Table of contents
TOC
Sbalit obsah
Rozbalit obsah

Přizpůsobení navigačního podokna služby Active Directory pro správu centra

Corey Plett|Poslední aktualizace: 06.12.2016
|
1 Přispěvatel

Platí pro: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Můžete procházet aktivní?? Centrum správy Directory navigačním podokně pomocí stromovém zobrazení, což je podobné jako aktivní?? Uživatelé a počítače Directory stromu konzoly, nebo pomocí zobrazení seznamu.

Ať už používáte stromovém zobrazení nebo zobrazení seznamu, si můžete přizpůsobit svůj aktivní?? Centrum správy Directory navigačním podokně kdykoli přidáním různých kontejnerů z místní domény nebo všechny cizí domény (tedy doméně než místní domény, která má vytvořený vztah důvěryhodnosti s místní doménou) na navigační podokno jako samostatných uzlů. Přizpůsobení aktivní?? Centrum správy Directory navigační podokno poskytuje rychlejší přístup k aktivní?? Objekty adresáře. Další informace najdete v tématu spravovat různé domény v rámci Centra správy služby Active Directory.

Navíc k dalšímu přizpůsobení v navigačním podokně, můžete přejmenovat nebo odebrat tyto ručně přidané uzly navigačního podokna, vytvořit duplikáty nebo přesunou nahoru nebo dolů v navigačním podokně.

Poznámka

Nemůžete změnit výchozí uzel místní domény.

Chcete-li přizpůsobit aktivní?? Centrum správy Directory navigační podokno

 1. V aktivním?? Centrum správy Directory navigačním podokně pravého-klikněte na uzel, který chcete upravit. Můžete upravit polohu nebo název uzlu nebo můžete vytvořit duplikát ho.

 2. Klikněte na jednu z následujících příkazů:

  • Přejmenování

  • Vytvořit duplicitní uzel

  • Odebrat

  • Přesunout nahoru

  • Posuňte dolů

  Pomocí zobrazení seznamu, můžete využít výhod naposledy použitých (naposledy použitých Aplikací) seznamu. Seznamu naposledy použitých Aplikací se automaticky zobrazí v uzlu navigace při návštěvě aspoň jeden kontejner v tento uzel navigace. Můžete také zobrazit aktuální seznam naposledy použitých Aplikací rozbalením navigačního panelu v horní části aktivního?? V okně Centrum správy adresáře. Seznamu naposledy použitých Aplikací obsahuje vždy poslední tři kontejnery, které jste navštívili v uzlu konkrétní navigace. Pokaždé, když vyberete konkrétní kontejner, tento kontejner se přidá do horní části seznamu naposledy použitých Aplikací a je z něho odstraněn poslední kontejner v seznamu naposledy použitých Aplikací.

© 2017 Microsoft