Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Krok 3 instalace a konfigurace EDGE2

James McIllece|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016

EDGE2 je druhý člen clusteru vzdáleného přístupu. EDGE2 nainstalovaná a nakonfigurovaná před povolením konfigurace clusteru.

Proveďte následující kroky konfigurace EDGE2:

Instalace operačního systému na EDGE2

 1. Na EDGE2 spusťte instalaci systému Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2012.

 2. Postupujte podle pokynů dokončete instalaci a zadejte Windows serveru 2016, Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2012 (úplná instalace) a silné heslo pro účet místního správce. Přihlaste se pomocí účtu místního správce.

 3. EDGE2 připojení k síti, která má přístup k Internetu a spuštěním služby Windows Update nainstalujte nejnovější aktualizace pro Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2012 a pak odpojení od Internetu.

 4. Připojení k podsíti Corpnet nebo virtuální přepínač představující podsíti corpnet a druhý na Internetu podsítě nebo virtuální přepínač představující podsítě Internet jeden síťový adaptér.

Konfigurace vlastností protokolu TCP/IP

 1. V konzole správce serveru klikněte na místní Servera potom v vlastnosti oblasti, vedle možnosti drátové připojení k síti Ethernet, klikněte na odkaz.

 2. V síťová připojení okna, klikněte pravým tlačítkem na síťové připojení, který je připojený k podsíti Corpnet nebo virtuální přepínač a pak klikněte na přejmenovat.

 3. Typ Corpnet, a stiskněte klávesu ENTER.

 4. Klikněte pravým tlačítkem na Corpneta pak klikněte na vlastnosti.

 5. Klikněte na Internet Protocol verze 4 (TCP/IPv4)a pak klikněte na vlastnosti.

 6. Klikněte na použít následující IP adresu. V IP adresu, typ 10.0.0.8. V maska podsítě, typ 255.255.255.0.

 7. Klikněte na použít následující adresy serverů DNS. V upřednostňovaný server DNS, typ 10.0.0.1.

 8. Klikněte na Upřesnita klikněte DNS kartu.

 9. V příponu DNS tohoto připojení, typ corp.contoso.com, klikněte na OK dvakrát.

 10. Klikněte na protokol IP verze 6 (TCP/IPv6)a pak klikněte na vlastnosti.

 11. Klikněte na použít následující IPv6 adresu. V adresa IPv6, typ 2001:db8:1::8. V délka předpony podsítě, typ 64.

 12. Klikněte na použít následující adresy serverů DNS. V upřednostňovaný server DNS, typ 2001:db8:1::1.

 13. Klikněte na Upřesnita klikněte DNS kartu.

 14. V příponu DNS tohoto připojení, typ corp.contoso.com, klikněte na OK dvakrát a pak klikněte na Zavřít.

 15. V síťová připojení okna, klikněte pravým tlačítkem na síťové připojení, který je připojený k podsíti Internet a pak klikněte na přejmenovat.

 16. Typ Internet, a stiskněte klávesu ENTER.

 17. Klikněte pravým tlačítkem na Interneta pak klikněte na vlastnosti.

 18. Klikněte na Internet Protocol verze 4 (TCP/IPv4)a pak klikněte na vlastnosti.

 19. Klikněte na použít následující IP adresu. V IP adresu, zadejte 131.107.0.8. V maska podsítě, zadejte 255.255.255.0.

 20. Klikněte DNS kartu

 21. V příponu DNS tohoto připojení, typ isp.example.coma pak klikněte na OK dvakrát a pak klikněte na Zavřít.

 22. Zavřít síťová připojení okna.

 23. Chcete-li zkontrolovat síťové komunikace mezi EDGE2 a DC1, klikněte na tlačítko Start, typ cmd, a stiskněte klávesu ENTER.

 24. V okně příkazového řádku zadejte ping dc1.corp.contoso.com a stiskněte klávesu ENTER. Ověřte, že existují čtyři odpovědi od 10.0.0.1 nebo 2001:db8:1::1 adres protokolu IPv6

 25. Zavřete okno příkazového řádku.

Přejmenujte EDGE2 a připojte ho k doméně

 1. V konzole správce serveru v místní Serverv vlastnosti oblasti, vedle možnosti název počítače, klikněte na odkaz.

 2. Na vlastnosti systému dialogovém na název počítače klikněte na tlačítko změnit.

 3. Na změny názvu počítače nebo domény dialogovém název počítače zadejte EDGE2. V členem oblasti, klikněte na doménya do textového pole zadejte corp.contoso.coma pak klikněte na OK.

 4. Jakmile se zobrazí výzva k zadání uživatelského jména a hesla, zadejte uživatel1 a příslušné heslo a pak klikněte na OK.

 5. Až uvidíte dialogové okno, které vás přivítá v doméně corp.contoso.com, klikněte na OK.

 6. Jakmile se zobrazí výzva, že je potřeba restartovat počítač, klikněte na OK.

 7. Na vlastnosti systému dialogového okna, klikněte na Zavřít.

 8. Jakmile se zobrazí výzva k restartování počítače, klikněte na restartovat nyní.

 9. Po restartování počítače se přihlaste jako uživatel CORP\User1.

Instalace certifikátu IP-HTTPS

 1. Na Start obrazovky, zadejtemmc.exe, a stiskněte klávesu ENTER. Pokud řízení uživatelských účtů zobrazí se dialogové okno, zkontrolujte, zda akce zobrazí co jste a klepněte na tlačítko Ano.

 2. V konzole MMC na soubor nabídce klikněte na přidat nebo odebrat modul Snap-in.

 3. Na přidat nebo odebrat moduly Snap in dialogového okna, klikněte na certifikáty, klikněte na přidat, klikněte na účet počítače, klikněte na Další, klikněte na Dokončita pak klikněte na OK.

 4. V levém podokně konzoly, přejděte na certifikáty (místní počítač) \Personal\Certificates. Klikněte pravým tlačítkem myši certifikáty uzlu, přejděte na příkaz všechny úkolya pak klikněte na požádat o nový certifikát.

 5. Na Průvodce zápisem certifikátu, klikněte na Další dvakrát.

 6. Na vyžádat certifikáty vyberte Webový Server zaškrtnutí políčka a pak klikněte na k zápisu tohoto certifikátu jsou požadovány další informace.

 7. Na vlastnosti certifikátu dialogovém na subjektu ve název subjektu oblasti v typ seznamu, klikněte na běžný název.

 8. V hodnotu, typ edge1.contoso.coma pak klikněte na přidat.

 9. V alternativní název oblasti v typ seznamu, klikněte na DNS.

 10. V hodnotu, typ edge1.contoso.coma pak klikněte na přidat.

 11. Na Obecné ve popisný název, typ certifikát IP-HTTPS.

 12. Klikněte na OK, klikněte na zapsata pak klikněte na Dokončit.

 13. V podokně podrobností modulu snap-in Certifikáty ověřte, jestli nový certifikát s názvem edge1.contoso.com zapsal se zamýšlenými účely ověřování serveru.

 14. Zavřete okno konzoly. Pokud se zobrazí výzva k uložení nastavení, klikněte na č.

Nainstalujte roli vzdáleného přístupu na EDGE2

 1. V konzole správce serveru v řídicího panelu, klikněte na přidání rolí a funkcí.

 2. Klikněte na Další třikrát, abyste se dostali na obrazovku pro výběr role serveru.

 3. Na vybrat role serveru vyberte vzdáleného přístupu, klikněte na přidat funkcea pak klikněte na Další.

 4. Klikněte na Další pětkrát.

 5. Na potvrdit vybrané možnosti instalace dialogového okna, klikněte na nainstalovat.

 6. Na průběh instalace dialogové okno, ověřte, že instalace proběhla úspěšně a pak klikněte na Zavřít.

© 2017 Microsoft