Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Průvodce nasazením služby BranchCache

James McIllece|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016

Tento průvodce vám pomůže zjistěte, jak nasadit službu BranchCache ve Windows serveru 2016.

Kromě tohoto tématu Tento průvodce obsahuje následující části.

Přehled nasazení služby BranchCache

BranchCache je technologie optimalizace šířky pásma sítě WAN WAN, která je zahrnuta v některých edicích Windows serveru 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2 a související klientských operačních systémech Windows.

Účelem optimalizace pásma WAN, Služba BranchCache zkopíruje obsah ze serverů obsahu hlavní pobočky a ukládá ho do mezipaměti na pobočkách, umožňuje tak klientským počítačům na pobočkách získat přístup obsah místně bez nutnosti využití sítě WAN.

Na pobočkách, obsah se uchová v mezipaměti buď na serverech s funkcí BranchCache systému Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 nebo Windows Server 2008 R2 - nebo, pokud na pobočce jsou k dispozici žádné servery, obsahu, se uloží do mezipaměti v klientských počítačích se systémem Windows 10®, Windows® 8.1, Windows 8 nebo Windows 7®.

Až klientský počítač odešle požadavky a přijme obsah z hlavní centrály nebo cloudové datacenter a obsah se uloží do mezipaměti na straně pobočky, další počítače ve stejné pobočce kanceláře získat obsah místně bez nutnosti kontaktování serveru obsahu prostřednictvím propojení WAN.

Výhody nasazení služby BranchCache

Soubor mezipaměti služby BranchCache, webové a obsah aplikace na pobočkách, umožňuje tak klientským počítačům přístup k datům pomocí místní sítě (LAN) místo toho, aby přístup k obsahu přes pomalé připojení WAN.

Služba BranchCache snižuje provozu v síti WAN a čas, která je nutná pro uživatele na firemních pobočkách otevírat soubory v síti. Služba BranchCache vždy poskytuje uživatelům nejnovější data a chrání zabezpečení obsahu šifrování mezipaměti na serveru hostované mezipaměti a klientských počítačích.

Co tato příručka poskytuje

Tato příručka pro nasazení umožňuje nasadit službu BranchCache v následujících režimů:

  • Režim distribuované mezipaměti. V tomto režimu klientských počítačích větev office stahovat obsah ze serverů obsahu v centrále nebo v cloudu a pak mezipaměti obsah pro další počítače ve stejné pobočce. Režim distribuované mezipaměti nevyžaduje serveru počítače na pobočce.

  • Režim hostované mezipaměti. V tomto režimu větev office klientské počítače stahování obsahu ze serverů obsahu v centrále nebo v cloudu a server hostované mezipaměti načte obsah od klientů. Server hostované mezipaměti pak ukládá obsah do mezipaměti pro další klientské počítače.

Tato příručka obsahuje taky pokyny k nasazení tři typy serverů obsahu. Servery obsahu obsahovat zdroj obsahu, který si můžete stáhnout větev office klientské počítače a jeden nebo víc obsahu server je potřeba nasadit službu BranchCache v režimu. Typy obsahu serverů jsou:

  • Webové servery obsahu na serveru. Tyto servery obsahu služby BranchCache klientských počítačů pomocí protokolů HTTP a HTTPS odeslat obsah. Tyto servery obsahu musí být spuštěna verze Windows serveru 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 nebo Windows Server 2008 R2, které podporují služby BranchCache a po nainstalované funkce BranchCache.

  • Aplikační servery založené na službě BITS. Tyto servery obsahu odeslat obsahu služby BranchCache klientských počítačů pomocí služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS). Tyto servery obsahu musí být spuštěna verze Windows serveru 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 nebo Windows Server 2008 R2, které podporují služby BranchCache a po nainstalované funkce BranchCache.

  • Souboru obsahu servery založené na serveru. Tyto servery obsahu musí být spuštěna verze Windows serveru 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 nebo Windows Server 2008 R2, které podporují služby BranchCache a na jaké služby souboru je nainstalována role serveru. Kromě toho BranchCache pro síťové soubory služby role Souborová služba role serveru musí být nainstalovaná a nakonfigurovaná. Tyto servery obsahu odeslat obsahu služby BranchCache klientských počítačů pomocí protokolu serveru SMB (Message Block).

Další informace najdete v tématu verze operačního systému pro službu BranchCache.

Požadavky na nasazení služby BranchCache

Toto jsou požadavky na nasazení služby BranchCache pomocí této příručky.

  • Soubor a webového obsahu serverů musí používat jednu z následujících operačních systémů poskytovat funkce služby BranchCache: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 nebo Windows Server 2008 R2. Klienti Windows 8 a novějších dál zobrazovat výhody ze služby BranchCache při přístupu k obsahu serverech se systémem Windows Server 2008 R2, ale nemůžou provést použití nového bloků a algoritmus hash technologií v systému Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012.

  • Klientské počítače musí běžet Windows 10, Windows 8.1 nebo Windows 8, chcete-li použít poslední model nasazení bloků a algoritmus hash vylepšení, které byly zavedeny v systému Windows Server 2012.

  • Servery hostované mezipaměti musí běžet Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2012 Chcete-li použít vylepšení nasazení a škálovat funkce popsané v tomto dokumentu. Počítač, který běží jeden z těchto operačních systémů, který je nakonfigurovaný jako server hostované mezipaměti můžete pokračovat obsluhující klientské počítače se systémem Windows 7, ale k tomu, musí být vybavené certifikát, který je vhodný pro zabezpečení TLS (Transport Layer), jak je popsáno v systému Windows Server 2008 R2 a Windows 7 Průvodce nasazením služby BranchCache.

  • Domény služby Active Directory je potřeba využít výhod zásad skupiny a automatické zjišťování hostované mezipaměti, ale není nutný k doméně pomocí služby BranchCache. Jednotlivé počítače můžete konfigurovat pomocí prostředí Windows PowerShell. Kromě toho není potřeba, že máte řadiče domény se systémem Windows Server 2012 nebo novější využívat nové nastavení zásad skupiny pro BranchCache; můžete importovat šablony pro správu služby BranchCache na řadiče domény, na kterých běží starší operační systémy, nebo můžete vytvářet objekty zásad skupiny vzdáleně na jiných počítačích se systémem Windows 10, Windows Server 2016, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 nebo Windows Server 2012.

  • Služba Active Directory sites slouží k omezení rozsahu jsou automaticky zjistit servery hostované mezipaměti. Na automatické zjišťování serveru hostované mezipaměti, musí klient i server počítače patřit do stejné lokalitě. Služba BranchCache je navržený tak, aby má minimální dopad na klienty a servery a neukládá další požadavky na hardware kromě těch, které potřebné ke spuštění příslušných operačních systémů.

Služba BranchCache historie a dokumentace

Služba BranchCache byla poprvé použita v systému Windows 7® a Windows Server® 2008 R2 a byla vylepšena v systému Windows Server 2012, Windows 8 a novějších operačních systémech.

Poznámka

Pokud provádíte nasazení služby BranchCache v operačních systémech než Windows Server 2016, jsou k dispozici v následujících materiálech dokumentace.

© 2017 Microsoft