Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Podporované síťové scénáře Windows serveru 2016

James McIllece|Poslední aktualizace: 10.03.2017
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016

Toto téma obsahuje informace o podporované a nepodporované scénáře, které může nebo nemůže provést s touto verzí Windows serveru 2016.

Důležité

Pro všechna produkční scénáře, použijte nejnovější podepsané hardwarové ovladače od výrobce počítače (OEM) nebo se nezávislý dodavatel hardwaru (IHV).

Podporované scénáře sítí

Tato část obsahuje informace o podporované síťové scénáře pro Windows Server 2016 a obsahuje následující scénář kategorie.

Software Defined Networking (SDN) scénáře

Můžete použít následující dokumentace k nasazení SDN scénářů s Windows serverem 2016.

Další informace najdete v tématu softwarově definované sítě & #40; SDN & #41;.

Scénáře řadič sítě

Síťový adaptér scénářů umožňují:

 • Nasazení a správě více uzly instance síťový adaptér. Další informace naleznete v tématu síťový adaptér nasazení pomocí prostředí Windows PowerShell.

 • Pomocí funkce síťový adaptér programově definovat zásady sítě pomocí rozhraní Northbound API REST.

 • Můžete vytvářet a spravovat virtuální sítě s virtualizací sítě Hyper-V - pomocí zapouzdření NVGRE nebo VXLAN použijte funkci síťový adaptér.

Další informace najdete v tématu síťový adaptér.

Scénáře síťové funkce virtualizace (NFV)

Scénáře NFV umožní:

 • Nasazení a používání nástroje pro vyrovnávání zatížení softwaru pro distribuci datového toku northbound a southbound.

 • Nasazení a používání nástroje pro vyrovnávání zatížení softwaru pro distribuci eastbound a westbound přenosy virtuální sítě vytvořené pomocí virtualizace sítě Hyper-V.

 • Nasazení a používání NAT softwarovému Vyrovnávání zatížení pro virtuální sítě vytvořené pomocí virtualizace sítě Hyper-V.

 • Nasazení a používání brána předávání vrstvy 3

 • Nasazení a používání virtuální privátní sítě (VPN) brány tunelech site-to-site (IKEv2 IPsec)

 • Nasazení a používání brány zapouzdření GRE (Generic Routing).

 • Nasazení a konfigurace dynamické směrování a směrování přenosu mezi sítěmi pomocí protokolu BGP (Border Gateway).

 • Nakonfigurujte M + N redundance pro vrstvy 3 a brány site-to-site a směrování protokolu BGP.

 • Síťový adaptér slouží k určení seznamy ACL na virtuálních sítí a síťových rozhraní.

Další informace najdete v tématu virtualizace síťových funkcí.

Platformami sítě

Tým pro scénáře v této části sítě systému Windows Server podporuje použití jakékoli Windows serveru 2016 certifikaci ovladač. Obraťte se na vaše síťové karty (NIC) výrobce a zkontrolujte, že máte nejnovější aktualizace ovladačů.

Platformami sítě umožňují:

 • Použijte sblížené síťové karty kombinovat RDMA a Ethernet přenosů dat pomocí jeden síťový adaptér.

 • Vytvořte cestu data nízkou latencí pomocí paketu s přímým přístupem, povolené ve virtuálním přepínači technologie Hyper-V a jeden síťový adaptér.

 • Konfigurace sady pro šíření SMB Direct a RDMA přenosové toky mezi až dva síťové adaptéry.

Další informace naleznete v tématu vzdálené přímý přístup do paměti & #40; RDMA & #41; a přepínače vložené sestavení týmu & #40; N & ASTAVIT č. 41;.

Scénáře virtuální přepínač technologie Hyper-V

Scénáře virtuální přepínač Hyper-V umožňují:

 • Vytvoření virtuálního přepínače Hyper-V s vNIC vzdáleného přístupu s přímým přístupem paměti (RDMA)

 • Vytvoření virtuálního přepínače Hyper-V s Switch Embedded Teaming (SET) a RDMA síťové karty Vnic

 • Vytvoření týmu sady ve virtuálním přepínači technologie Hyper-V

 • Spravovat týmu sady pomocí příkazů prostředí Windows PowerShell

Další informace najdete v tématu přímý přístup do paměti vzdáleného & #40; RDMA & #41; a Switch Embedded Teaming & #40; SET & #41;

Scénáře DNS serveru

Scénáře DNS serveru umožní:

 • Určit, že geografického umístění na základě řízení provozu použití zásad DNS

 • Konfigurace "schizofrenní" DNS použití zásad DNS

 • Použití filtrů na dotazy DNS použití zásad DNS

 • Konfigurace služby Vyrovnávání zatížení aplikací pomocí zásad DNS

 • Určit, že inteligentní odpovědi DNS na základě času dne

 • Konfigurace zásad přenosu zóny DNS

 • Konfigurace zóny DNS serveru zásad v Active Directory Domain Services (AD DS), integrované

 • Konfigurace rychlost odezvy omezení

 • Zadejte ověřování založené na DNS s názvem entit (daně)

 • Konfigurace podpory pro neznámé záznamy v DNS

Další informace najdete v tématech co je nového v klientu DNS ve Windows serveru 2016 a co je nového ve službě Server DNS ve Windows serveru 2016.

Správa IP adres scénářů s DHCP a DNS

Scénáře IPAM umožní:

 • Zjišťovat a spravovat servery DNS a DHCP a IP adresování v rámci více federovaným doménových struktur služby Active Directory

 • Pomocí správy IP adres pro centralizovanou správu vlastnosti DNS, včetně zóny a záznamy prostředků.

 • Definovat zásady řízení přesností nastavení přístupu na základě rolí a delegování správy IP adres uživatele nebo skupiny uživatelů ke správě sadu vlastnosti DNS, které zadáte.

 • Příkazy prostředí Windows PowerShell pro správu IP adres k automatizaci konfigurace řízení přístupu pro DHCP a DNS.

  Další informace najdete v tématu spravovat správa IP adres.

Seskupování síťových adaptérů scénáře

Scénáře seskupování síťových adaptérů umožňují:

 • Vytvoření seskupení Síťových adaptérů v podporované konfigurace

 • Odstranit seskupení Síťových adaptérů

 • Přidání síťových adaptérů na tým síťových karet v podporované konfigurace

 • Síťové adaptéry zrušit tým síťových karet

Poznámka

Ve Windows serveru 2016 můžete použít seskupování síťových adaptérů v Hyper-V, ale v některých případech front virtuálního počítače (VMQ) nemusí povolit automaticky na základní síťové adaptéry při vytváření týmu Síťových adaptérů. Pokud k tomu dojde, můžete zajistit, že je na členské adaptéry NIC týmu povolená funkce VMQ následujícího příkazu Windows Powershellu: Set-NetAdapterVmq -Name <NetworkAdapterName> -Enable

Další informace najdete v tématu seskupování síťových adaptérů.

Switch Embedded Teaming (nastavit) scénáře

Sada je alternativní řešení seskupování síťových adaptérů, které můžete použít v prostředích, která patří technologie Hyper-V a zásobník softwarově definovaných sítí (SDN) ve Windows serveru 2016. SADA integruje některé funkce seskupování Síťových adaptérů do virtuální přepínač technologie Hyper-V.

Další informace najdete v tématu vzdáleného přístupu s přímým přístupem paměti (RDMA) a Switch Embedded Teaming (SET)

Nepodporované scénáře sítí

Následující síťové scénáře nejsou podporované ve Windows serveru 2016.

 • Virtuálních sítí tenantů založené na síti VLAN.

 • Protokol IPv6 není podporována v underlay nebo překrytí.

© 2017 Microsoft