzev pro uživatele.

Příklady

Vidět z následujících příkladů popisuje, jak může wbadmin spustit zálohování příkaz lze použít v různých záložní scénářích: scénář č. 1

  • Vytvořte zálohu všech svazky e:, d:\mountpoint, a \\? \volume{cc566d14-4410-11d9-9d93-806e6f6e6963}
  • Uložení zálohy na svazek f: wbadmin start backup -backupTarget:f: -include:e:,d:\mountpoint,\\?\volume{cc566d14-44a0-11d9-9d93-806e6f6e6963}\ Scénář #2
  • Provede jednorázové zálohování f:\folder1 a h:\folder2 na svazek d:.
  • Zálohování stavu systému
  • Nastavit záložní kopii, které se obvykle naplánované rozdílové zálohování není vliv na. wbadmin start backup backupTarget:d: -include:g\folder1,h:\folder2 systemstate -vsscopy Situace #3
  • Vytvořte zálohu námahu d:\folder1 by měly být zálohovali bez rekurzivně.
  • Zálohování složku, kterou chcete umístění v síti \\backupshare\backup1
  • Omezení přístupu k zálohování členům Administrators nebo Členové skupiny Backup Operators skupiny. wbadmin start backup backupTarget: \\backupshare\backup1 -noinheritacl -nonrecurseinclude:d:\folder1 #### Další odkazy
  • Klíč syntaxe příkazového řádku
  • Wbadmin
© 2017 Microsoft