Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Krok 2 Příprava clusterových serverů

James McIllece|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016

Můžete nakonfigurovat nasazení clusteru, můžete připravit do clusteru přidat další servery.

ÚkolPopis
2.1 Konfigurace infrastruktury vzdáleného přístupuNa každém serveru, který chcete přidat do clusteru nakonfigurujte server topologie, IP adresování, směrování a předávání. Pokud konfigurujete cluster vyvážené zatížení virtuálních počítačů, musíte nakonfigurovat virtuální počítače používat falšování identity adres MAC.

Kromě toho připojte každý server do stejné domény a připojte všechny servery na stejnou podsíť.
2.2 Nainstalovat roli vzdáleného přístupuNa každý další server, který chcete přidat do clusteru nainstalujte roli vzdáleného přístupu
2.3 Instalace Vyrovnávání zatížení sítěNa serveru vzdáleného přístupu nasazené nebo na každou další server, který chcete přidat do clusteru nainstalujte funkci Vyrovnávání zatížení sítě. Všimněte si, že není tento krok požaduje se při použití pomocí externího nástroje pro vyrovnávání zatížení.

2.1 Konfigurace infrastruktury vzdáleného přístupu

Konfigurace clusteru vzdáleného přístupu, musíte nakonfigurovat server topologie, IP adresování, směrování a přesměrování na každém serveru, který bude součástí clusteru.

Konfigurace infrastruktury vzdáleného přístupu

 1. Nakonfigurujte každý ze serverů, které budou v clusteru s topologii stejné jako první server vzdáleného přístupu.

 2. Nakonfigurujte každý ze serverů, které budou v clusteru pomocí odpovídající IP adresování, směrování a předávání založené na konfiguraci prvního serveru vzdáleného přístupu. Všimněte si, že všechny servery v clusteru, musíte být připojeni k ve stejné podsíti.

 3. Připojení k jednotlivým serverům, které budou v clusteru ke stejné doméně jako první server vzdáleného přístupu.

2.2 Nainstalovat roli vzdáleného přístupu

Konfigurace clusteru vzdáleného přístupu, musíte nainstalovat roli vzdáleného přístupu na každém serveru, který bude součástí clusteru.

Instalace role vzdálený přístup na serverech DirectAccess

 1. Na serveru DirectAccess, v konzole správce serveru v řídicího panelu, klikněte na přidání rolí a funkcí.

 2. Klikněte na Další třikrát, abyste se dostali na obrazovku pro výběr role serveru.

 3. Na vybrat role serveru vyberte vzdáleného přístupua pak klikněte na Další.

 4. Klikněte na Další třikrát.

 5. Na vybrat služby rolí vyberte technologie DirectAccess a VPN (RAS) a pak klikněte na přidat funkce.

 6. Vyberte směrování, vyberte Proxy webových aplikací, klikněte na přidat funkcea pak klikněte na Další.

 7. Klikněte na Dalšía pak klikněte na nainstalovat.

 8. Na průběh instalace dialogové okno, ověřte, že instalace proběhla úspěšně a pak klikněte na Zavřít.

 9. Tento postup opakujte u všech serverů, které chcete být členy clusteru.

2.3 Instalace Vyrovnávání zatížení sítě

Konfigurace clusteru vzdáleného přístupu, musíte nainstalovat funkci Vyrovnávání zatížení sítě na každém serveru, který bude součástí clusteru.

Poznámka

Pokud se používá externím vyrovnáváním zatížení, není tento krok vyžaduje.

Instalace role služby Vyrovnávání zatížení sítě

 1. Na serveru DirectAccess, v konzole správce serveru v řídicího panelu, klikněte na přidání rolí a funkcí.

 2. Klikněte na Další čtyřikrát, abyste se dostali na obrazovku pro výběr funkcí serveru.

 3. Na vybrat funkce vyberte Vyrovnávání zatížení sítě, klikněte na přidat funkce, klikněte na Dalšía pak klikněte na nainstalovat.

 4. Na průběh instalace dialogové okno, ověřte, že instalace proběhla úspěšně a pak klikněte na Zavřít.

 5. Tento postup opakujte u všech serverů, které chcete být členy clusteru.

Viz také

© 2017 Microsoft